Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


17 SayıEditör
Dr. Tahir ÇELİKBAĞ

Editör Yardımcısı
Dr. Chingiz BAGIROV - Ar. Gör. Ferhat ÇETİNKAYA

ELAZIĞ  2018

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFatma ŞAHAN GÜNEY  
CEZAYİR ARAPÇASINA OSMANLICADAN GEÇEN TÜRKÇE KELİMELER VE OSMANLI DÖNEMİ CEZAYİR’İNDE GÜNLÜK HAYAT
Sayı 17, s.1-26

TURKIC (AND VIA TURKIC) LOANWORDS IN ALGERIAN ARABIC AND DAILY LIFE IN OTTOMAN TIME ALGIERIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1559
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yalçın ÇETİNKAYA  
MÜZİK, SEMÂ’ VE SÛFİZM
Sayı 17, s.27-42

MUSIC, SAMA’ AND SUFISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1533
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulcebbar KAVAK  
AĞRI’NIN NAKŞİBENDÎ-HÂLİDÎ ŞEYHLERİNDEN MOLLA MUHAMMED KASORÎ VE KASOR MEDRESESİ
Sayı 17, s.43-53

MULLAH MUHAMMED KASORÎ AMONG THE NAQSHBANDÎ-KHALİDÎ SHEİKHS OF AGRİ AND KASOR MADRASAH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1508
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hikmet ÇİÇEK  
1 NUMARALI VE H. 1155-1162/M. 1742-1749 TARIHLI ERZURUM AHKÂM DEFTERI’NIN TARIHI ÖNEMI
Sayı 17, s.54-70

THE HISTORICAL IMPORTANCE OF ERZURUM AHKÂM REGISTER DATED 1155-1162/1742-1749 AND NUMBERED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1510
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan UZUN - Mehmet SARIKAHYA - İhsan KÜRELİ  
SUDAN İNSANININ İZOMETRİK KAVRAMA KUVVETLERİNİN BELİRLENMESİ
Sayı 17, s.71-83

DETERMINATION OF ISOMETRIC GRIP STRENGTH OF SUDANESE PEOPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1512
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersan ÖZTEN  
DİNİ KİMLİKTEKİ AŞINMAYI NASIL ÖNLEMELİ
Sayı 17, s.84-106

HOW TO PREVENT RELIGIOUS IDENTITY ABRASION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1541
Özet | Abstract | Tam Metin |

Azize Melek ÖNDER  
TÜRKİYE MÜZELERİNDE ÖRNEĞİ BULUNMAYAN KLASİK OSMANLI DÖNEMİNE TARİHLENDİRİLEN KAPALI FORMLU SERAMİKLER
Sayı 17, s.107-125

SAMPLE WITHOUT CLASSİC OTTOMAN İN TURKİSH MUSEUMS DATED TO CLOSED FORM CERAMICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1525
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yalçın KARACA  
VAN GEVAŞ ALTINSAÇ (GANJAK) KÖYÜ KİLİSELERİ
Sayı 17, s.126-169

ALTINSAÇ (GANJAK) COUNTRY CHURHES IN GEVAŞ, VAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1528
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ORAL  
MÂTÜRÎDÎ VE RÂZÎ’YE GÖRE BAKARA SÛRESİ’NİN SON İKİ ÂYETİ “ÂMENERRESÛLÛ”NDE İMÂNÎ HİKMETLER
Sayı 17, s.170-199

THE WISDOM OF FAITH IN THE LAST TWO VERSES OF AL-BAQARAH SURAT “AMANARRASOOLU” ACCORDING TO MATURIDI AND RAZI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1443
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra TÜRK  
DİNİ DANIŞMA VE REHBERLİĞİN KAPSAMI, SINIRLARI, GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 17, s.200-215

A REVIEW ON SCOPE, LIMITATIONS, NECESSITY OF THE RELIGIOUS COUNSELING AND GUIDANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1507
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan UZUN  
BAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN OPTİMUM ELBİSE DOLABININ GELİŞTİRİLMESİ
Sayı 17, s.216-234

DEVELOPING THE OPTIMAL WARDROBE FOR FEMALE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1511
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin KUŞDEMİR - Dilek ŞAPCI  
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİLENDİRİCİ METİNLERİ ANLAMA VE ÖZETLEME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 17, s.235-253

AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ABILITY IN COMPREHENSION OF EXPOSITORY TEXTS AND THE ABILITY IN SUMMARIZATION OF THE PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1527
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersan ÖZTEN  
DİNİ KİMLİKTEKİ AŞINMAYI DURDURMA ZORUNLULUĞU
Sayı 17, s.254-278

NECESSARY RESTRICTION WITH RELIGIOUS IDENTITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1535
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Emin SEYHAN  
ANLAM KAYBINA UĞRAMIŞ KELİMELER ÜZERİNDEN YAPILAN ÂYET/ HADİS YORUMLARININ OLUMSUZ YANSIMALARI (YE’CÛC VE ME’CÛC KAVRAMI ÖZELİNDE BİR DEĞERLENDİRME)
Sayı 17, s.279-300

THE NEGATIVE REFLECTIONS OF COMMENTS OF THE VERSE/ HADITH THAT BASED ON THE WORDS LOSS MEANING (AN EVALUATION ON THE CONCEPT OF GOG AND MAGOG)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1538
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet AYDIN  
BÂBÜRLÜLER DÖNEMİNDE FIKIH EĞİTİMİ VE MEDRESELERDE OKUTULAN FIKIH KİTAPLARI
Sayı 17, s.301-315

ISLAMIC LAW EDUCATION DURING BABUR’S EMPIRE AND ISLAMIC LAW BOOKS TAUGHT IN MADRASAHS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1546
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şule ERŞAN -Sema TAN  
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN YARATICILIKLARI İLE ÜSTÜN YETENEKLİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 17, s.316-327

EXPLORING THE RELATIONSHIP BETWEEN CREATIVITY AND GIFTEDNESS OF PRESCHOOL CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1425
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersan ÖZTEN  
HZ. MUSA (A.S.) İLE SALİH KUL KISSASI’NDAN ALINABİLECEK İLAHİ MESAJLAR
Sayı 17, s.328-344

DIVINE MESSAGES FROM MUSA (A.S.) AND SALİH KUL PARABLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1543
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehtap KODAMAN  
SELİMİYE CAMİİ SÜSLEMELERİNDE TÜRK-İSLAM ESTETİĞİNİN SINIRLARI
Sayı 17, s.345-357

THE LIMITS OF THE TURKISH-ISLAMIC AESTHETICS IN ORNAMENTATIONS OF SELIMIYE MOSQUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1522
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu CEBE  
MEKÂN VE TOPLUM ETKİSİYLE YAHUDİLERİN KULLANMIŞ OLDUKLARI FARKLI DİLLER (ARAMİ, YİDİŞ, LADİNO VE İBRANİ DİLİ)
Sayı 17, s.358-369

DIFFERENT LANGUAGES USED BY JEWS UNDER THE INFLUENCE OF SIRCUMSTANCES (ARAMAIC, YIDISH, LADINO AND HEBREW)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1547
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hikmet TURKAY  
SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 17, s.370-378

EXAMINATION OF THE FUTURE EXPECTATIONS OF THE SPORTS HIGH SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1536
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerife ÖRDEK  
AHMEDÎ’NİN CEMŞÎD Ü HURŞÎD MESNEVİSİ İLE SELMÂN-I SÂVECÎ'NİN AYNI ADLI MESNEVİSİNİN VAKA AÇISINDAN MUKAYESESİ
Sayı 17, s.379-394

COMPARISON FOR THE CASE AHMEDI'S CEMŞÎD Ü HURŞİD MESNEVİSİ AND THE SAME NAME OF SELMÂN-I SÂVECÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1537
Özet | Abstract | Tam Metin |

Harun ÖZEL - Faruk ÇİFTÇİ  
CÂHİLİYE DÖNEMİ ZÜHD EDEBİYATININ SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYATA YANSIMALARI
Sayı 17, s.395-419

THE REFLECTIONS OF ASCETICISM LITERATURE IN PRE-ISLAMIC AGE OF IGNORANCE ON SOCIAL AND CULTUREL LIFE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1539
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre BOZ - Asım ÇOBAN  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİL VE STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 17, s.420-437

AN ANALYSIS OF THE LEARNING STYLES AND LEARNİNG STRATEGIES OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1532
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet YILDIZTAŞ - Ayşe DİNÇ  
MEHMET ÂKİF ERSOY’UN ŞAHSİYETİ, SANATI VE ESERLERİ (1873-1936)
Sayı 17, s.438-449

MEHMET AKİF ERSOY’S PERSONALİTY, ART AND WORKS (1873-1936)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1517
Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül ŞIHLAROĞLU YILDIRIM - Fahri TEMİZYÜREK  
AHMET CEVDET PAŞA VE TÜRK DİLİNE KATKILARI
Sayı 17, s.450-459

AHMET CEVDET PASHA AND CONTRIBUTIONS TO THE TURKISH LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1502
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lale TEKİN - Ercan EYÜBOĞLU  
YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLANLAMA: İSTANBUL AVRUPA YAKASI İLÇE BELEDİYELERİ
Sayı 17, s.460-479

STRATEGIC PLANNING AT LOCAL ADMINISTRATION: EXAMPLE OF ISTANBUL EUROPEAN AREA DISTRICT MUNICIPALITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1515
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya ÇEVİK - Naile Rengin OYMAN  
ANTALYA- SERİK GELENEKSEL GİYSİLERİ
Sayı 17, s.480-495

ANTALYA- SERİK TRADITIONAL CLOTHES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1506
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa UĞUR KARADENİZ  
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE MİMARÎ VE MİMARÎ BİR UNSUR OLARAK KUBBE
Sayı 17, s.496-511

ARCHITECT IN CLASSICAL TURKISH POETRY AND DOME AS AN ARCHITECTURAL ELEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1561
Özet | Abstract | Tam Metin |

Korkmaz ŞEN - Hekim TAY  
ÇANAKKALE-LÂPSEKİ MERKEZİNDE BULUNAN OSMANLI DÖNEMİ MEZAR TAŞLARI
Sayı 17, s.512-540

OTTOMAN PERIOD GRAVESTONES FAUND İN ÇANAKKALE-LÂPSEKI TOWN CENTER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1529
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nigar GELGÖR  
AHMET HAŞİM’İN KELİMELER VE KAVRAMLAR EVRENİ
Sayı 17, s.541-548

AHMET HAŞİM’S UNİVERSE OF WORDS AND CONCEPTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1509
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri