Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


17 SayıEditör
Dr. Tahir ÇELİKBAĞ

Editör Yardımcısı
Dr. Chingiz BAGIROV - Ar. Gör. Ferhat ÇETİNKAYA

ELAZIĞ  2018

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFatma ŞAHAN GÜNEY  
CEZAYİR ARAPÇASINA OSMANLICADAN GEÇEN TÜRKÇE KELİMELER VE OSMANLI DÖNEMİ CEZAYİR’İNDE GÜNLÜK HAYAT
Sayı 17, s.1-26

TURKIC (AND VIA TURKIC) LOANWORDS IN ALGERIAN ARABIC AND DAILY LIFE IN OTTOMAN TIME ALGIERIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1559
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yalçın ÇETİNKAYA  
MÜZİK, SEMÂ’ VE SÛFİZM
Sayı 17, s.27-42

MUSIC, SAMA’ AND SUFISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1533
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulcebbar KAVAK  
AĞRI’NIN NAKŞİBENDÎ-HÂLİDÎ ŞEYHLERİNDEN MOLLA MUHAMMED KASORÎ VE KASOR MEDRESESİ
Sayı 17, s.43-53

MULLAH MUHAMMED KASORÎ AMONG THE NAQSHBANDÎ-KHALİDÎ SHEİKHS OF AGRİ AND KASOR MADRASAH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1508
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hikmet ÇİÇEK  
1 NUMARALI VE H. 1155-1162/M. 1742-1749 TARIHLI ERZURUM AHKÂM DEFTERI’NIN TARIHI ÖNEMI
Sayı 17, s.54-70

THE HISTORICAL IMPORTANCE OF ERZURUM AHKÂM REGISTER DATED 1155-1162/1742-1749 AND NUMBERED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1510
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan UZUN - Mehmet SARIKAHYA - İhsan KÜRELİ  
SUDAN İNSANININ İZOMETRİK KAVRAMA KUVVETLERİNİN BELİRLENMESİ
Sayı 17, s.71-83

DETERMINATION OF ISOMETRIC GRIP STRENGTH OF SUDANESE PEOPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1512
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersan ÖZTEN  
DİNİ KİMLİKTEKİ AŞINMAYI NASIL ÖNLEMELİ
Sayı 17, s.84-106

HOW TO PREVENT RELIGIOUS IDENTITY ABRASION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1541
Özet | Abstract | Tam Metin |

Azize Melek ÖNDER  
TÜRKİYE MÜZELERİNDE ÖRNEĞİ BULUNMAYAN KLASİK OSMANLI DÖNEMİNE TARİHLENDİRİLEN KAPALI FORMLU SERAMİKLER
Sayı 17, s.107-125

SAMPLE WITHOUT CLASSİC OTTOMAN İN TURKİSH MUSEUMS DATED TO CLOSED FORM CERAMICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1525
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yalçın KARACA  
VAN GEVAŞ ALTINSAÇ (GANJAK) KÖYÜ KİLİSELERİ
Sayı 17, s.126-169

ALTINSAÇ (GANJAK) COUNTRY CHURHES IN GEVAŞ, VAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1528
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ORAL  
MÂTÜRÎDÎ VE RÂZÎ’YE GÖRE BAKARA SÛRESİ’NİN SON İKİ ÂYETİ “ÂMENERRESÛLÛ”NDE İMÂNÎ HİKMETLER
Sayı 17, s.170-199

THE WISDOM OF FAITH IN THE LAST TWO VERSES OF AL-BAQARAH SURAT “AMANARRASOOLU” ACCORDING TO MATURIDI AND RAZI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1443
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra TÜRK  
DİNİ DANIŞMA VE REHBERLİĞİN KAPSAMI, SINIRLARI, GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 17, s.200-215

A REVIEW ON SCOPE, LIMITATIONS, NECESSITY OF THE RELIGIOUS COUNSELING AND GUIDANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1507
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan UZUN  
BAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN OPTİMUM ELBİSE DOLABININ GELİŞTİRİLMESİ
Sayı 17, s.216-234

DEVELOPING THE OPTIMAL WARDROBE FOR FEMALE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1511
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin KUŞDEMİR - Dilek ŞAPCI  
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİLENDİRİCİ METİNLERİ ANLAMA VE ÖZETLEME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 17, s.235-253

AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ABILITY IN COMPREHENSION OF EXPOSITORY TEXTS AND THE ABILITY IN SUMMARIZATION OF THE PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1527
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersan ÖZTEN  
DİNİ KİMLİKTEKİ AŞINMAYI DURDURMA ZORUNLULUĞU
Sayı 17, s.254-278

NECESSARY RESTRICTION WITH RELIGIOUS IDENTITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1535
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Emin SEYHAN  
ANLAM KAYBINA UĞRAMIŞ KELİMELER ÜZERİNDEN YAPILAN ÂYET/ HADİS YORUMLARININ OLUMSUZ YANSIMALARI (YE’CÛC VE ME’CÛC KAVRAMI ÖZELİNDE BİR DEĞERLENDİRME)
Sayı 17, s.279-300

THE NEGATIVE REFLECTIONS OF COMMENTS OF THE VERSE/ HADITH THAT BASED ON THE WORDS LOSS MEANING (AN EVALUATION ON THE CONCEPT OF GOG AND MAGOG)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1538
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet AYDIN  
BÂBÜRLÜLER DÖNEMİNDE FIKIH EĞİTİMİ VE MEDRESELERDE OKUTULAN FIKIH KİTAPLARI
Sayı 17, s.301-315

ISLAMIC LAW EDUCATION DURING BABUR’S EMPIRE AND ISLAMIC LAW BOOKS TAUGHT IN MADRASAHS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1546
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şule ERŞAN -Sema TAN  
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN YARATICILIKLARI İLE ÜSTÜN YETENEKLİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 17, s.316-327

EXPLORING THE RELATIONSHIP BETWEEN CREATIVITY AND GIFTEDNESS OF PRESCHOOL CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1425
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersan ÖZTEN  
HZ. MUSA (A.S.) İLE SALİH KUL KISSASI’NDAN ALINABİLECEK İLAHİ MESAJLAR
Sayı 17, s.328-344

DIVINE MESSAGES FROM MUSA (A.S.) AND SALİH KUL PARABLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1543
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehtap KODAMAN  
SELİMİYE CAMİİ SÜSLEMELERİNDE TÜRK-İSLAM ESTETİĞİNİN SINIRLARI
Sayı 17, s.345-357

THE LIMITS OF THE TURKISH-ISLAMIC AESTHETICS IN ORNAMENTATIONS OF SELIMIYE MOSQUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1522
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu CEBE  
MEKÂN VE TOPLUM ETKİSİYLE YAHUDİLERİN KULLANMIŞ OLDUKLARI FARKLI DİLLER (ARAMİ, YİDİŞ, LADİNO VE İBRANİ DİLİ)
Sayı 17, s.358-369

DIFFERENT LANGUAGES USED BY JEWS UNDER THE INFLUENCE OF SIRCUMSTANCES (ARAMAIC, YIDISH, LADINO AND HEBREW)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1547
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hikmet TURKAY  
SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 17, s.370-378

EXAMINATION OF THE FUTURE EXPECTATIONS OF THE SPORTS HIGH SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1536
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerife ÖRDEK  
AHMEDÎ’NİN CEMŞÎD Ü HURŞÎD MESNEVİSİ İLE SELMÂN-I SÂVECÎ'NİN AYNI ADLI MESNEVİSİNİN VAKA AÇISINDAN MUKAYESESİ
Sayı 17, s.379-394

COMPARISON FOR THE CASE AHMEDI'S CEMŞÎD Ü HURŞİD MESNEVİSİ AND THE SAME NAME OF SELMÂN-I SÂVECÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1537
Özet | Abstract | Tam Metin |

Harun ÖZEL - Faruk ÇİFTÇİ  
CÂHİLİYE DÖNEMİ ZÜHD EDEBİYATININ SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYATA YANSIMALARI
Sayı 17, s.395-419

THE REFLECTIONS OF ASCETICISM LITERATURE IN PRE-ISLAMIC AGE OF IGNORANCE ON SOCIAL AND CULTUREL LIFE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1539
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre BOZ - Asım ÇOBAN  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİL VE STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 17, s.420-437

AN ANALYSIS OF THE LEARNING STYLES AND LEARNİNG STRATEGIES OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1532
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet YILDIZTAŞ - Ayşe DİNÇ  
MEHMET ÂKİF ERSOY’UN ŞAHSİYETİ, SANATI VE ESERLERİ (1873-1936)
Sayı 17, s.438-449

MEHMET AKİF ERSOY’S PERSONALİTY, ART AND WORKS (1873-1936)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1517
Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül ŞIHLAROĞLU YILDIRIM - Fahri TEMİZYÜREK  
AHMET CEVDET PAŞA VE TÜRK DİLİNE KATKILARI
Sayı 17, s.450-459

AHMET CEVDET PASHA AND CONTRIBUTIONS TO THE TURKISH LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1502
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lale TEKİN - Ercan EYÜBOĞLU  
YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLANLAMA: İSTANBUL AVRUPA YAKASI İLÇE BELEDİYELERİ
Sayı 17, s.460-479

STRATEGIC PLANNING AT LOCAL ADMINISTRATION: EXAMPLE OF ISTANBUL EUROPEAN AREA DISTRICT MUNICIPALITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1515
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya ÇEVİK - Naile Rengin OYMAN  
ANTALYA- SERİK GELENEKSEL GİYSİLERİ
Sayı 17, s.480-495

ANTALYA- SERİK TRADITIONAL CLOTHES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1506
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa UĞUR KARADENİZ  
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE MİMARÎ VE MİMARÎ BİR UNSUR OLARAK KUBBE
Sayı 17, s.496-511

ARCHITECT IN CLASSICAL TURKISH POETRY AND DOME AS AN ARCHITECTURAL ELEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1561
Özet | Abstract | Tam Metin |

Korkmaz ŞEN - Hekim TAY  
ÇANAKKALE-LÂPSEKİ MERKEZİNDE BULUNAN OSMANLI DÖNEMİ MEZAR TAŞLARI
Sayı 17, s.512-540

OTTOMAN PERIOD GRAVESTONES FAUND İN ÇANAKKALE-LÂPSEKI TOWN CENTER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1529
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nigar GELGÖR  
AHMET HAŞİM’İN KELİMELER VE KAVRAMLAR EVRENİ
Sayı 17, s.541-548

AHMET HAŞİM’S UNİVERSE OF WORDS AND CONCEPTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1509
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  EYLÜL 2018

  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri