Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


19 SayıEditör
Dr. Tahir ÇELİKBAĞ

Editör Yardımcısı
Dr. Chingiz BAGIROV - Ar. Gör. Ferhat ÇETİNKAYA

ELAZIĞ  2018

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenŞehrabanı ALLAHVERDİYEVA - Elmira H.HƏMZƏYEVA  
ÜZEYİR HACIB?YOVUN ?S?RL?RİND? TÜRK M?NŞ?Lİ AZ?RBAYCAN ANTROPONİML?Rİ
Sayı 19, s.1-8

TURKISH INTELLIGENTS IN THE WORKS OF UZEYIR HACIBEYOV AZERBAIJAN ANTROPONYMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1648
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ - Başak BİLGİLİ  
BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞ VE TUTUMLARI
Sayı 19, s.9-44

SCIENCE AND ART CENTER STUDENTS’ ATTITUDES AND OPINIONS TOWARDS MUSIC COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1657
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulaziz KARDAŞ  
XX. YÜZYILIN BAŞINDA BİTLİS’TE BİR AŞİRET REİSİ: HACI MUSA BEY
Sayı 19, s.45-58

IN THE BEGINNING OF XX. CENTURY A TRIBE LEADER IN BİTLİS: HACI MUSA BEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1655
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahar YALIN - Sibel AK  
TARİH ve GERÇEK İNŞASINDA TELEVİZYON DİZİLERİ: KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN VE DÖNEMİNİN MUHTEŞEM YÜZYIL DİZİSİNDEKİ TEMSİLİ
Sayı 19, s.59-67

CONSTRUCTION OF HISTORY AND TRUTH IN TELEVISION SERIES: KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN AND REPRESENTATION IN HIS AGE OF “MUHTEŞEM YÜZYIL” SERIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1652
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydoğan SOYGÜDEN - Mehmet GÜL  
MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNDE ATA SPORUMUZ GÜREŞİN ÖNEMİ
Sayı 19, s.68-78

THE IMPORTANCE OF OUR ANCESTORS SPORT WRESTLING WITH THE PROTECTION AND DEVELOPMENT OF NATIONAL AND SPIRITUAL VALUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1635
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülay DURMAZ  
19. YÜZYILA AİT BİR MESNEVİ ÖRNEĞİ: MANZÛME-İ HÜSN-İ ESER
Sayı 19, s.79-96

A 19TH CENTURY MASNAVİ EXAMPLE: MANZÛME-İ HÜSN-İ ESER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1620
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meşkure YILMAZ  
BALKAN SAVAŞLARINDA SELANİK’İN “TESLİM EDİLİŞİ”
Sayı 19, s.97-106

THESSALONIKI SURRENDER IN BALKAN WARS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1630
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihan SEÇİLMİŞ - Nur Aybike CEYLANLAR  
HELAL KONSEPTLİ OTEL İŞLETMELERİNDE ÇALIŞMA İSTEĞİNİN ETİK ALGI, BİREY-ÖRGÜT UYUMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 19, s.107-127

THE INVESTIGATION OF WILLINGNESS TO WORK IN HALAL-CONCEPT HOTELS IN TERMS OF PERCEPTION OF ETHICS, PERSON-ORGANIZATION FIT AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1618
Özet | Abstract | Tam Metin |

Funda KOÇER  
KLASİK DÖNEM ÇİNİ SANATINDA KULLANILAN RENKLERİN SEMBOLİK DEĞERİ
Sayı 19, s.128-150

THE SYMBOLIC VALUE OF THE COLOURS USED IN THE CERAMIC ART OF CLASSIC PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1516
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan ATA  
ENDÜLÜS İSLAM MEDENİYETİNİN ANADOLU TÜRK-İSLAM MEDENİYETİNE KATKILARI VE MUHYİDDİN ARABÎ
Sayı 19, s.151-166

THE CONTRIBUTION OF ANDALUCIA ISLAM CIVILISATION TO ANATOLIAN TURK-ISLAM CIVILISATION AND MUHYIDDIN ARABI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1638
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alper AKDENİZ  
UD YAPIM USTALARI: KONYA İLİ ÖRNEĞİ
Sayı 19, s.167-176

OUD PRODUCTION MASTERS: EXAMPLE OF KONYA PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1627
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Fuat BAYSAL  
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE CAMİ TEZYİNATI
Sayı 19, s.178-186

FROM PAST TO PRESENT MOSQUE AND DECORATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1625
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya ÖZTÜRK - Ebru ONURLUBAŞ  
İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA YETERLİKLERİ VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Sayı 19, s.187-210

BUSINESS STUDENTS’ COMPETENCE IN AND ATTITUDES TOWARDS INFORMATION TECHNOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1621
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sıtkı NAZİK  
KLASİK TÜRK ŞİİRİ BAĞLAMINDA GELENEĞİ GELECEĞE ANLATMAK -NECÂTÎ BEY DİVANI ÖRNEĞİ-
Sayı 19, s.211-230

TO TELL THE TRADITION TO THE FUTURE IN THE CONTEXT OF CLASSICAL TURKISH POETRY -EXAMPLE OF THE NECATİ BEY DIVAN-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1644
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mazhar TUNÇ  
SUÛDİ ARABİSTAN HADÎS ÖĞRETİM KURUMLARI
Sayı 19, s.231-243

SAUDI ARABIA HADITH TEACHING INSTITUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1651
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel DEMİRARSLAN  
KAVRAMSAL SANAT VE MİMARLIĞA YANSIMALARI
Sayı 19, s.244-254

CONCEPTUAL ART AND ITS REFLECTIONS ON ARCHITECTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1656
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emin YÜREKLİ - Murat AVCI  
GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖÇ EĞİLİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI: KTMÜ ÖRNEĞİ
Sayı 19, s.255-271

INVESTIGATION OF MIGRATION TENDENCIES OF UNIVERSITY STUDENTS IN TRANSITION ECONOMIES: KTMU SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1646
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selahattin ATEŞ - Hüseyin BAŞOL GÜLEÇ - A. Shokoor KARIMY  
ULUS DEVLET İNŞA VE SÜRDÜRME SÜRECİ VE DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI ALTINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AFGANİSTAN İSLAM DEVLETİNDE ANAYASAL MERKEZİLEŞME VE YERELLEŞME
Sayı 19, s.272-283

CENTRALIZATION AND DECENTRALIZATION PREFERENCES DURING THE NATION STATES BUILDING AND MAINTENANCE PROCESS AND DEMOCRATIZATION EFFORTS UNDER THE TURKISH REPUBLIC AND AFGHANISTAN ISLAMIC STATE’S CONSTITIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1524
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat ÖZTÜRK  
ASYA HUNLARI İLE HAN DEVLETİ ARASINDA TİCARET
Sayı 19, s.284-303

TRADE BETWEEN HSIUNG-NU AND HAN STATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1653
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet BARDAK  
ŞİÂ’DA BEDÂ ANLAYIŞI
Sayı 19, s.304-312

UNDERSTANDING BEDÂ IN SHIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1659
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Levent KOCAALAN - Burak ÇAMURDAN  
MYO’LARA UYGULANAN İŞBAŞI EĞİTİMLERİNİN MYO TERCİHLERİNE ETKİSİ: HONAZ MYO İŞBAŞI EĞİTİMİ ÖRNEĞİ
Sayı 19, s.313-321

THE EFFECT OF ON-THE-JOB TRAINING ON VOCATIONAL SCHOOL CHOICES AMONG STUDENTS: THE CASE OF HONAZ VOCATIONAL SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1624
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin AKSOY - Yılmaz AĞCA  
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM AÇISINDAN YAYLA EVLERİNİN TURİSTLERE KİRALANMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: NİKSAR ÇAMİCİ YAYLASI ÖRNEĞİ
Sayı 19, s.322-335

A RESEARCH ON HIGHLAND HOUSES RENTED TO TOURISTS IN TERM OF SUSTAINABLE TOURISM: NIKSAR CAMICI PLATEAU EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1623
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yüksel DOĞDU - Emel BULMUŞ  
SİNOP- GERZE PEŞKİR DOKUMALARINDAN MODERN TASARIMLAR
Sayı 19, s.336-348

MODERN DESIGNS MADE OUT OF SINOP-GERZE PESHKIR WEAVES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1626
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet UYAR - Akın KARAKUYU - Ali BİRVURAL  
ÖN LİSANS ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 19, s.349-358

ASSOCIATE DEGREE CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT STUDENTS’ OPINIONS ON ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND ON SOLUTION PROPOSALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1617
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuray Öz CEVİZ - Necla TEKTAŞ - Mehmet TEKTAŞ  
PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE SOSYAL MEDYA: HAZIR GİYİM FİRMALARI ÖRNEĞİ
Sayı 19, s.359-371

SOCIAL MEDIA IN MARKETING ACTIVITIES: SAMPLE OF READY-MADE CLOTHING COMPANIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1636
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ - Hilal UĞRAŞ  
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İLE KONSERVATUAR ÖĞRENCİLERİNİN SANAT OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 19, s.372-394

THE VIEWS OF THE STUDENTS OF FINE ARTS EDUCATION DEPARTMENT AND STATE CONSERVATORY ABOUT THEIR ART LITERACY LEVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1650
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevcan BAYRAK  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE AİLE KATILIM ETKİNLİKLERİ
Sayı 19, s.395-408

FAMILY PARTICIPATION ACTIVITIES IN PRE-SCHOOL EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1654
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif SOBİ  
EŞLERİ DİN GÖREVLİSİ OLAN KADINLARIN PSİKO-SOSYAL SORUNLARI
Sayı 19, s.409-426

PSYCHO-SOCIAL PROBLEMS OF WOMENS WHOSE HUSBANDS ARE RELIGIOUS OFFICIALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1629
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim TAVUKÇU  
ATATÜRK DÖNEMİNDE DİYARBAKIR’DA YAPILAN YATIRIMLAR (1923-1938)
Sayı 19, s.427-449

INVESTMENTS IN DIYARBAKIR IN THE PERIOD OF ATATURK (1923-1938)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1640
Özet | Abstract | Tam Metin |

İmran TEKELİ  
NAZİKÎ MECM??ÂSI
Sayı 19, s.450-457

THE NAZİKÎ MECM??Â
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1633
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asiye ÇELENLİOĞLU  
ASVÂNÎ’NİN MISIR OTOMOBİL KULÜBÜ ADLI ROMANINDA TOPLUMSAL ELEŞTİRİ
Sayı 19, s.458-471

THE SOCIAL CRITICISM IN ASWANY’S THE AUTOMOBILE CLUB OF EGYPT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1631
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin GÜLER  
ARKAİK İNSANIN RİTÜEL MERKEZİ: GÖBEKLİTEPE
Sayı 19, s.472-517

ARCHAIC PEOPLE'S RITUAL CENTER: GÖBEKLİTEPE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1637
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya KOÇ - Muna SİLAV  
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİNDE BULUNAN İZZET MEHMET PAŞA VAKFINA AİT YAZMA ESERLERİN BOZULMA DURUMLARININ İNCELENMESİ, BELGELENMESİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Sayı 19, s.518-532

EXAMINATION, DOCUMENTATION AND SOLUTION OFFERS OF DETERIORATION STATUS OF MANUSCRIPTS BELONGING TO İZZET MEHMET PASHA WAQF IN ARCHIVE OF GENERAL DIRECTORATE OF FOUNDATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1632
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin BİLAL  
DİVANÜ LÜGAT-İT-TÜRK’E GÖRE TÜRKLERDE GİYİM KUŞAM KÜLTÜRÜ
Sayı 19, s.533-542

ACCORDİNG TO DİVANÜ LÜGAT-İT-TÜRK TURKİSH CLOTHİNG CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1642
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülsüm HEKİMOĞLU  
KAMUSAL ALAN: TOPLUMSAL KATILIMIN BİR İMKANI
Sayı 19, s.543-555

PUBLIC SPHERE: A FACILITY OF COMMUNİTY ENGAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1658
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümmihan KAVUK  
TÜRK DÜNYASINDA MAVİNİN YERİ VE TURGUT GÜLER’ İN CİHÂNGİR TUĞLAR ESERİNDEKİ RENK SÖZCÜK GRUPLARI *
Sayı 19, s.556-568

THE PLACE OF BLUE IN THE TURKISH WORLD AND TURGUT GÜLER S COLOR PICTURE GROUPS IN THE WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1639
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ecem Nur UMAR  
ARİF NİHAT ASYA’NIN “SES VE TOPRAK” ADLI KİTABININ SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE
Sayı 19, s.569-587

ON THE VOCABULARY OF ARİF NİHAT ASYA’S BOOK TİTLED “SES VE TOPRAK”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1622
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeyma Nur BOZKURT DADAK  
1937’DEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE SEKÜLERİZM LAİKLİK ANLAYIŞININ BÜROKRASİ-DEVLET İLİŞKİSİ EKSENİNDEKİ DEĞİŞİMİNİN GÜNÜMÜZDEKİ ZİHNİYET ANALİZİ
Sayı 19, s.588-597

937 PRESENT ANALYSIS SECULARISM SECULAR UNDERSTANDING THE MENTALITY OF THE BUREAUCRACY-STATE RELATIONSHIP OF THE AXIS CHANGES OF TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1643
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri