Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


13 SayıEditör
Dr. Tahir ÇELİKBAĞ

Editör Yardımcısı
Dr. Chingiz BAGIROV - Ar. Gör. Ferhat ÇETİNKAYA

ELAZIĞ  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAyla GÖKMEN  
LE DEVENIR DU FRANÇAIS SUR LE TERRITOIRE DE TURQUIE: ENTRE TRADITION ET EVOLUTION DE GLOBALISME
Sayı 13, s.1-18

THE STATE OF FRENCH ON THE TERRITORY OF TURKEY: FROM TRADITIONAL TO GLOBALISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1336
Özet | Abstract | Tam Metin |

İdris KADIOĞLU  
CEMÎLÎ DÎVÂNI’NIN DÎBÂCESİ’NDEKİ MANZÛMELER ÜZERİNE
Sayı 13, s.19-34

ON POEMS IN THE PREFACE OF CEMILI’S DIVAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1365
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Zülküf ALTAN - Şura TEKİN  
KÜRESELLEŞME, REFORM, YENİLİK, DEĞİŞİM & EĞİTİM: NERESİNDEYİZ? NE YAPIYORUZ?
Sayı 13, s.35-47

GLOBALIZATION, REFORM, INNOVATION, CHANGE & EDUCATION: WHERE DO WE STAND WHAT ARE WE DOING?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1332
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihal Arda AKYILDIZ  
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ENGELLİ POLİTİKASI
Sayı 13, s.48-59

EUROPEAN UNION’S DISABILITY POLICY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan YERLİ  
ON DECONSTRUCTION AND NEW HISTORICISM
Sayı 13, s.60-64

YAPISÖKÜM VE YENİ TARİHSELCİLİK ÜZERİNE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1363
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin YILMAZ  
FİLİBELİ AHMET HİLMİ'NİN TARİH-İ İSLAM ESERİNDE İSLAM TARİHÇİLİĞİNE KATKILARI ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER
Sayı 13, s.65-80

SOME EVALUATIONS ON THE CONTRIBUTIONS OF AHMET HİLMİ (From Plovdiv) ON HISTORICAL ISLAM IN THE WORK OF ISLAMIC HISTORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1361
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KAYA - Seçil YALAZ - Bahar Burtan DOĞAN  
KADIN AKADEMİSYENLERİN MESLEKLERİNİ YÜRÜTMEDE ÖZEL AYATLARININ VE ROL ÇATIŞMASININ ETKİSİ
Sayı 13, s.81-99

THE EFFECT OF PRIVATE LIFE AND ROLE CONFLICT ON EXECUTION OF WOMEN ACADEMICS PROFESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1359
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysi GÜNAL - M.Sait ŞAHİNALP - Fatma ALTUĞ  
TÜRKİYE’DEKİ İDARİ TAKSİMATTAKİ DEĞİŞİMİN İL NÜFUSLARINA ETKİSİ
Sayı 13, s.100-112

THE IMPACT OF CHANGES IN THE ADMINISTRATIVE DIVISION OF TURKEY ON THE POPULATION OF PROVINCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1324
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre BAŞCI  
TÜRKİYE’DE ANTİ-KAPİTALİST MÜSLÜMANLAR: POLİTİK DÖNÜŞÜMLERİ, AMAÇLARI VE TÜKETİM DAVRANIŞLARI ÜZERİNE NİTEL BİR MODEL
Sayı 13, s.113- 128

ANTI-CAPITALIST MUSLIMS in TURKEY: A QUALITATIVE MODEL of THEIR POLITICAL TRANSFORMATION, GOALS AND BEHAVIOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1335
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ORAL  
İMAMÜ’L-HAREMEYN EL-CÜVEYNİ’DE HABERÎ SIFAT SORUNU VE TE’VİL ANLAYIŞI
Sayı 13, s.129-153

THE PROBLEM OF THE INFORMED DEVINE ATTRIBUTES AND UNDERSTANDING OF INTERPRETATION IN IMAM AL-HARAMAIN AL-JUWAINI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1330
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda ÖZMEN  
BATIDA YAHUDİLERE YÖNELİK KAN İFTİRALARI
Sayı 13, s.154-163

BLOOD LIBELS AGAINST JEWS IN WESTERN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1352
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih KANA - Enes YAŞAR  
ADAY ÖĞRETMENLERİN ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNE YÖNELİK BİR DURUM ÇALIŞMASI
Sayı 13, s.164-176

A CASE STUDY ON THE OPINIONS OF THE PRE-SERVICE TEACHERS ON THE PROSPECTS OF CANDIDATE TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1334
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan ATA  
BİR İSLAM BİLİM TARİHİ DENEMESİ
Sayı 13, s.177-193

A STUDY OF ISLAMIC SCIENCE HISTORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1325
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ORAL  
AHMED YESEVİ’NİN ŞİİRLERİNDE İMÂN ESASLARI
Sayı 13, s.194-221

ESSENTIALS OF FAITH IN THE POEMS AHMED YESEWI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1331
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman KÜRŞAT ACAR - Volkan Ali OKYAY - Mesut KOÇ  
ISPARTA’DAKİ BELEDİYE BAŞKANLARININ DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK VASIFLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Sayı 13, s.222-238

A QUALIFIED RESEARCH ON MIGRATION LEVELS OF MUNICIPALITIES BY ISPARTA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1346
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haluk AYDIN  
REMZÎ’NİN KERBELÂ MERSİYESİ
Sayı 13, s.239-254

THE KARBALA DIRGE of REMZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1333
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki YAKA  
İSLAM İKTİSADININ “ADİL GELİR DAĞILIMI” İLKESİ VE BUNUN SOSYAL REFAHA KATKISI
Sayı 13, s.255-287

THE "FAIR INCOME DISTRIBUTION" PRINCIPLE OF THE ISLAMIC ECONOMICS AND ITS SOCIAL WELFARE CONTRIBUTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1319
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seyhan Mercan KALAYCI  
NAKKAŞ NAKŞİ’NİN FİGÜRLERİNDE STİLİZASYON VE İNTİBA
Sayı 13, s.288-300

STYLIZATION AND IMPRESSION ON THE FIGURES OF NAKKAŞ NAKŞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1347
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrşad Sami YUCA  
İNGİLİZ SİYASET ADAMI MORGAN PHILIPS PRICE’IN II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ (1946-1947)
Sayı 13, s.301-314

BRITISH POLITICIAN MORGAN PHILIPS PRICE’S THOUGHTS ON TURKEY AFTER WORLD WAR II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1343
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydoğan AYDOĞDU - Cenk Murat KOÇOĞLU  
HELÂL KONSEPTLİ OTELLERDE İSRAF: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ
Sayı 13, s.315-328

EXCESS IN HALAL CONCEPT HOTELS: A CASE STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1366
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayhan Afşin ÜNAL  
GÖKTÜRK DÖNEMİ ARKEOLOJİSİ HAKKINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 13, s.329-337

AN OVERALL ASSESSMENT ON ARCHAEOLOGY IN THE GOKTURKS PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1345
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuray Öz CEVİZ - Sibel KILIÇ  
İRAN GELENEKSEL KADIN GİYSİ GELENEĞİ VE YAŞANAN TOPLUMSAL HAREKETLERİN GİYİM KÜLTÜRÜNE/AKSESUARLARINA ETKİSİ
Sayı 13, s.338-350

IRANİAN WOMEN’S TRADITIONAL CLOTHING TRADİTİON AND THE EFFECT OF CURRENT SOCIAL MOVEMENTS ON CLOTHING CULTURE/ACCESSORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1320
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esin Kıvrak KÖROĞLU  
TÜRKIYE’DE POPÜLİST SÖYLEMIN KAYNAKLARI: HALKÇILIK, KÖYCÜLÜK VE ANADOLUCULUK
Sayı 13, s.351-361

THE ROOTS OF POPULIST DISCOURSE IN TURKEY: HALKÇILIK, PEASANTISM AND ANATOLIANISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1354
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Faruk KIRMIT  
TOLUNOĞLU AHMET’İN DEVLET ADAMLIĞI ÖZELLİKLERİNDE KUTADGU BİLİĞ’DEN İZLER
Sayı 13, s.362-369

TOLUNOĞLU AHMET FEATURES FROM THE KUTADGU BİLİĞ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1294
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu CEBE  
SEMAVİ DİNLERİN OLUŞTURDUĞU KÜLTÜRLERDE KUDÜS VE KUTSALLIK KAVRAMI
Sayı 13, s.370-384

JERUSALEM AND THE CONCEPT OF HOLİNESS İN THE CULTURES GENERATED BY THE ARAMİC RELİGİONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1358
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neslihan KORKMAZ  
AMASYA TAŞOVA İLÇESİ ÖZBARAKLI KÖYÜ CAMİLERİ
Sayı 13, s.385-408

THE MOSQUES OF ÖZBARAKLI VILLAGE IN TAŞOVA/AMASYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1353
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ethem İLERİ - Hamza AKENGİN  
NÜFUS ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN İSLAHİYE
Sayı 13, s.409-429

İSLAHİYE IN TERMS OF POPULATION CHARACTERISTICKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1364
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gizem ÇALIŞKAN - Lütfi ŞEYBAN  
SOFYA’DA TÜRK- İSLAM KÜLTÜR VARLIKLARI
Sayı 13, s.430-453

TURKİSH-ISLAMIC CULTURE ASSETS IN SOFIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1344
Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur ALICI  
ŞAHMERAN EFSANESİNDE ŞAHMERANIN CİNSİYET SORUNSALI
Sayı 13, s.454-459

SHAHMARAN'S PROBLEMATIC GENDER IN THE MYTH OF SHAHMARAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1338
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aykut PAJO  
TÜRKİYE’DEKİ CITTASLOW KENTLERİ’NDE KALABALIKLAŞMA VE SAKİNLİĞİN KAYBOLMA RİSKİ
Sayı 13, s.460-475

THE RISK OF OVERCROWDING AND LOSE OF CALMNESS IN CITTASLOW CITIES IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1350
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan İSİ  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ BAZI DİNİ TERİMLERE TARİHİ METİNLERLE KARŞILAŞTIRMALI BAKIŞ
Sayı 13, s.476-522

THE COMPERATIVE PERSPECTIVE OF WITH HISTORICAL TEXT TO SOME RELIGIOUS TERMS IN TURKEY TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1342
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berna TUNCER - Vefa TAŞDELEN  
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL VE YARATICI DÜŞÜNME DÜZEYLERİ
Sayı 13, s.523-565

CRITICAL AND CREATIVE THINKING LEVELS OF PRE-SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1355
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim ERDOĞDU  
NİĞDE SANCAĞI ÖRNEĞİNDE TIMAR TEVCÎHLERİ
Sayı 13, s.566-589

IN THE EXAMPLE OF TIMAR ALLOCATION IN NIGDE SANJAK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1360
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Ramazan SÜER  
MISIR MİLLÎ KÜTÜPHANESİNDE (DÂRÜ’L-KÜTÜBİ’L-KAVMİYYE) BULUNAN EDEBİYAT İLE İLGİLİ TÜRKÇE EL YAZMALARI
Sayı 13, s.590-698

THE TURKISH MANUSCRIPTS ON LITERARY IN THE EGYPTIAN NATIONAL LIBRARY (DARU’L-KUTUB AL-KAWMIYA)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1349
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülsüm TURHAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: BÜTÜNCÜL VE ELEŞTİREL DİN FELSEFESİ OKUMALARI II -TANRI VE FELSEFE
Sayı 13, s.699- 701

HOLISTIC AND CRITICAL RELIGIOUS PHILOSOPHICAL READINGS II, -GOD AND PHILOSOPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1329
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri