Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


10 SayıEditör
Dr. Tahir ÇELİKBAĞ

Editör Yardımcısı
Dr. Chingiz BAGIROV - Ar. Gör. Ferhat ÇETİNKAYA

ELAZIĞ  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSalim Gökçen Yrd. Doç. Dr. Meriç AYBAR  
AZERBAYCAN SEKİZİNCİ SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN “OSMANLI TARİHİ” KONULARININ İNCELENMESİ
Sayı 10, s.1-15

THE AZERBAIJAN IN THE 8TH GRADE HISTORY TEXTBOOK “OTTOMAN HISTORY” INVESTIGATION OF SUBJECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1241
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil AYTEKİN  
VOLTAİRE’İN ZADİG ADLI ESERİNDE KADER İNANCI
Sayı 10, s.16-24

BELIEF IN DESTINY IN VOLTAIRE’S WORK ZADIG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1233
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeniz ANBARLI BOZATAY -Yunus GÜLER  
TÜRK SİYASAL KÜLTÜRÜ VE SEMBOL İLİŞKİSİ ÜZERİNE
Sayı 10, s.25-39

ON THE TURKISH POLITICAL CULTURE AND SYMBOL CONNECTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1225
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz DEMİRARSLAN  
AÇIK HAVADA İBADET VE MEKÂN İLİŞKİSİ- GELİBOLU NAMAZGAHLARI
Sayı 10, s.40-57

OUTDOOR WORSHIP AND LOCATION RELATIONSHIP –
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1215
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GÜNDÜZ  
1914-1926 Yılları Arasında Bitlis, Siirt ve Siirt’in İlçelerinde Yaşayan Aşiretler
Sayı 10, s.58-91

Trıbes Lıved In Bıtlıs, Sıırt And Countıes Of Sıırt Between 1914 And 1926
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1208
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba BÜYÜKBEŞE - Ismail BAKAN - Burcu ERŞAHAN - Fikret SÖZBİLİR  
Ethical Climate, Job Satisfaction and Mobbing
Sayı 10, s.92-132

Ethical Climate, Job Satisfaction and Mobbing
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.177
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeliz YEŞİL - Bülent ARPAT  
MAVİ YAKALILARDA ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: DENİZLİ İLİ KABLO İMALAT ENDÜSTRİSİ ÖRNEĞİ
Sayı 10, s.133-140

ANALYZİNG QUALITY OF WORK LIFE OF BLUE-COLLAR WORKERS ACCORDING TO OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY: AN EXAMPLEFROM CABLE MANUFACTURING INDUSTRY IN DENİZLİ PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1214
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice KADIOĞLU ATEŞ - Kadriye GÜRDAĞ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: SINIF YÖNETİMİ: Hüseyin BAŞAR
Sayı 10, s.141-172

CLASSROOM MANAGEMENT: Hüseyin BAŞAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1218
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tolga KABAŞ  
TÜRK TOPLUMUNDA AHLAK BUNALIMI VE ÇÖZÜM YOLLARI
Sayı 10, s.173-182

MORAL CRISIS IN TURKISH SOCIETY AND ITS SOLUTION WAYS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1219
Özet | Abstract | Tam Metin |

oktay bozan  
20. YÜZYILIN BAŞINDA HARRAN KAZASI VE ÇEVRESİNDEKİ EŞKIYALIK HAREKETLERİ: MİLLİ AŞİRETİ ÖRNEĞİ
Sayı 10, s.183-194

AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY, HARRAN AND SURROUNDINGS BANDITRY: MILLI TRIBE EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1224
Özet | Abstract | Tam Metin |

FARUK AYLAR  
DERLEME ÇALIŞMASI: ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINDA AÇIMLAYICI FAKTÖR ANALİZİNİN KULLANIMI
Sayı 10, s.195-212

THE USE OF EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS IN SCALE DEVELOPING STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1231
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihan Yalvar  
1918-1922 YILLARI ARASINDA EMİR TİMUR’UN MİRASI ‘’BUHARA HANLIĞI’’
Sayı 10, s.213-233

Heritage Of Timur : Bukhara Emirate Between 1918-1922
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1234
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nursel KARACA  
DİYARBAKIR BEHRAM PAŞA CAMİİ ÇİNİLERİ
Sayı 10, s.234-251

TILES OF DIYARBAKIR BEHRAM PASHA MOSQUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1235
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ORAL  
FAHREDDİN RAZİ’YE GÖRE HZ. ÂDEM İLE HZ. NUH’UN İSMETİ PROBLEMİ
Sayı 10, s.252-269

ACCORDİNG OF FAHREDDIN RAZI THE PROBLEM INNOCENCE OF THE PROPHET ADAM AND THE PROPHET NOAH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1237
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Ali Tiltay Uğur Keskin, Muhammet Ali Tiltay  
TÜRKÇE YAZINDA DİĞERKÂMLIK (ÖZGECİLİK) YAKLAŞIMI VE YÖNETİM DÜŞÜNCESİNE YANSIMALARI
Sayı 10, s.270-287

ALTRUISM APPROACH IN TURKISH LITERATURE AND THE REFLECTIONS OF MANAGEMENT THOUGHT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1236
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ORAL  
HOCA AHMED YESEVÎ'NİN CENNET VE CEHENNEM ÇEKİŞMESİ ŞİİRİNDEKİ HİKMETLER
Sayı 10, s.288-312

THE WISDOM IN THE POEM THE CONTENTION HELL AND HEAVEN OF KHOJA AHMED YASAWI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1216
Özet | Abstract | Tam Metin |

FARUK AYLAR - Ahmet Hakan BOSTAN  
ÖĞRETMENLERİN, ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ALGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 10, s.313-327

EXAMINING TEACHER'S SELF-EFFICACYOF TEACHING CONSIDERING SOME CHANCING VALUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1227
Özet | Abstract | Tam Metin |

C. FATİH TÜRE - İlknur TÜRE  
Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Entelijansiyası İçinde "İttihatçılar"ın Düşünsel Temelleri
Sayı 10, s.328-341

Intellectual Bases of "Ittihadists" in the Ottoman Intelligentia of the Constitutionalism's Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1242
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oznur AYDIN - Özlem TOPUZ  
EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİNDEKİ HALI VE KUTSAL GİYİM KUŞAM
Sayı 10, s.342-357

SACRED CARPET AND CLOTHING IN EVLIYA CELEBI’S TRAVEL BOOK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1226
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gonca Hülya Yayan - Rüveyda GÜMÜŞSOY  
Atilla Galip Pınar Eserlerinde Yer Alan Mitolojik Sembollerin Sanata Yansımaları
Sayı 10, s.358-370

Reflections of artistic mythological symbols in Atilla Galip Pınar's artworks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1210
Özet | Abstract | Tam Metin |

SELÇUK KORUCUK - Yasemin TATLI  
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ HİZMET SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERDE ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ
Sayı 10, s.371-380

INVESTİGATİON OF TOTAL QUALİTY MANAGEMENT APPLİCATİONS OF ENTERPRİSES OPERATİNG İN THE SERVİCE SECTOR İN TERMS OF VARİABLE VARİABLES: EAST BLACK SEA REGİON EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1228
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Atmaca  
ALMAN SEYYAH SEETZEN’İN İSTANBUL NOTLARINDA ELEŞTİRİLER VE ÖNERİLER (1802-1803)
Sayı 10, s.381-394

CRİTİCS AND SUGGESTIONS IN ISTANBUL NOTES OF GERMAN VOYAGER SEETZEN (1802-1803)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1240
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat Bilinir  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: MIKHAIL PSELLOS’UN KHRONOGRAPHIA’SI
Sayı 10, s.395-398

MIKHAIL PSELLOS'S CHRONOGRAPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1217
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehibe ŞAHBAZ  
İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İTTİHAT VE TERAKKİ VE BASIN
Sayı 10, s.399-419

SECOND CONSTITUTIONAL MONARCHY DURING THE COMMITTEE OF UNION AND PROGRESS AND PRESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1206
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adnan Söylemez - Duygu İLKHAN SÖYLEMEZ  
SANAT VE KÜLTÜR EĞİTİMİNİN KENTLİLİK BİLİNCİNE KATKISI
Sayı 10, s.420-432

CONTRIBUTION TO ART AND CULTURE EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1223
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhsin Sarıkaya  
Ney Yapımına Yeni Bir Yaklaşım
Sayı 10, s.433-439

A New Approach To Ney Making
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1229
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre Ünlenen  
“SYMPHONY OF PSALMS” ADLI ESERİ ÜZERİNDEN, STRAVİNSKİ’NİN YENİ KLASİKÇİ ÜSLUPTAKİ DİNİ MÜZİĞİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
Sayı 10, s.440-447

AN ANALYSIS ON STRAVINSKY’S ATTITUDE TOWARDS NEOCLASSICAL MUSIC – SACRED MUSIC BY CONSIDERING HIS SACRED WORK “SYMPHONY OF PSALMS”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1239
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hamza Kaya Beşler - Onur Mutlu YAŞAR  
Antrenörlerin, Futbolcuların ve Taraftarların Türkiye’deki Futbol Kulübü Yöneticilerinin Kişiliklerine ve Mesleki Yeterlilik İlişkin Görüşleri
Sayı 10, s.448-455

Coaches Players and Fans Thoughts towards Soccer Club Manager’s Personality And Professional Competence in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1213
Özet | Abstract | Tam Metin |

Caner ÖZGEN - Gıyasettin DEMİRHAN  
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNE KATILIMI ÜNİVERSİTE BİRİNCİ SINIFTA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN, LİSE SON SINIFTA İKEN BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNE KATILIP KATILMAMA NEDENLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 10, s.456-464

OPINION OF THE UNIVERSITY FIRST-GRADE STUDENTS ABOUT THE REASONS OF PARTICIPATING OR NOT PARTICIPATING THE PHYSICAL EDUCATION LESSONS DURING THE LAST YEAR OF HIGH SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.178
Özet | Abstract | Tam Metin |

ERSİN ÇİLEK  
ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE BİLİŞSEL STRATEJİLERİN KULLANILMASININ DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİSİNE ETKİSİ
Sayı 10, s.465-479

THE INFLUENCE OF USING COGNITIVE STRATEGIES IN ARABIC LANGUAGE TEACHING (ALT) ON LISTENING COMPREHENSION SKILL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1221
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar Topcuoğlu - Ahmet AKIN - Danışman Sadık YILMAZ - Sümeyye ÖZKAYA  
Çabasız Mükemmelliyetçilik Ölçeği (ÇMÖ) Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Sayı 10, s.480-485

Turkish Version of The Effortless Perfectionism Scale (EPS): The Study of Validity and Reliability
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.167
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melek Süler - Ahmet AKIN  
MİZAH İHTİYACI ÇOCUK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE VERSİYONUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ
Sayı 10, s.486-495

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE CHILDRENS’ NEED FOR HUMOR SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1209
Özet | Abstract | Tam Metin |

Safiya YILMAZ DİNÇ - Ahmet AKIN - Ümran AKIN - Sadık YILMAZ  
KLİNİK MÜKEMMELİYETÇİLİK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU’NUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ
Sayı 10, s.496-503

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF THE CLINICAL PERFECTIONISM QUESTIONNAIRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1211
Özet | Abstract | Tam Metin |

ZEHRA ÜNLÜ  
Ahilik Kültürü ve Bir Araya Gelme ve Çalma Söyleme Geleneği: Çankırı ve Şanlıurfa'nın Karşılaştırmalı Örneği
Sayı 10, s.504-514

Ahi Community and Traditional Gatherings for Singing and Playing. Study Case: Çankırı and Şanlıurfa
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1212
Özet | Abstract | Tam Metin |

saniye köker  
POSTMODERNİZMİN ÇOCUK ANİMASYON FİLMLERİNE TESİRİ BAĞLAMINDA OTEL TRANSİLVANYA I-II ÖRNEĞİ
Sayı 10, s.515-526

INFLUENCE OF POSTMODERNİZM ON ANİMATED MOVİES FOR KİDS: THE EXAMPLE OF HOTEL TRANSYLVANİA I-II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1230
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri