Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


10 SayıEditör
Dr. Tahir ÇELİKBAĞ

Editör Yardımcısı
Dr. Chingiz BAGIROV - Ar. Gör. Ferhat ÇETİNKAYA

ELAZIĞ  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSalim Gökçen Yrd. Doç. Dr. Meriç AYBAR  
AZERBAYCAN SEKİZİNCİ SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN “OSMANLI TARİHİ” KONULARININ İNCELENMESİ
Sayı 10, s.1-15

THE AZERBAIJAN IN THE 8TH GRADE HISTORY TEXTBOOK “OTTOMAN HISTORY” INVESTIGATION OF SUBJECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1241
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil AYTEKİN  
VOLTAİRE’İN ZADİG ADLI ESERİNDE KADER İNANCI
Sayı 10, s.16-24

BELIEF IN DESTINY IN VOLTAIRE’S WORK ZADIG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1233
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeniz ANBARLI BOZATAY -Yunus GÜLER  
TÜRK SİYASAL KÜLTÜRÜ VE SEMBOL İLİŞKİSİ ÜZERİNE
Sayı 10, s.25-39

ON THE TURKISH POLITICAL CULTURE AND SYMBOL CONNECTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1225
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz DEMİRARSLAN  
AÇIK HAVADA İBADET VE MEKÂN İLİŞKİSİ- GELİBOLU NAMAZGAHLARI
Sayı 10, s.40-57

OUTDOOR WORSHIP AND LOCATION RELATIONSHIP –
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1215
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GÜNDÜZ  
1914-1926 Yılları Arasında Bitlis, Siirt ve Siirt’in İlçelerinde Yaşayan Aşiretler
Sayı 10, s.58-91

Trıbes Lıved In Bıtlıs, Sıırt And Countıes Of Sıırt Between 1914 And 1926
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1208
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba BÜYÜKBEŞE - Ismail BAKAN - Burcu ERŞAHAN - Fikret SÖZBİLİR  
Ethical Climate, Job Satisfaction and Mobbing
Sayı 10, s.92-132

Ethical Climate, Job Satisfaction and Mobbing
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.177
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeliz YEŞİL - Bülent ARPAT  
MAVİ YAKALILARDA ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: DENİZLİ İLİ KABLO İMALAT ENDÜSTRİSİ ÖRNEĞİ
Sayı 10, s.133-140

ANALYZİNG QUALITY OF WORK LIFE OF BLUE-COLLAR WORKERS ACCORDING TO OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY: AN EXAMPLEFROM CABLE MANUFACTURING INDUSTRY IN DENİZLİ PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1214
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice KADIOĞLU ATEŞ - Kadriye GÜRDAĞ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: SINIF YÖNETİMİ: Hüseyin BAŞAR
Sayı 10, s.141-172

CLASSROOM MANAGEMENT: Hüseyin BAŞAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1218
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tolga KABAŞ  
TÜRK TOPLUMUNDA AHLAK BUNALIMI VE ÇÖZÜM YOLLARI
Sayı 10, s.173-182

MORAL CRISIS IN TURKISH SOCIETY AND ITS SOLUTION WAYS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1219
Özet | Abstract | Tam Metin |

oktay bozan  
20. YÜZYILIN BAŞINDA HARRAN KAZASI VE ÇEVRESİNDEKİ EŞKIYALIK HAREKETLERİ: MİLLİ AŞİRETİ ÖRNEĞİ
Sayı 10, s.183-194

AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY, HARRAN AND SURROUNDINGS BANDITRY: MILLI TRIBE EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1224
Özet | Abstract | Tam Metin |

FARUK AYLAR  
DERLEME ÇALIŞMASI: ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINDA AÇIMLAYICI FAKTÖR ANALİZİNİN KULLANIMI
Sayı 10, s.195-212

THE USE OF EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS IN SCALE DEVELOPING STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1231
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihan Yalvar  
1918-1922 YILLARI ARASINDA EMİR TİMUR’UN MİRASI ‘’BUHARA HANLIĞI’’
Sayı 10, s.213-233

Heritage Of Timur : Bukhara Emirate Between 1918-1922
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1234
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nursel KARACA  
DİYARBAKIR BEHRAM PAŞA CAMİİ ÇİNİLERİ
Sayı 10, s.234-251

TILES OF DIYARBAKIR BEHRAM PASHA MOSQUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1235
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ORAL  
FAHREDDİN RAZİ’YE GÖRE HZ. ÂDEM İLE HZ. NUH’UN İSMETİ PROBLEMİ
Sayı 10, s.252-269

ACCORDİNG OF FAHREDDIN RAZI THE PROBLEM INNOCENCE OF THE PROPHET ADAM AND THE PROPHET NOAH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1237
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Ali Tiltay Uğur Keskin, Muhammet Ali Tiltay  
TÜRKÇE YAZINDA DİĞERKÂMLIK (ÖZGECİLİK) YAKLAŞIMI VE YÖNETİM DÜŞÜNCESİNE YANSIMALARI
Sayı 10, s.270-287

ALTRUISM APPROACH IN TURKISH LITERATURE AND THE REFLECTIONS OF MANAGEMENT THOUGHT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1236
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ORAL  
HOCA AHMED YESEVÎ'NİN CENNET VE CEHENNEM ÇEKİŞMESİ ŞİİRİNDEKİ HİKMETLER
Sayı 10, s.288-312

THE WISDOM IN THE POEM THE CONTENTION HELL AND HEAVEN OF KHOJA AHMED YASAWI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1216
Özet | Abstract | Tam Metin |

FARUK AYLAR - Ahmet Hakan BOSTAN  
ÖĞRETMENLERİN, ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ALGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 10, s.313-327

EXAMINING TEACHER'S SELF-EFFICACYOF TEACHING CONSIDERING SOME CHANCING VALUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1227
Özet | Abstract | Tam Metin |

C. FATİH TÜRE - İlknur TÜRE  
Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Entelijansiyası İçinde "İttihatçılar"ın Düşünsel Temelleri
Sayı 10, s.328-341

Intellectual Bases of "Ittihadists" in the Ottoman Intelligentia of the Constitutionalism's Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1242
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oznur AYDIN - Özlem TOPUZ  
EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİNDEKİ HALI VE KUTSAL GİYİM KUŞAM
Sayı 10, s.342-357

SACRED CARPET AND CLOTHING IN EVLIYA CELEBI’S TRAVEL BOOK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1226
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gonca Hülya Yayan - Rüveyda GÜMÜŞSOY  
Atilla Galip Pınar Eserlerinde Yer Alan Mitolojik Sembollerin Sanata Yansımaları
Sayı 10, s.358-370

Reflections of artistic mythological symbols in Atilla Galip Pınar's artworks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1210
Özet | Abstract | Tam Metin |

SELÇUK KORUCUK - Yasemin TATLI  
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ HİZMET SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERDE ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ
Sayı 10, s.371-380

INVESTİGATİON OF TOTAL QUALİTY MANAGEMENT APPLİCATİONS OF ENTERPRİSES OPERATİNG İN THE SERVİCE SECTOR İN TERMS OF VARİABLE VARİABLES: EAST BLACK SEA REGİON EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1228
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Atmaca  
ALMAN SEYYAH SEETZEN’İN İSTANBUL NOTLARINDA ELEŞTİRİLER VE ÖNERİLER (1802-1803)
Sayı 10, s.381-394

CRİTİCS AND SUGGESTIONS IN ISTANBUL NOTES OF GERMAN VOYAGER SEETZEN (1802-1803)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1240
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat Bilinir  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: MIKHAIL PSELLOS’UN KHRONOGRAPHIA’SI
Sayı 10, s.395-398

MIKHAIL PSELLOS'S CHRONOGRAPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1217
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehibe ŞAHBAZ  
İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İTTİHAT VE TERAKKİ VE BASIN
Sayı 10, s.399-419

SECOND CONSTITUTIONAL MONARCHY DURING THE COMMITTEE OF UNION AND PROGRESS AND PRESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1206
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adnan Söylemez - Duygu İLKHAN SÖYLEMEZ  
SANAT VE KÜLTÜR EĞİTİMİNİN KENTLİLİK BİLİNCİNE KATKISI
Sayı 10, s.420-432

CONTRIBUTION TO ART AND CULTURE EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1223
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhsin Sarıkaya  
Ney Yapımına Yeni Bir Yaklaşım
Sayı 10, s.433-439

A New Approach To Ney Making
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1229
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre Ünlenen  
“SYMPHONY OF PSALMS” ADLI ESERİ ÜZERİNDEN, STRAVİNSKİ’NİN YENİ KLASİKÇİ ÜSLUPTAKİ DİNİ MÜZİĞİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
Sayı 10, s.440-447

AN ANALYSIS ON STRAVINSKY’S ATTITUDE TOWARDS NEOCLASSICAL MUSIC – SACRED MUSIC BY CONSIDERING HIS SACRED WORK “SYMPHONY OF PSALMS”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1239
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hamza Kaya Beşler - Onur Mutlu YAŞAR  
Antrenörlerin, Futbolcuların ve Taraftarların Türkiye’deki Futbol Kulübü Yöneticilerinin Kişiliklerine ve Mesleki Yeterlilik İlişkin Görüşleri
Sayı 10, s.448-455

Coaches Players and Fans Thoughts towards Soccer Club Manager’s Personality And Professional Competence in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1213
Özet | Abstract | Tam Metin |

Caner ÖZGEN - Gıyasettin DEMİRHAN  
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNE KATILIMI ÜNİVERSİTE BİRİNCİ SINIFTA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN, LİSE SON SINIFTA İKEN BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNE KATILIP KATILMAMA NEDENLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 10, s.456-464

OPINION OF THE UNIVERSITY FIRST-GRADE STUDENTS ABOUT THE REASONS OF PARTICIPATING OR NOT PARTICIPATING THE PHYSICAL EDUCATION LESSONS DURING THE LAST YEAR OF HIGH SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.178
Özet | Abstract | Tam Metin |

ERSİN ÇİLEK  
ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE BİLİŞSEL STRATEJİLERİN KULLANILMASININ DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİSİNE ETKİSİ
Sayı 10, s.465-479

THE INFLUENCE OF USING COGNITIVE STRATEGIES IN ARABIC LANGUAGE TEACHING (ALT) ON LISTENING COMPREHENSION SKILL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1221
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar Topcuoğlu - Ahmet AKIN - Danışman Sadık YILMAZ - Sümeyye ÖZKAYA  
Çabasız Mükemmelliyetçilik Ölçeği (ÇMÖ) Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Sayı 10, s.480-485

Turkish Version of The Effortless Perfectionism Scale (EPS): The Study of Validity and Reliability
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.167
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melek Süler - Ahmet AKIN  
MİZAH İHTİYACI ÇOCUK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE VERSİYONUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ
Sayı 10, s.486-495

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE CHILDRENS’ NEED FOR HUMOR SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1209
Özet | Abstract | Tam Metin |

Safiya YILMAZ DİNÇ - Ahmet AKIN - Ümran AKIN - Sadık YILMAZ  
KLİNİK MÜKEMMELİYETÇİLİK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU’NUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ
Sayı 10, s.496-503

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF THE CLINICAL PERFECTIONISM QUESTIONNAIRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1211
Özet | Abstract | Tam Metin |

ZEHRA ÜNLÜ  
Ahilik Kültürü ve Bir Araya Gelme ve Çalma Söyleme Geleneği: Çankırı ve Şanlıurfa'nın Karşılaştırmalı Örneği
Sayı 10, s.504-514

Ahi Community and Traditional Gatherings for Singing and Playing. Study Case: Çankırı and Şanlıurfa
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1212
Özet | Abstract | Tam Metin |

saniye köker  
POSTMODERNİZMİN ÇOCUK ANİMASYON FİLMLERİNE TESİRİ BAĞLAMINDA OTEL TRANSİLVANYA I-II ÖRNEĞİ
Sayı 10, s.515-526

INFLUENCE OF POSTMODERNİZM ON ANİMATED MOVİES FOR KİDS: THE EXAMPLE OF HOTEL TRANSYLVANİA I-II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1230
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  EYLÜL 2018

  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri