Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


18 SayıEditör
Dr. Tahir ÇELİKBAĞ

Editör Yardımcısı
Dr. Chingiz BAGIROV - Ar. Gör. Ferhat ÇETİNKAYA

ELAZIĞ  2018

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMesut DOĞAN  
TÜRKİYE?DE KENTSEL DÖNÜŞÜM VE SOSYO-EKONOMİK YAPI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Sayı 18, s.1-8

URBAN TRANSFORMATION AND SOCIO-ECONOMIC EFFECTS ON THE STRUCTURE IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1579
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayla GÖKMEN  
FRANSIZ BASINI VE YAZARLARIN BAKIŞIYLA TÜRKİYE VE ATATÜRK: TANIKLAR VE İZLENİMLER
Sayı 18, s.9-25

TURKEY AND ATATÜRK FROM THE PERSPECTIVE OF THE FRENCH PRESS AND JOURNALISTS: TESTIMONIES AND IMPRESSIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1582
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem SERTKAYA DOĞAN  
TÜRKİYE’DE 2040 VE 2060 NÜFUS PROJEKSİYONLARINA GÖRE DEMOGRAFİK FIRSATLAR
Sayı 18, s.26-42

FIRSATLAR DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES IN TURKEY ACCORDING TO 2040 AND 2060 POPULATION PROJECTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1578
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet GÜNENÇ  
ONTOLOJİK YAKLAŞIM İÇİNDE ÖZGÜRLÜK KAVRAMININ İKİ TARİHİ YÜZÜ
Sayı 18, s.43-60

THE TWO FACES OF CONCEPT OF FREEDOM WITHIN THE ONTOLOGICAL PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1577
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GÜNDÜZ  
01237 NUMARALI VE H.1256 (M.1840) TARİHLİ NÜFUS DEFTERİNE GÖRE BALIKESİR, KARESİ, BİGA, HÜDAVENDİGAR, KÜTAHYA, SARUHAN VE ESKİŞEHİR’E YERLEŞTİRİLEN KIL DONLU VE KIL DONLU’YA TABİ HAREMEYN AŞİRETİ ADI ALTINDA GEÇEN CEMAATLERİN YERLEŞTİRİLDİKLERİ YERLERİN İSİMLERİ, NÜFUS VE HANE MİKTARLARI HAKKINDA BİLGİLER
Sayı 18, s.61-109

POPULATION WITH THE NAMES OF THE PLACES WHERE THE COMMUNITIES UNDER THE NAME OF HAREMEYN TRIBE NAMED UNDER THE NAMES OF 01237 AND H.1256 (M. 1840) WERE PLACED IN BALIKESİR, KARESİ, BİGA, HÜDAVENDİGAR, KÜTAHYA, SARUHAN AND ESKİŞEHİR AND INFORMATION ON HOUSEHOLD AMOUNTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1564
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeniz ANBARLI BOZATAY  
OSMANLI EGEMENLİK ANLAYIŞINDA KAMU YÖNETİCİLERİNE İTAATİN SINIRLARI
Sayı 18, s.110-122

LIMITS OF OBEDIENCE TO PUBLIC ADMINISTRATORS IN OTTOMAN MENTALITY OF SOVEREIGNTY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1569
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir PEPE - Ahmet SANCAR  
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN BİREYLERİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 18, s.123-137

INVESTIGATION OF JOB SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF INDIVIDUALS WORKING AT PROVINCIAL DIRECTORATES OF YOUTH SERVICES AND SPORTS IN TERMS OF SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1503
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Caner TÜRK  
MEDRESE GELENEĞİNE KARŞI İSMAİL GASPIRALI’NIN TENKİD VE ISLAH FİKİRLERİ
Sayı 18, s.138-150

ISMAIL GASPIRALI’S CRITICISM AND REFORM IDEAS AGAINST MADRASAH TRADITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1563
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevtap KANAT  
KÜÇÜK AMA DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLECEK EYLEMLER – SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Sayı 18, s.151-163

SUSTAINABILITY: LITTLE ACTIONS TO CHANGE THE WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1562
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan ÇAKICI  
KIRAAT OLGUSUNUN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ
Sayı 18, s.164-186

THE REVELLATION AND DEVELOPMENT OF RECITATION PHENOMENA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1544
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fahrettin GEÇEN  
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
Sayı 18, s.187-205

THE IMPORTANCE OF VISUAL ARTS EDUCATİON IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1565
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat GÖK  
TARİH YAZICILIĞINDA MİTOLOJİK UNSURLAR VE MÜBALAĞALI ANLATIMLARIN KULLANIMI: İSKENDERİYE BÖLGESİ VE FETHİ ÖRNEĞİ
Sayı 18, s.206-222

MYTHOLOGIC ELEMENTS AND THE USE OF EXXAGERATED EXPRESSIONS:THE REGION OF ALEXANDRIA AND ITS CONQUEST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1566
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman PERÇİN - Ali Fuat BAYSAL  
GELENEKSEL TÜRK EVİ İÇ MİMARİSİNDE AHŞAP DONATI ELEMANLAR ve BEZEMELER: KONYA EVLERİ
Sayı 18, s.223-245

WOODEN EQUIPMENT ELEMENTS and ORNAMENTATINON IN INTERIOR ARCHITECTURE OF TRADITIONAL TURKISH HOUSE: KONYA HOUSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1571
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seyhan Mercan KALAYCI - Nuray ELİK  
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK MİNYATÜR SANATINDA İNİVASYON VE ÖZGÜNLÜK
Sayı 18, s.246-256

INNOVATION AND ORIGINALITY IN THE ART OF TURKISH MINIATURE FROM PAST TO PRESENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1580
Özet | Abstract | Tam Metin |

Olcay SALİCİ - Murat YILDIRIM  
SPOR YAPAN VE YAPMAYAN YATILI OKUL ÖĞRENCİLERİ İLE YATISIZ OKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER ALTINDA İNCELENMESİ
Sayı 18, s.257-266

SELF-CONFIDENCE LEVEL EXAMINATION OF SPORTSMEN AND SEDENTARY STUDENTS’ WHO STUDYING IN BOARDING SCHOOLS AND DAY SCHOOLS UNDER THE SPECIFIC FACTORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1480
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sıtkı NAZİK  
MÜKEMMELLİĞİN BİR TEZAHÜRÜ OLARAK KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE GÜZELLİK
Sayı 18, s.267-293

BEAUTY IN CLASSICAL TURKISH POETRY AS A MANIFESTATION OF PERFECTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1568
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat GÖK  
İSKENDERİYE'DE İLMÎ DURUM: FETİH ÖNCESİ VE SONRASINA MUKAYESELİ BİR BAKIŞ
Sayı 18, s.294-310

THE CIRCUMSTANCE OF KNOWLEDGE IN ALEXANDRIA: BEFORE AND AFTER THE CONQUEST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1570
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman PERÇİN - Murat ERTEKİN - Mustafa Selmani MUSLU  
İÇ MİMARİ MOBİLYA ÜRETİMİ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR VE EKOLOJİK MALZEMELER
Sayı 18, s.311-330

SUSTAINABLE AND ECOLOGICAL MATERIALS FOR FURNITURE MANUFACTURING IN INTERIOR ARCHITECTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1572
Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan GİDİŞ  
POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZİK İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA POPÜLER TÜRK SANAT MÜZİĞİ ŞARKILARINDA KULLANILAN MAKAMLARA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 18, s.331-350

AN ANALYSIS ON MODES USED IN TURKISH CLASSICAL MUSIC IN RELATION WITH POPULAR CULTURE AND MUSIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1611
Özet | Abstract | Tam Metin |

Galip ALÇITEPE  
19 MARCH 1938 KIRŞEHİR EARTHQUAKE CHRONOLOGY IN THE TURK AND THE WORLD PRESS
Sayı 18, s.351-380

TÜRK ve DÜNYA BASININDA 19 MART 1938 KIRŞEHİR DEPREMİ GÜNCESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1521
Özet | Abstract | Tam Metin |

AYŞEGÜL ŞENTÜRK  
MİLLİ KORUNMA KANUNU VE ISPARTA VİLAYETİNDE UYGULANMASI (1940-1946)
Sayı 18, s.381-397

TURKISH NATIONAL PROTECTION LAW'S IMPLEMENTION TO ISPARTA PROVINCE (1940-1946)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1585
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan KUYUMCU - Mohamed Eusuff BIN MD AMIN  
İKBAL'İN "BENİ DİNLE" ŞİİRİNDE RUMİ'NİN ETKİSİ
Sayı 18, s.398-412

HE TRACE OF RUMI’S INFLUENCE IN IQBAL’S THOUGHT IN HIS POEM, “LISTEN TO ME!”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1581
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan LÖK  
TÜRKİYE’DE YATIRIM BANKACILIĞI: TSKB ÖRNEĞİ
Sayı 18, s.413-426

INVESTMENT BANKING IN TURKEY: IDBT EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1612
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevcan BAYRAK  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMERİN GÖRSEL SANATLAR HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ)
Sayı 18, s.427-436

INVESTIGATION OF PRE-SCOOL TEACHERS’ OPINION ABOUT VISUAL ARTS (ELAZIĞ PROVINCE CASE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1610
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rafet BEYAZ - Üyesi Elif BOYRAZ  
KENT KİMLİĞİ, KENT İMAJI VE KENT KONUMLANDIRMA İLİŞKİSİ KAPSAMINDA KENTLERİN MARKALAŞMA SÜRECİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ
Sayı 18, s.437-455

CITY BRANDING PROCESS IN THE SCOPE OF RELATIONSHIPS BETWEEN CITY IDENTITY, CITY IMAGE AND CITY POSITIONING: THE CASE OF ERZURUM PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1584
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra BAYRAK AYAŞ  
ADIYAMAN KADIN SAĞLIK ve SPOR EĞİTİM MERKEZİ (AKSEM) MÜŞTERİLERİNİN TATMİN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 18, s.456-469

INVESTIGATING SATISFACTION LEVELS OF ADIYAMAN WOMEN HEALTH AND SPORT EDUCATION CENTER’S COSTUMERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1575
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümran CİHAN DÜNDAR  
ÇOCUK EVİ’NDE ÇALIŞAN PERSONELİN “ÇOCUK EVLERİ” MODELİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE DENEYİMLERİ
Sayı 18, s.470-489

VIEWS AND EXPERIENCES OF THE CHILDREN'S HOUSE PERSONNEL ON THE "CHILDREN'S HOUSES" MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1583
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazan BEKTAŞ KARABATAK  
İMECE KÜLTÜRÜ VE İMECE KELİMESİ ÜZERİNE
Sayı 18, s.490-501

ABOUT THE IMECE CULTURE AND WORD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1607
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rumeysa GÜNEŞ  
?ŞIK GARİP HİK?YESİ’NİN YENİ BİR NÜSHASI ÜZERİNE
Sayı 18, s.502-509

IT IS ABOUT THE NEW COPY OF ASIK GARIP STORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1573
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra YEL - Ayşe Ülkü KAN  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL ÖNCESİ SINIFLARINDAKİ SANAT MERKEZLERİNİN İŞLEVSELLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 18, s.510-524

THE VIEWS OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES ABOUT THE FUNCTIONALITY OF ART CENTERS IN CLASSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1613
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman YALÇIN  
MOĞOLLARIN TARİHİ VE BIRAKTIKLARI İZLER
Sayı 18, s.525-541

THE MONGOLS AND THEIR TRACES IN THE HISTORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1519
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri