Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


14 SayıEditör
Dr. Tahir ÇELİKBAĞ

Editör Yardımcısı
Dr. Chingiz BAGIROV - Ar. Gör. Ferhat ÇETİNKAYA

ELAZIĞ  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAytekin ÇÖKELEZ - Gonca HARMAN - Burçkin DAL  
MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİNİN MODEL KAVRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Sayı 14, s.1-9

ENGİNEERİNG STUDENTS İDEAS ABOUT CONCEPT OF MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1384
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kurmangazy SADYKBEKOV - Muammer TASÇI  
KAZAK HALK DESTANLARINDAKİ HAZRET-İ MUHAMMED VE EHL-İ BEYT ANLATIMLARI
Sayı 14, s.10-20

PROPHET MUHAMMAD in KAZAKH FOLK LEGEND-IR AND EXPRESSION of Ahl al-Bayt https://turkce-rusca.cevirsozluk.com/
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1378
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer DÜZBAKAR - Şükrü BAŞTÜRK  
TÜRKİYE’NİN SIHHİ-İ İÇTİMAİ COĞRAFYASI GELİBOLU VİLAYETİ ADLI ESERİN TIP TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ
Sayı 14, s.21-33

THE SIGNIFICANCE OF THE BOOK "TURKEY'S GEOGRAPHY OF HEALTH AND SOCIAL SERVICES-GELIBOLU PROVINCE" IN TERMS OF MEDICAL HISTORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1381
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ARSLAN  
YAYGIN (İNFORMAL) EĞİTİM BAĞLAMINDA İKİNCİ DİL EDİNİMİ
Sayı 14, s.34-47

SECOND LANGUAGE ACQUISITION IN THE CONTEXT OF INFORMAL EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1356
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahar DERVİŞ CEMALOĞLU  
ROMANDA SÖZÜN VE DÜŞÜNCENİN TEMSİLİ: MAİ VE SİYAH ÖRNEĞİ
Sayı 14, s.48-63

REPRESENTATION OF SPEECH AND THOUGHT IN THE NOVEL: THE EXAMPLE OF MAİ VE SİYAH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1369
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet GÜNEŞ  
OSMANLI DEVLETİ’NİN SON DÖNEMLERİNDE KIRŞEHİR HAPİSHANESİ (1873-1919)
Sayı 14, s.64-84

KIRŞEHİR PRISON DURING THE LAST PERIODS OF THE OTTOMAN EMPIRE (1873-1919)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1401
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadık Fatih TORUN  
SON DÖNEMDE OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN İDARİ TAKSİMATI
Sayı 14, s.85-110

ADMINISTRATIVE DIVISION OF THE OTTOMAN EMPIRE IN THE LAST PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1397
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mert AĞAOĞLU  
XVIII. YÜZYILDA İSTANBUL MİMARÎSİ VE OSMANLI BATILILAŞMASI KAYNAKÇASI
Sayı 14, s.111-153

ISTANBUL IN 18TH CENTURY ARCHITECTURE AND OTTOMAN WESTERNİZATİON OF BİBLİOGRAPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1405
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ORAL  
FAHREDDİN RÂZİ’DE HABERÎ SIFAT SORUNU
Sayı 14, s.154-182

THE PROBLEM OF THE INFORMED DEVINE ATTRIBUTES IN FAHREDDIN AL-RAZI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1362
Özet | Abstract | Tam Metin |

Perihan Hazel KAYA  
XVII. YÜZYIL PARA TAĞŞİŞİ UYGULAMALARI VE KONYA FİYAT HAREKETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 14, s.183-196

REGULATION OF MONEY PRACTICES IN 17TH CENTURY AND ITS EVALUATION IN TERMS OF KONYA PRICE MOVEMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1379
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ORAL  
KELÂMÎ DÜŞÜNCEDE HABERÎ SIFAT PROBLEMİ
Sayı 14, s.197-221

The Problem Of The Informed Devine Attribute In Islamic Theological Thought
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1337
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut DÜNDAR  
AHMED-I HANI’NIN İLMİ KİŞİLĞİ
Sayı 14, s.222-229

AHMED-I HANI'S SCHOLARY PERSONALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1398
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melek SARI GÜVEN  
18. YÜZYIL ERMENİ TARİHÇİLERİNİN ESERLERİNDEN OSMANLI TARİHİ’NE KATKI ÖRNEKLERİ
Sayı 14, s.230-242

EXAMPLES of CONTRIBUTION to THE OTTOMAN HISTORY FROM THE WORKS of THE 18th CENTURY of ARMENIAN HISTORIANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1389
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz SUNAY - Emrullah ATASEVEN  
27 Mayıs ve Sebepleri Üzerine
Sayı 14, s.243-261

On the May 27th coup and its causes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1309
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mazhar TUNÇ  
BİR CERH VE TA’DİL ÂLİMİ OLARAK ABDURRAHMAN EL-MUALLİMÎ, HADİSÇİLİĞİ VE ZÂHİD EL-KEVSERİ ELEŞTİRİSİ
Sayı 14, s.262-275

ABDURRAHMAN AL-MUALLIMI AS A CARH AND TA’DİL SCHOLARSHİP, HADITH AND CRİSTİCİSİM OF ZAHİD AL-KAVSARİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1407
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlknur EMEKLİ  
MUHAMMED İSMÂİL BASAL’IN NUCÛMUN BİEKALLİ’L-UCÛR ADLI TİYATROSU
Sayı 14, s.205-219

MUHAMMAD ISMAEL BASAL’S THEATRE NUCUMUN BIEKALLI’L-UCUR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1433
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehtap NASIROĞLU  
XVI. YÜZYILDA SURİYE COĞRAFYASINDA OSMANLI VERGİ DÜZENİ: HAMA ÖRNEĞİ
Sayı 14, s.276-292

TAX SYSTEM IN SYRIAN TERRITORY OF 16th CENTURY OTTOMAN EMPIRE EXAMPLE OF HAMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1408
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halit BOZ  
Kur’an ve Tevrat’ta Hz. Yusuf
Sayı 14, s.293-318

THE QUR'AN AND TORAH HZ. JOSEPH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1307
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslı GEZEN - Mustafa KAPLAN  
TÜKETİCİLERİN HELAL ÜRÜN SATIN ALMA NİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 14, s.319-330

A RESEARCH ON FACTORS AFFECTING CONSUMERS' INTENTION TO PURCHASE HALAL PRODUCTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1371
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa ÇİFTÇİ - Eyüp NACAR  
SPOR YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK STİLLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Sayı 14, s.331-343

INVESTİGATİON OF LEADERSHİP STYLES OF SPORTS ADMİNİSTRATORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1416
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin İLHAN  
KELİLE VE DİMNE’ DE KULLANILAN ARKAİK KELİMELER VE BAZI ÇİFT DİLLİ KULLANIMLAR
Sayı 14, s.344-356

ARCHAIC WORDS USED IN KALİLA wa-DİMNE AND SOME DOUBLE LANGUAGE USES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1391
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mücahit AYDOĞMUŞ - Mustafa YILDIZ  
İLKOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA MİZAH
Sayı 14, s.357-371

HUMOR IN PRIMARY SCHOOL TURKISH TEXTBOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1377
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Felat AKTAN  
ZEYREKZÂDE ÂNÎ VE ŞİİRLERİ ÜZERİNE
Sayı 14, s.372-382

ZEYREKZADE ANİ AND ON HİS POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1390
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özge TARHAN - Fatma SUSAR  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇİZDİKLERİ KARİKATÜRLERDE KİTAP OKUMA ALGISI
Sayı 14, s.383-399

MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTION OF READING IN THEIR CARICATURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1372
Özet | Abstract | Tam Metin |

İslam HALİDOV  
KIRGIZİSTAN’DA RUSYA-ABD ASKERİ ÜS MÜCADELESİ SONU
Sayı 14, s.400-416

THE END OF THE STUGGLE FOR THE MILITARY BASE BETWEEN RUSSIA AND USA İN KYRGYZSTAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1380
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mesut DENLİ  
SİVİL TOPLUM KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE TOPLUMSAL SÖZLEŞMECİLERiN DÜŞÜNCESİNDE SİVİL TOPLUM ANLAYIŞI
Sayı 14, s.417-428

HİSTORİCAL DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF CİVİL SOCİETY AND CİVİL SOCİETY APPROACH UNDER THE THOUGHT OF SOCİAL CONTRACTORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1396
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Zakir SARIKAYA  
OSMANLILARDA İKTİSAT TASAVVURU
Sayı 14, s.429-434

THE ENVISION OF ECONOMICS IN THE OTTOMAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1348
Özet | Abstract | Tam Metin |

Paolo PANAİOLİ  
THE POSTMODERN WOMAN’S CONDITION AND CATHOLICISM: FEMINISM OR FEMINISMS?
Sayı 14, s.435-449

POSTMODERN KADİN DURUMU AND KATHOLİKLİK: FEMİNİZM Mİ EMİNİZMLER Mİ?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1402
Özet | Abstract | Tam Metin |

Umut DAĞISTAN  
SOSYAL BİLİMLERDE NESNELLİK OLGUSU
Sayı 14, s.450-460

THE OBJECTIVITY PHENOMENON IN SOCIAL SCIENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1376
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürkan CEVGER  
18. YÜZYILDA DİYARBAKIR ŞEHRİ’NDE ESNAF VE ZANAATKÂRLAR
Sayı 14, s.461-469

IN THE 18th CENTURY THE CİTY OF DİYARBAKİR TRADESMEN AND ARTİSANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1395
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah CENGİZ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: 405 NOLU ÇERMİK ŞER’İYYE SİCİLİNE GÖRE ÇERMİK KAZASI’NIN İDARİ, SOSYAL VE İKTİSADİ YAPISI
Sayı 14, s.470-483

ADMINISTRATIVE, SOCIAL, AND ECONOMIC STRUCTURE OF ÇERMIK DISTRICTS ACCORDING TO SHAIRA REGISTER OF 405
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1399
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  EYLÜL 2018

  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri