Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


11 SayıEditör
Dr. Tahir ÇELİKBAĞ

Editör Yardımcısı
Dr. Chingiz BAGIROV - Ar. Gör. Ferhat ÇETİNKAYA

ELAZIĞ  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSinan ÇAYA  
LİSANIN İNCELİKLERİ VE SOSYAL GETİRİLERİ
Sayı 11, s.1-27

FINE POINTS AND SOCIAL GAINS OF THE LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1248
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehrali CALP  
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OSMANLI TÜRKÇESİ DERSİNDEKİ YAZMA HATALARI
Sayı 11, s.28-53

WRITING MISTAKES IN OTTOMAN TURKISH OF SECOND GRADE STUDENTS IN DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1261
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sultan OKUMUŞOĞLU  
OKUL ORTAMINA ÖZGÜ YEME BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ, İYİ NİYETLERLE YAPILAN HATALAR, KAÇINILMASI ve YAPILMASI GEREKENLER¹
Sayı 11, s.54-63

SYMPTOMS OF EATING DISORDERS SPECIFIC TO SCHOOL SETTINGS, MISTAKES WITH GOOD INTENTIONS, MUST DO AND DON’TS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1270
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahir AŞİROV  
İBN HAZM’A GÖRE YENİ AHİT
Sayı 11, s.64-74

THE NEW TESTAMENT ACCORDING TO IBN HAZM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1246
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan TUNÇ  
TÜRKİYE’DE SON DÖNEMDE AVRUPA BİRLİĞİ’NE BAKIŞ VE ALTERNATİF HİPOTEZLER
Sayı 11, s.75-85

THE LAST PERİOD İN TURKEY VİEW OF EUROPEAN UNİON AND ALTERNATİVE HYPOTHESES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1258
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tolga KABAŞ  
TÜRK TOPLUMUNDA EKONOMİ VE AHLAKIN BİRLEŞTİRİLMESİ
Sayı 11, s.86-97

A CONSENSUS BETWEEN ECONOMY AND ETHICS IN TURKISH SOCIETY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1267
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan OTACIOĞLU  
İYİ VE GÜZEL SES TANIMLAMASI
Sayı 11, s.98-106

GOOD AND BEAUTIFUL VOICE DEFINITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1268
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şükrü ÖZTÜRK  
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DÜNYASINDA, TÜRK LEHÇE VE AĞIZLARINDA KULLANILAN RENK İSİMLERİ
Sayı 11, s.107-127

FROM PAST TO PRESENT İN TURKİSH WORLD, TURKİSH DİALECTS AND MOUTHS USED COLOR NAMES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1245
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan ASAN  
OSMANLI DEVLETİ’NDE MUHACİR-AŞİRET İLİŞKİLERİ ÜZERİNE SOSYO-KÜLTÜREL BİR DEĞERLENDİRME: MİLLİ AŞİRETİ ÖRNEĞİ
Sayı 11, s.128-142

A SOCIOCULTURAL EVALUATION ON THE IMMGRANT-TRIBE AFFAIRS IN THE OTTOMAN EMPIRE: THE CASE OF THE MILLI TRIBE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1265
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehibe ŞAHBAZ  
HALKIN ERMİŞİ YUNUS EMRE’NİN MEZARI NEREDE
Sayı 11, s.143-154

WHERE THE CLERIC YUNUS EMRE’S TOMB
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1252
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali KAHRAMANOĞLU  
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL GÜÇLENDİRME VE KOÇLUK
Sayı 11, s.155-168

PERSONAL REİNFORCEMENT AND COACHİNG İN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1250
Özet | Abstract | Tam Metin |

Harun ÖĞÜNÇ  
KATILIM BANKALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: LİTERATÜR VE FİNANSAL DURUM İNCELEMESİ
Sayı 11, s.169-186

AN EVALUATION ON PARTICIPATION BANKS: REVIEW OF THE LITERATURE AND FINANCIAL SITUATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1247
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemil GÜNDÜZ - Saadet GÜNDÜZ  
HAVALİMANI ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL STRES KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ VE STRESLE MÜCADELE ETME YÖNTEMLERİNİN TESPİTİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Sayı 11, s.187-199

IDENTIFYING SOURCES OF ORGANIZATIONAL STRESS AND THE METHODS OF COMBATING STRESS OF THE AIRPORT EMPLOYEES UPON DETECTION OF AN APPLICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1276
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem GÜRBÜZ  
MEHMET AKİF ERSOY’UN “HASIR” ŞİİRİNİ GÖSTERGEBİLİMLE OKUMAK
Sayı 11, s.200-212

READİNG MEHMET AKİF ERSOY'S “HASIR” POEM WITH SEMİOTİC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1273
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah KILINÇKAYA  
BELAGAT (SEMANTİK) AÇISINDAN TAKDİM-TE’HİR VE KULLANIM AMAÇLARI
Sayı 11, s.213-226

PRESANTATION (TAKDİM) AND POSTPONEMENT (TE’HİR) IN TERMS OF RHETORIC AND PURPOSES OF USE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1266
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KAFES - Ş. Didem KAYA  
SOSYAL KAYTARMA DAVRANIŞI ÜZERİNE YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
Sayı 11, s.227-245

INVESTIGATION OF STUDIES ON SOCIAL LOAFING BEHAVIOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1255
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğba Taşdemir  
REENKARNASYON İNANCI
Sayı 11, s.246-255

THE BELIEF OF REINCARNATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1272
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nadide ÇINAR - Meral BÜYÜKYAZICI  
TÜRK CİLT SANATINDA KULLANILAN DERİLER ve ÖZELLİKLERİ
Sayı 11, s.256-275

THE LEATHERS USED IN TURKISH BOOKBINDING ART AND THEIR CHARACTERISTICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1264
Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan GÖKCE  
GELENEKTEN GELECEĞE TÜRK KÜLTÜRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ YAPITAŞI: AHİLİK
Sayı 11, s.276-287

UNIFYING BUILDING BLOCK OF TURKISH CULTURE FROM TRADITION TO FUTURE: AKHISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1262
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Zehra KARIŞMAN - M. Safa YEPREM  
KUR’AN AYETLERİNİN MAKAMSAL OKUYUŞ İLE EZBERLENMESİNİN, AYETLERİN DOĞRU OKUNMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 11, s.288-314

THE EFFECT OF THE MEMORISATION OF VERSES OF THE QURAN WITH MODAL APPROACH IN THE CONCEPT OF RIGHT RECITATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1244
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan PADEM  
ANADİL ÖĞRETİMİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ: TÜRKİYE VE KANADA
Sayı 11, s.315-325

A COMPARATIVE LOOK AT MOTHER TONGUE TEACHING : TURKEY AND CANADA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1275
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özkan KARACA  
UZAKLARDA ESEN HÜZÜN: ESİR ASKERLER
Sayı 11, s.326-335


Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1256
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  EYLÜL 2018

  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri