Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


14 SayıEditör
Dr. Tahir ÇELİKBAĞ

Editör Yardımcısı
Dr. Chingiz BAGIROV - Ar. Gör. Ferhat ÇETİNKAYA

ELAZIĞ  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAytekin ÇÖKELEZ - Gonca HARMAN - Burçkin DAL  
MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİNİN MODEL KAVRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Sayı 14, s.1-9

ENGİNEERİNG STUDENTS İDEAS ABOUT CONCEPT OF MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1384
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kurmangazy SADYKBEKOV - Muammer TASÇI  
KAZAK HALK DESTANLARINDAKİ HAZRET-İ MUHAMMED VE EHL-İ BEYT ANLATIMLARI
Sayı 14, s.10-20

PROPHET MUHAMMAD in KAZAKH FOLK LEGEND-IR AND EXPRESSION of Ahl al-Bayt https://turkce-rusca.cevirsozluk.com/
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1378
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer DÜZBAKAR - Şükrü BAŞTÜRK  
TÜRKİYE’NİN SIHHİ-İ İÇTİMAİ COĞRAFYASI GELİBOLU VİLAYETİ ADLI ESERİN TIP TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ
Sayı 14, s.21-33

THE SIGNIFICANCE OF THE BOOK "TURKEY'S GEOGRAPHY OF HEALTH AND SOCIAL SERVICES-GELIBOLU PROVINCE" IN TERMS OF MEDICAL HISTORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1381
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ARSLAN  
YAYGIN (İNFORMAL) EĞİTİM BAĞLAMINDA İKİNCİ DİL EDİNİMİ
Sayı 14, s.34-47

SECOND LANGUAGE ACQUISITION IN THE CONTEXT OF INFORMAL EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1356
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahar DERVİŞ CEMALOĞLU  
ROMANDA SÖZÜN VE DÜŞÜNCENİN TEMSİLİ: MAİ VE SİYAH ÖRNEĞİ
Sayı 14, s.48-63

REPRESENTATION OF SPEECH AND THOUGHT IN THE NOVEL: THE EXAMPLE OF MAİ VE SİYAH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1369
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet GÜNEŞ  
OSMANLI DEVLETİ’NİN SON DÖNEMLERİNDE KIRŞEHİR HAPİSHANESİ (1873-1919)
Sayı 14, s.64-84

KIRŞEHİR PRISON DURING THE LAST PERIODS OF THE OTTOMAN EMPIRE (1873-1919)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1401
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadık Fatih TORUN  
SON DÖNEMDE OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN İDARİ TAKSİMATI
Sayı 14, s.85-110

ADMINISTRATIVE DIVISION OF THE OTTOMAN EMPIRE IN THE LAST PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1397
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mert AĞAOĞLU  
XVIII. YÜZYILDA İSTANBUL MİMARÎSİ VE OSMANLI BATILILAŞMASI KAYNAKÇASI
Sayı 14, s.111-153

ISTANBUL IN 18TH CENTURY ARCHITECTURE AND OTTOMAN WESTERNİZATİON OF BİBLİOGRAPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1405
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ORAL  
FAHREDDİN RÂZİ’DE HABERÎ SIFAT SORUNU
Sayı 14, s.154-182

THE PROBLEM OF THE INFORMED DEVINE ATTRIBUTES IN FAHREDDIN AL-RAZI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1362
Özet | Abstract | Tam Metin |

Perihan Hazel KAYA  
XVII. YÜZYIL PARA TAĞŞİŞİ UYGULAMALARI VE KONYA FİYAT HAREKETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 14, s.183-196

REGULATION OF MONEY PRACTICES IN 17TH CENTURY AND ITS EVALUATION IN TERMS OF KONYA PRICE MOVEMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1379
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ORAL  
KELÂMÎ DÜŞÜNCEDE HABERÎ SIFAT PROBLEMİ
Sayı 14, s.197-221

The Problem Of The Informed Devine Attribute In Islamic Theological Thought
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1337
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut DÜNDAR  
AHMED-I HANI’NIN İLMİ KİŞİLĞİ
Sayı 14, s.222-229

AHMED-I HANI'S SCHOLARY PERSONALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1398
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melek SARI GÜVEN  
18. YÜZYIL ERMENİ TARİHÇİLERİNİN ESERLERİNDEN OSMANLI TARİHİ’NE KATKI ÖRNEKLERİ
Sayı 14, s.230-242

EXAMPLES of CONTRIBUTION to THE OTTOMAN HISTORY FROM THE WORKS of THE 18th CENTURY of ARMENIAN HISTORIANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1389
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz SUNAY - Emrullah ATASEVEN  
27 Mayıs ve Sebepleri Üzerine
Sayı 14, s.243-261

On the May 27th coup and its causes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1309
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mazhar TUNÇ  
BİR CERH VE TA’DİL ÂLİMİ OLARAK ABDURRAHMAN EL-MUALLİMÎ, HADİSÇİLİĞİ VE ZÂHİD EL-KEVSERİ ELEŞTİRİSİ
Sayı 14, s.262-275

ABDURRAHMAN AL-MUALLIMI AS A CARH AND TA’DİL SCHOLARSHİP, HADITH AND CRİSTİCİSİM OF ZAHİD AL-KAVSARİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1407
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlknur EMEKLİ  
MUHAMMED İSMÂİL BASAL’IN NUCÛMUN BİEKALLİ’L-UCÛR ADLI TİYATROSU
Sayı 14, s.205-219

MUHAMMAD ISMAEL BASAL’S THEATRE NUCUMUN BIEKALLI’L-UCUR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1433
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehtap NASIROĞLU  
XVI. YÜZYILDA SURİYE COĞRAFYASINDA OSMANLI VERGİ DÜZENİ: HAMA ÖRNEĞİ
Sayı 14, s.276-292

TAX SYSTEM IN SYRIAN TERRITORY OF 16th CENTURY OTTOMAN EMPIRE EXAMPLE OF HAMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1408
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halit BOZ  
Kur’an ve Tevrat’ta Hz. Yusuf
Sayı 14, s.293-318

THE QUR'AN AND TORAH HZ. JOSEPH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1307
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslı GEZEN - Mustafa KAPLAN  
TÜKETİCİLERİN HELAL ÜRÜN SATIN ALMA NİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 14, s.319-330

A RESEARCH ON FACTORS AFFECTING CONSUMERS' INTENTION TO PURCHASE HALAL PRODUCTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1371
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa ÇİFTÇİ - Eyüp NACAR  
SPOR YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK STİLLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Sayı 14, s.331-343

INVESTİGATİON OF LEADERSHİP STYLES OF SPORTS ADMİNİSTRATORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1416
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin İLHAN  
KELİLE VE DİMNE’ DE KULLANILAN ARKAİK KELİMELER VE BAZI ÇİFT DİLLİ KULLANIMLAR
Sayı 14, s.344-356

ARCHAIC WORDS USED IN KALİLA wa-DİMNE AND SOME DOUBLE LANGUAGE USES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1391
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mücahit AYDOĞMUŞ - Mustafa YILDIZ  
İLKOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA MİZAH
Sayı 14, s.357-371

HUMOR IN PRIMARY SCHOOL TURKISH TEXTBOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1377
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Felat AKTAN  
ZEYREKZÂDE ÂNÎ VE ŞİİRLERİ ÜZERİNE
Sayı 14, s.372-382

ZEYREKZADE ANİ AND ON HİS POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1390
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özge TARHAN - Fatma SUSAR  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇİZDİKLERİ KARİKATÜRLERDE KİTAP OKUMA ALGISI
Sayı 14, s.383-399

MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTION OF READING IN THEIR CARICATURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1372
Özet | Abstract | Tam Metin |

İslam HALİDOV  
KIRGIZİSTAN’DA RUSYA-ABD ASKERİ ÜS MÜCADELESİ SONU
Sayı 14, s.400-416

THE END OF THE STUGGLE FOR THE MILITARY BASE BETWEEN RUSSIA AND USA İN KYRGYZSTAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1380
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mesut DENLİ  
SİVİL TOPLUM KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE TOPLUMSAL SÖZLEŞMECİLERiN DÜŞÜNCESİNDE SİVİL TOPLUM ANLAYIŞI
Sayı 14, s.417-428

HİSTORİCAL DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF CİVİL SOCİETY AND CİVİL SOCİETY APPROACH UNDER THE THOUGHT OF SOCİAL CONTRACTORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1396
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Zakir SARIKAYA  
OSMANLILARDA İKTİSAT TASAVVURU
Sayı 14, s.429-434

THE ENVISION OF ECONOMICS IN THE OTTOMAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1348
Özet | Abstract | Tam Metin |

Paolo PANAİOLİ  
THE POSTMODERN WOMAN’S CONDITION AND CATHOLICISM: FEMINISM OR FEMINISMS?
Sayı 14, s.435-449

POSTMODERN KADİN DURUMU AND KATHOLİKLİK: FEMİNİZM Mİ EMİNİZMLER Mİ?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1402
Özet | Abstract | Tam Metin |

Umut DAĞISTAN  
SOSYAL BİLİMLERDE NESNELLİK OLGUSU
Sayı 14, s.450-460

THE OBJECTIVITY PHENOMENON IN SOCIAL SCIENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1376
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürkan CEVGER  
18. YÜZYILDA DİYARBAKIR ŞEHRİ’NDE ESNAF VE ZANAATKÂRLAR
Sayı 14, s.461-469

IN THE 18th CENTURY THE CİTY OF DİYARBAKİR TRADESMEN AND ARTİSANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1395
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah CENGİZ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: 405 NOLU ÇERMİK ŞER’İYYE SİCİLİNE GÖRE ÇERMİK KAZASI’NIN İDARİ, SOSYAL VE İKTİSADİ YAPISI
Sayı 14, s.470-483

ADMINISTRATIVE, SOCIAL, AND ECONOMIC STRUCTURE OF ÇERMIK DISTRICTS ACCORDING TO SHAIRA REGISTER OF 405
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1399
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri