Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


11 SayıEditör
Dr. Tahir ÇELİKBAĞ

Editör Yardımcısı
Dr. Chingiz BAGIROV - Ar. Gör. Ferhat ÇETİNKAYA

ELAZIĞ  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSinan ÇAYA  
LİSANIN İNCELİKLERİ VE SOSYAL GETİRİLERİ
Sayı 11, s.1-27

FINE POINTS AND SOCIAL GAINS OF THE LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1248
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehrali CALP  
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OSMANLI TÜRKÇESİ DERSİNDEKİ YAZMA HATALARI
Sayı 11, s.28-53

WRITING MISTAKES IN OTTOMAN TURKISH OF SECOND GRADE STUDENTS IN DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1261
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sultan OKUMUŞOĞLU  
OKUL ORTAMINA ÖZGÜ YEME BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ, İYİ NİYETLERLE YAPILAN HATALAR, KAÇINILMASI ve YAPILMASI GEREKENLER¹
Sayı 11, s.54-63

SYMPTOMS OF EATING DISORDERS SPECIFIC TO SCHOOL SETTINGS, MISTAKES WITH GOOD INTENTIONS, MUST DO AND DON’TS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1270
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahir AŞİROV  
İBN HAZM’A GÖRE YENİ AHİT
Sayı 11, s.64-74

THE NEW TESTAMENT ACCORDING TO IBN HAZM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1246
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan TUNÇ  
TÜRKİYE’DE SON DÖNEMDE AVRUPA BİRLİĞİ’NE BAKIŞ VE ALTERNATİF HİPOTEZLER
Sayı 11, s.75-85

THE LAST PERİOD İN TURKEY VİEW OF EUROPEAN UNİON AND ALTERNATİVE HYPOTHESES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1258
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tolga KABAŞ  
TÜRK TOPLUMUNDA EKONOMİ VE AHLAKIN BİRLEŞTİRİLMESİ
Sayı 11, s.86-97

A CONSENSUS BETWEEN ECONOMY AND ETHICS IN TURKISH SOCIETY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1267
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan OTACIOĞLU  
İYİ VE GÜZEL SES TANIMLAMASI
Sayı 11, s.98-106

GOOD AND BEAUTIFUL VOICE DEFINITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1268
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şükrü ÖZTÜRK  
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DÜNYASINDA, TÜRK LEHÇE VE AĞIZLARINDA KULLANILAN RENK İSİMLERİ
Sayı 11, s.107-127

FROM PAST TO PRESENT İN TURKİSH WORLD, TURKİSH DİALECTS AND MOUTHS USED COLOR NAMES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1245
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan ASAN  
OSMANLI DEVLETİ’NDE MUHACİR-AŞİRET İLİŞKİLERİ ÜZERİNE SOSYO-KÜLTÜREL BİR DEĞERLENDİRME: MİLLİ AŞİRETİ ÖRNEĞİ
Sayı 11, s.128-142

A SOCIOCULTURAL EVALUATION ON THE IMMGRANT-TRIBE AFFAIRS IN THE OTTOMAN EMPIRE: THE CASE OF THE MILLI TRIBE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1265
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehibe ŞAHBAZ  
HALKIN ERMİŞİ YUNUS EMRE’NİN MEZARI NEREDE
Sayı 11, s.143-154

WHERE THE CLERIC YUNUS EMRE’S TOMB
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1252
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali KAHRAMANOĞLU  
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL GÜÇLENDİRME VE KOÇLUK
Sayı 11, s.155-168

PERSONAL REİNFORCEMENT AND COACHİNG İN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1250
Özet | Abstract | Tam Metin |

Harun ÖĞÜNÇ  
KATILIM BANKALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: LİTERATÜR VE FİNANSAL DURUM İNCELEMESİ
Sayı 11, s.169-186

AN EVALUATION ON PARTICIPATION BANKS: REVIEW OF THE LITERATURE AND FINANCIAL SITUATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1247
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemil GÜNDÜZ - Saadet GÜNDÜZ  
HAVALİMANI ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL STRES KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ VE STRESLE MÜCADELE ETME YÖNTEMLERİNİN TESPİTİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Sayı 11, s.187-199

IDENTIFYING SOURCES OF ORGANIZATIONAL STRESS AND THE METHODS OF COMBATING STRESS OF THE AIRPORT EMPLOYEES UPON DETECTION OF AN APPLICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1276
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem GÜRBÜZ  
MEHMET AKİF ERSOY’UN “HASIR” ŞİİRİNİ GÖSTERGEBİLİMLE OKUMAK
Sayı 11, s.200-212

READİNG MEHMET AKİF ERSOY'S “HASIR” POEM WITH SEMİOTİC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1273
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah KILINÇKAYA  
BELAGAT (SEMANTİK) AÇISINDAN TAKDİM-TE’HİR VE KULLANIM AMAÇLARI
Sayı 11, s.213-226

PRESANTATION (TAKDİM) AND POSTPONEMENT (TE’HİR) IN TERMS OF RHETORIC AND PURPOSES OF USE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1266
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KAFES - Ş. Didem KAYA  
SOSYAL KAYTARMA DAVRANIŞI ÜZERİNE YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
Sayı 11, s.227-245

INVESTIGATION OF STUDIES ON SOCIAL LOAFING BEHAVIOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1255
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğba Taşdemir  
REENKARNASYON İNANCI
Sayı 11, s.246-255

THE BELIEF OF REINCARNATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1272
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nadide ÇINAR - Meral BÜYÜKYAZICI  
TÜRK CİLT SANATINDA KULLANILAN DERİLER ve ÖZELLİKLERİ
Sayı 11, s.256-275

THE LEATHERS USED IN TURKISH BOOKBINDING ART AND THEIR CHARACTERISTICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1264
Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan GÖKCE  
GELENEKTEN GELECEĞE TÜRK KÜLTÜRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ YAPITAŞI: AHİLİK
Sayı 11, s.276-287

UNIFYING BUILDING BLOCK OF TURKISH CULTURE FROM TRADITION TO FUTURE: AKHISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1262
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Zehra KARIŞMAN - M. Safa YEPREM  
KUR’AN AYETLERİNİN MAKAMSAL OKUYUŞ İLE EZBERLENMESİNİN, AYETLERİN DOĞRU OKUNMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 11, s.288-314

THE EFFECT OF THE MEMORISATION OF VERSES OF THE QURAN WITH MODAL APPROACH IN THE CONCEPT OF RIGHT RECITATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1244
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan PADEM  
ANADİL ÖĞRETİMİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ: TÜRKİYE VE KANADA
Sayı 11, s.315-325

A COMPARATIVE LOOK AT MOTHER TONGUE TEACHING : TURKEY AND CANADA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1275
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özkan KARACA  
UZAKLARDA ESEN HÜZÜN: ESİR ASKERLER
Sayı 11, s.326-335


Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1256
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri