Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


13 SayıEditör
Dr. Tahir ÇELİKBAĞ

Editör Yardımcısı
Dr. Chingiz BAGIROV - Ar. Gör. Ferhat ÇETİNKAYA

ELAZIĞ  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAyla GÖKMEN  
LE DEVENIR DU FRANÇAIS SUR LE TERRITOIRE DE TURQUIE: ENTRE TRADITION ET EVOLUTION DE GLOBALISME
Sayı 13, s.1-18

THE STATE OF FRENCH ON THE TERRITORY OF TURKEY: FROM TRADITIONAL TO GLOBALISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1336
Özet | Abstract | Tam Metin |

İdris KADIOĞLU  
CEMÎLÎ DÎVÂNI’NIN DÎBÂCESİ’NDEKİ MANZÛMELER ÜZERİNE
Sayı 13, s.19-34

ON POEMS IN THE PREFACE OF CEMILI’S DIVAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1365
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Zülküf ALTAN - Şura TEKİN  
KÜRESELLEŞME, REFORM, YENİLİK, DEĞİŞİM & EĞİTİM: NERESİNDEYİZ? NE YAPIYORUZ?
Sayı 13, s.35-47

GLOBALIZATION, REFORM, INNOVATION, CHANGE & EDUCATION: WHERE DO WE STAND WHAT ARE WE DOING?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1332
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihal Arda AKYILDIZ  
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ENGELLİ POLİTİKASI
Sayı 13, s.48-59

EUROPEAN UNION’S DISABILITY POLICY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan YERLİ  
ON DECONSTRUCTION AND NEW HISTORICISM
Sayı 13, s.60-64

YAPISÖKÜM VE YENİ TARİHSELCİLİK ÜZERİNE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1363
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin YILMAZ  
FİLİBELİ AHMET HİLMİ'NİN TARİH-İ İSLAM ESERİNDE İSLAM TARİHÇİLİĞİNE KATKILARI ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER
Sayı 13, s.65-80

SOME EVALUATIONS ON THE CONTRIBUTIONS OF AHMET HİLMİ (From Plovdiv) ON HISTORICAL ISLAM IN THE WORK OF ISLAMIC HISTORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1361
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KAYA - Seçil YALAZ - Bahar Burtan DOĞAN  
KADIN AKADEMİSYENLERİN MESLEKLERİNİ YÜRÜTMEDE ÖZEL AYATLARININ VE ROL ÇATIŞMASININ ETKİSİ
Sayı 13, s.81-99

THE EFFECT OF PRIVATE LIFE AND ROLE CONFLICT ON EXECUTION OF WOMEN ACADEMICS PROFESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1359
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysi GÜNAL - M.Sait ŞAHİNALP - Fatma ALTUĞ  
TÜRKİYE’DEKİ İDARİ TAKSİMATTAKİ DEĞİŞİMİN İL NÜFUSLARINA ETKİSİ
Sayı 13, s.100-112

THE IMPACT OF CHANGES IN THE ADMINISTRATIVE DIVISION OF TURKEY ON THE POPULATION OF PROVINCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1324
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre BAŞCI  
TÜRKİYE’DE ANTİ-KAPİTALİST MÜSLÜMANLAR: POLİTİK DÖNÜŞÜMLERİ, AMAÇLARI VE TÜKETİM DAVRANIŞLARI ÜZERİNE NİTEL BİR MODEL
Sayı 13, s.113- 128

ANTI-CAPITALIST MUSLIMS in TURKEY: A QUALITATIVE MODEL of THEIR POLITICAL TRANSFORMATION, GOALS AND BEHAVIOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1335
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ORAL  
İMAMÜ’L-HAREMEYN EL-CÜVEYNİ’DE HABERÎ SIFAT SORUNU VE TE’VİL ANLAYIŞI
Sayı 13, s.129-153

THE PROBLEM OF THE INFORMED DEVINE ATTRIBUTES AND UNDERSTANDING OF INTERPRETATION IN IMAM AL-HARAMAIN AL-JUWAINI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1330
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda ÖZMEN  
BATIDA YAHUDİLERE YÖNELİK KAN İFTİRALARI
Sayı 13, s.154-163

BLOOD LIBELS AGAINST JEWS IN WESTERN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1352
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih KANA - Enes YAŞAR  
ADAY ÖĞRETMENLERİN ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNE YÖNELİK BİR DURUM ÇALIŞMASI
Sayı 13, s.164-176

A CASE STUDY ON THE OPINIONS OF THE PRE-SERVICE TEACHERS ON THE PROSPECTS OF CANDIDATE TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1334
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan ATA  
BİR İSLAM BİLİM TARİHİ DENEMESİ
Sayı 13, s.177-193

A STUDY OF ISLAMIC SCIENCE HISTORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1325
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ORAL  
AHMED YESEVİ’NİN ŞİİRLERİNDE İMÂN ESASLARI
Sayı 13, s.194-221

ESSENTIALS OF FAITH IN THE POEMS AHMED YESEWI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1331
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman KÜRŞAT ACAR - Volkan Ali OKYAY - Mesut KOÇ  
ISPARTA’DAKİ BELEDİYE BAŞKANLARININ DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK VASIFLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Sayı 13, s.222-238

A QUALIFIED RESEARCH ON MIGRATION LEVELS OF MUNICIPALITIES BY ISPARTA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1346
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haluk AYDIN  
REMZÎ’NİN KERBELÂ MERSİYESİ
Sayı 13, s.239-254

THE KARBALA DIRGE of REMZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1333
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki YAKA  
İSLAM İKTİSADININ “ADİL GELİR DAĞILIMI” İLKESİ VE BUNUN SOSYAL REFAHA KATKISI
Sayı 13, s.255-287

THE "FAIR INCOME DISTRIBUTION" PRINCIPLE OF THE ISLAMIC ECONOMICS AND ITS SOCIAL WELFARE CONTRIBUTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1319
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seyhan Mercan KALAYCI  
NAKKAŞ NAKŞİ’NİN FİGÜRLERİNDE STİLİZASYON VE İNTİBA
Sayı 13, s.288-300

STYLIZATION AND IMPRESSION ON THE FIGURES OF NAKKAŞ NAKŞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1347
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrşad Sami YUCA  
İNGİLİZ SİYASET ADAMI MORGAN PHILIPS PRICE’IN II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ (1946-1947)
Sayı 13, s.301-314

BRITISH POLITICIAN MORGAN PHILIPS PRICE’S THOUGHTS ON TURKEY AFTER WORLD WAR II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1343
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydoğan AYDOĞDU - Cenk Murat KOÇOĞLU  
HELÂL KONSEPTLİ OTELLERDE İSRAF: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ
Sayı 13, s.315-328

EXCESS IN HALAL CONCEPT HOTELS: A CASE STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1366
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayhan Afşin ÜNAL  
GÖKTÜRK DÖNEMİ ARKEOLOJİSİ HAKKINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 13, s.329-337

AN OVERALL ASSESSMENT ON ARCHAEOLOGY IN THE GOKTURKS PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1345
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuray Öz CEVİZ - Sibel KILIÇ  
İRAN GELENEKSEL KADIN GİYSİ GELENEĞİ VE YAŞANAN TOPLUMSAL HAREKETLERİN GİYİM KÜLTÜRÜNE/AKSESUARLARINA ETKİSİ
Sayı 13, s.338-350

IRANİAN WOMEN’S TRADITIONAL CLOTHING TRADİTİON AND THE EFFECT OF CURRENT SOCIAL MOVEMENTS ON CLOTHING CULTURE/ACCESSORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1320
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esin Kıvrak KÖROĞLU  
TÜRKIYE’DE POPÜLİST SÖYLEMIN KAYNAKLARI: HALKÇILIK, KÖYCÜLÜK VE ANADOLUCULUK
Sayı 13, s.351-361

THE ROOTS OF POPULIST DISCOURSE IN TURKEY: HALKÇILIK, PEASANTISM AND ANATOLIANISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1354
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Faruk KIRMIT  
TOLUNOĞLU AHMET’İN DEVLET ADAMLIĞI ÖZELLİKLERİNDE KUTADGU BİLİĞ’DEN İZLER
Sayı 13, s.362-369

TOLUNOĞLU AHMET FEATURES FROM THE KUTADGU BİLİĞ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1294
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu CEBE  
SEMAVİ DİNLERİN OLUŞTURDUĞU KÜLTÜRLERDE KUDÜS VE KUTSALLIK KAVRAMI
Sayı 13, s.370-384

JERUSALEM AND THE CONCEPT OF HOLİNESS İN THE CULTURES GENERATED BY THE ARAMİC RELİGİONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1358
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neslihan KORKMAZ  
AMASYA TAŞOVA İLÇESİ ÖZBARAKLI KÖYÜ CAMİLERİ
Sayı 13, s.385-408

THE MOSQUES OF ÖZBARAKLI VILLAGE IN TAŞOVA/AMASYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1353
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ethem İLERİ - Hamza AKENGİN  
NÜFUS ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN İSLAHİYE
Sayı 13, s.409-429

İSLAHİYE IN TERMS OF POPULATION CHARACTERISTICKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1364
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gizem ÇALIŞKAN - Lütfi ŞEYBAN  
SOFYA’DA TÜRK- İSLAM KÜLTÜR VARLIKLARI
Sayı 13, s.430-453

TURKİSH-ISLAMIC CULTURE ASSETS IN SOFIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1344
Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur ALICI  
ŞAHMERAN EFSANESİNDE ŞAHMERANIN CİNSİYET SORUNSALI
Sayı 13, s.454-459

SHAHMARAN'S PROBLEMATIC GENDER IN THE MYTH OF SHAHMARAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1338
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aykut PAJO  
TÜRKİYE’DEKİ CITTASLOW KENTLERİ’NDE KALABALIKLAŞMA VE SAKİNLİĞİN KAYBOLMA RİSKİ
Sayı 13, s.460-475

THE RISK OF OVERCROWDING AND LOSE OF CALMNESS IN CITTASLOW CITIES IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1350
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan İSİ  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ BAZI DİNİ TERİMLERE TARİHİ METİNLERLE KARŞILAŞTIRMALI BAKIŞ
Sayı 13, s.476-522

THE COMPERATIVE PERSPECTIVE OF WITH HISTORICAL TEXT TO SOME RELIGIOUS TERMS IN TURKEY TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1342
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berna TUNCER - Vefa TAŞDELEN  
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL VE YARATICI DÜŞÜNME DÜZEYLERİ
Sayı 13, s.523-565

CRITICAL AND CREATIVE THINKING LEVELS OF PRE-SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1355
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim ERDOĞDU  
NİĞDE SANCAĞI ÖRNEĞİNDE TIMAR TEVCÎHLERİ
Sayı 13, s.566-589

IN THE EXAMPLE OF TIMAR ALLOCATION IN NIGDE SANJAK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1360
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Ramazan SÜER  
MISIR MİLLÎ KÜTÜPHANESİNDE (DÂRÜ’L-KÜTÜBİ’L-KAVMİYYE) BULUNAN EDEBİYAT İLE İLGİLİ TÜRKÇE EL YAZMALARI
Sayı 13, s.590-698

THE TURKISH MANUSCRIPTS ON LITERARY IN THE EGYPTIAN NATIONAL LIBRARY (DARU’L-KUTUB AL-KAWMIYA)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1349
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülsüm TURHAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: BÜTÜNCÜL VE ELEŞTİREL DİN FELSEFESİ OKUMALARI II -TANRI VE FELSEFE
Sayı 13, s.699- 701

HOLISTIC AND CRITICAL RELIGIOUS PHILOSOPHICAL READINGS II, -GOD AND PHILOSOPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1329
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  EYLÜL 2018

  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri