Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


19 SayıEditör
Dr. Tahir ÇELİKBAĞ

Editör Yardımcısı
Dr. Chingiz BAGIROV - Ar. Gör. Ferhat ÇETİNKAYA

ELAZIĞ  2018

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenŞehrabanı ALLAHVERDİYEVA - Elmira H.HƏMZƏYEVA  
ÜZEYİR HACIB?YOVUN ?S?RL?RİND? TÜRK M?NŞ?Lİ AZ?RBAYCAN ANTROPONİML?Rİ
Sayı 19, s.1-8

TURKISH INTELLIGENTS IN THE WORKS OF UZEYIR HACIBEYOV AZERBAIJAN ANTROPONYMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1648
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ - Başak BİLGİLİ  
BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞ VE TUTUMLARI
Sayı 19, s.9-44

SCIENCE AND ART CENTER STUDENTS’ ATTITUDES AND OPINIONS TOWARDS MUSIC COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1657
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulaziz KARDAŞ  
XX. YÜZYILIN BAŞINDA BİTLİS’TE BİR AŞİRET REİSİ: HACI MUSA BEY
Sayı 19, s.45-58

IN THE BEGINNING OF XX. CENTURY A TRIBE LEADER IN BİTLİS: HACI MUSA BEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1655
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahar YALIN - Sibel AK  
TARİH ve GERÇEK İNŞASINDA TELEVİZYON DİZİLERİ: KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN VE DÖNEMİNİN MUHTEŞEM YÜZYIL DİZİSİNDEKİ TEMSİLİ
Sayı 19, s.59-67

CONSTRUCTION OF HISTORY AND TRUTH IN TELEVISION SERIES: KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN AND REPRESENTATION IN HIS AGE OF “MUHTEŞEM YÜZYIL” SERIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1652
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydoğan SOYGÜDEN - Mehmet GÜL  
MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNDE ATA SPORUMUZ GÜREŞİN ÖNEMİ
Sayı 19, s.68-78

THE IMPORTANCE OF OUR ANCESTORS SPORT WRESTLING WITH THE PROTECTION AND DEVELOPMENT OF NATIONAL AND SPIRITUAL VALUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1635
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülay DURMAZ  
19. YÜZYILA AİT BİR MESNEVİ ÖRNEĞİ: MANZÛME-İ HÜSN-İ ESER
Sayı 19, s.79-96

A 19TH CENTURY MASNAVİ EXAMPLE: MANZÛME-İ HÜSN-İ ESER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1620
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meşkure YILMAZ  
BALKAN SAVAŞLARINDA SELANİK’İN “TESLİM EDİLİŞİ”
Sayı 19, s.97-106

THESSALONIKI SURRENDER IN BALKAN WARS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1630
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihan SEÇİLMİŞ - Nur Aybike CEYLANLAR  
HELAL KONSEPTLİ OTEL İŞLETMELERİNDE ÇALIŞMA İSTEĞİNİN ETİK ALGI, BİREY-ÖRGÜT UYUMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 19, s.107-127

THE INVESTIGATION OF WILLINGNESS TO WORK IN HALAL-CONCEPT HOTELS IN TERMS OF PERCEPTION OF ETHICS, PERSON-ORGANIZATION FIT AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1618
Özet | Abstract | Tam Metin |

Funda KOÇER  
KLASİK DÖNEM ÇİNİ SANATINDA KULLANILAN RENKLERİN SEMBOLİK DEĞERİ
Sayı 19, s.128-150

THE SYMBOLIC VALUE OF THE COLOURS USED IN THE CERAMIC ART OF CLASSIC PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1516
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan ATA  
ENDÜLÜS İSLAM MEDENİYETİNİN ANADOLU TÜRK-İSLAM MEDENİYETİNE KATKILARI VE MUHYİDDİN ARABÎ
Sayı 19, s.151-166

THE CONTRIBUTION OF ANDALUCIA ISLAM CIVILISATION TO ANATOLIAN TURK-ISLAM CIVILISATION AND MUHYIDDIN ARABI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1638
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alper AKDENİZ  
UD YAPIM USTALARI: KONYA İLİ ÖRNEĞİ
Sayı 19, s.167-176

OUD PRODUCTION MASTERS: EXAMPLE OF KONYA PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1627
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Fuat BAYSAL  
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE CAMİ TEZYİNATI
Sayı 19, s.178-186

FROM PAST TO PRESENT MOSQUE AND DECORATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1625
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya ÖZTÜRK - Ebru ONURLUBAŞ  
İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA YETERLİKLERİ VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Sayı 19, s.187-210

BUSINESS STUDENTS’ COMPETENCE IN AND ATTITUDES TOWARDS INFORMATION TECHNOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1621
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sıtkı NAZİK  
KLASİK TÜRK ŞİİRİ BAĞLAMINDA GELENEĞİ GELECEĞE ANLATMAK -NECÂTÎ BEY DİVANI ÖRNEĞİ-
Sayı 19, s.211-230

TO TELL THE TRADITION TO THE FUTURE IN THE CONTEXT OF CLASSICAL TURKISH POETRY -EXAMPLE OF THE NECATİ BEY DIVAN-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1644
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mazhar TUNÇ  
SUÛDİ ARABİSTAN HADÎS ÖĞRETİM KURUMLARI
Sayı 19, s.231-243

SAUDI ARABIA HADITH TEACHING INSTITUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1651
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel DEMİRARSLAN  
KAVRAMSAL SANAT VE MİMARLIĞA YANSIMALARI
Sayı 19, s.244-254

CONCEPTUAL ART AND ITS REFLECTIONS ON ARCHITECTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1656
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emin YÜREKLİ - Murat AVCI  
GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖÇ EĞİLİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI: KTMÜ ÖRNEĞİ
Sayı 19, s.255-271

INVESTIGATION OF MIGRATION TENDENCIES OF UNIVERSITY STUDENTS IN TRANSITION ECONOMIES: KTMU SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1646
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selahattin ATEŞ - Hüseyin BAŞOL GÜLEÇ - A. Shokoor KARIMY  
ULUS DEVLET İNŞA VE SÜRDÜRME SÜRECİ VE DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI ALTINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AFGANİSTAN İSLAM DEVLETİNDE ANAYASAL MERKEZİLEŞME VE YERELLEŞME
Sayı 19, s.272-283

CENTRALIZATION AND DECENTRALIZATION PREFERENCES DURING THE NATION STATES BUILDING AND MAINTENANCE PROCESS AND DEMOCRATIZATION EFFORTS UNDER THE TURKISH REPUBLIC AND AFGHANISTAN ISLAMIC STATE’S CONSTITIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1524
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat ÖZTÜRK  
ASYA HUNLARI İLE HAN DEVLETİ ARASINDA TİCARET
Sayı 19, s.284-303

TRADE BETWEEN HSIUNG-NU AND HAN STATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1653
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet BARDAK  
ŞİÂ’DA BEDÂ ANLAYIŞI
Sayı 19, s.304-312

UNDERSTANDING BEDÂ IN SHIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1659
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Levent KOCAALAN - Burak ÇAMURDAN  
MYO’LARA UYGULANAN İŞBAŞI EĞİTİMLERİNİN MYO TERCİHLERİNE ETKİSİ: HONAZ MYO İŞBAŞI EĞİTİMİ ÖRNEĞİ
Sayı 19, s.313-321

THE EFFECT OF ON-THE-JOB TRAINING ON VOCATIONAL SCHOOL CHOICES AMONG STUDENTS: THE CASE OF HONAZ VOCATIONAL SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1624
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin AKSOY - Yılmaz AĞCA  
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM AÇISINDAN YAYLA EVLERİNİN TURİSTLERE KİRALANMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: NİKSAR ÇAMİCİ YAYLASI ÖRNEĞİ
Sayı 19, s.322-335

A RESEARCH ON HIGHLAND HOUSES RENTED TO TOURISTS IN TERM OF SUSTAINABLE TOURISM: NIKSAR CAMICI PLATEAU EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1623
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yüksel DOĞDU - Emel BULMUŞ  
SİNOP- GERZE PEŞKİR DOKUMALARINDAN MODERN TASARIMLAR
Sayı 19, s.336-348

MODERN DESIGNS MADE OUT OF SINOP-GERZE PESHKIR WEAVES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1626
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet UYAR - Akın KARAKUYU - Ali BİRVURAL  
ÖN LİSANS ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 19, s.349-358

ASSOCIATE DEGREE CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT STUDENTS’ OPINIONS ON ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND ON SOLUTION PROPOSALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1617
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuray Öz CEVİZ - Necla TEKTAŞ - Mehmet TEKTAŞ  
PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE SOSYAL MEDYA: HAZIR GİYİM FİRMALARI ÖRNEĞİ
Sayı 19, s.359-371

SOCIAL MEDIA IN MARKETING ACTIVITIES: SAMPLE OF READY-MADE CLOTHING COMPANIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1636
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ - Hilal UĞRAŞ  
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İLE KONSERVATUAR ÖĞRENCİLERİNİN SANAT OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 19, s.372-394

THE VIEWS OF THE STUDENTS OF FINE ARTS EDUCATION DEPARTMENT AND STATE CONSERVATORY ABOUT THEIR ART LITERACY LEVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1650
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevcan BAYRAK  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE AİLE KATILIM ETKİNLİKLERİ
Sayı 19, s.395-408

FAMILY PARTICIPATION ACTIVITIES IN PRE-SCHOOL EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1654
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif SOBİ  
EŞLERİ DİN GÖREVLİSİ OLAN KADINLARIN PSİKO-SOSYAL SORUNLARI
Sayı 19, s.409-426

PSYCHO-SOCIAL PROBLEMS OF WOMENS WHOSE HUSBANDS ARE RELIGIOUS OFFICIALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1629
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim TAVUKÇU  
ATATÜRK DÖNEMİNDE DİYARBAKIR’DA YAPILAN YATIRIMLAR (1923-1938)
Sayı 19, s.427-449

INVESTMENTS IN DIYARBAKIR IN THE PERIOD OF ATATURK (1923-1938)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1640
Özet | Abstract | Tam Metin |

İmran TEKELİ  
NAZİKÎ MECM??ÂSI
Sayı 19, s.450-457

THE NAZİKÎ MECM??Â
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1633
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asiye ÇELENLİOĞLU  
ASVÂNÎ’NİN MISIR OTOMOBİL KULÜBÜ ADLI ROMANINDA TOPLUMSAL ELEŞTİRİ
Sayı 19, s.458-471

THE SOCIAL CRITICISM IN ASWANY’S THE AUTOMOBILE CLUB OF EGYPT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1631
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin GÜLER  
ARKAİK İNSANIN RİTÜEL MERKEZİ: GÖBEKLİTEPE
Sayı 19, s.472-517

ARCHAIC PEOPLE'S RITUAL CENTER: GÖBEKLİTEPE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1637
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya KOÇ - Muna SİLAV  
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİNDE BULUNAN İZZET MEHMET PAŞA VAKFINA AİT YAZMA ESERLERİN BOZULMA DURUMLARININ İNCELENMESİ, BELGELENMESİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Sayı 19, s.518-532

EXAMINATION, DOCUMENTATION AND SOLUTION OFFERS OF DETERIORATION STATUS OF MANUSCRIPTS BELONGING TO İZZET MEHMET PASHA WAQF IN ARCHIVE OF GENERAL DIRECTORATE OF FOUNDATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1632
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin BİLAL  
DİVANÜ LÜGAT-İT-TÜRK’E GÖRE TÜRKLERDE GİYİM KUŞAM KÜLTÜRÜ
Sayı 19, s.533-542

ACCORDİNG TO DİVANÜ LÜGAT-İT-TÜRK TURKİSH CLOTHİNG CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1642
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülsüm HEKİMOĞLU  
KAMUSAL ALAN: TOPLUMSAL KATILIMIN BİR İMKANI
Sayı 19, s.543-555

PUBLIC SPHERE: A FACILITY OF COMMUNİTY ENGAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1658
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümmihan KAVUK  
TÜRK DÜNYASINDA MAVİNİN YERİ VE TURGUT GÜLER’ İN CİHÂNGİR TUĞLAR ESERİNDEKİ RENK SÖZCÜK GRUPLARI *
Sayı 19, s.556-568

THE PLACE OF BLUE IN THE TURKISH WORLD AND TURGUT GÜLER S COLOR PICTURE GROUPS IN THE WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1639
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ecem Nur UMAR  
ARİF NİHAT ASYA’NIN “SES VE TOPRAK” ADLI KİTABININ SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE
Sayı 19, s.569-587

ON THE VOCABULARY OF ARİF NİHAT ASYA’S BOOK TİTLED “SES VE TOPRAK”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1622
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeyma Nur BOZKURT DADAK  
1937’DEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE SEKÜLERİZM LAİKLİK ANLAYIŞININ BÜROKRASİ-DEVLET İLİŞKİSİ EKSENİNDEKİ DEĞİŞİMİNİN GÜNÜMÜZDEKİ ZİHNİYET ANALİZİ
Sayı 19, s.588-597

937 PRESENT ANALYSIS SECULARISM SECULAR UNDERSTANDING THE MENTALITY OF THE BUREAUCRACY-STATE RELATIONSHIP OF THE AXIS CHANGES OF TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1643
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  EYLÜL 2018

  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri