Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2 SayıEditör
Dr. Tahir ÇELİKBAĞ

Editör Yardımcısı
Dr. Chingiz BAGIROV - Ar. Gör. Ferhat ÇETİNKAYA

VAN  2015

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenYusuf Ziya SÜMBÜLLÜ  
TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNDE NASİHATNÂME İÇERİKLİ ESERLERE GENEL BAKIŞ
Sayı 2, s.1-7

TURKISH-ISLAMIC CULTURE NASIHATNAME CONTENT OVERVIEW OF WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.9
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal EROL - Emin Emrullah EROL  
MEVLANA’NIN MESNEVİ'SİNDE “İNSAN” TELAKKİSİ VE “İNSAN-İ KÂMİL” ÖLÇÜSÜ
Sayı 2, s.8-18

MEVLANA’S WAY OF LOOKING AT HUMAN BEING AND HIS CRITERION FOR THE CONCEPT OF “WİSE MAN”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.16
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ALPARSLAN KÜÇÜK  
KURAN’DAKİ “RENK” ALGISINA “MİTOLOJİK VE İKONOGRAFİK AÇIDAN” KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ
Sayı 2, s.19-54

A COMPARATIVEPERSPECTIVE 'COLOR' PERCEPTION OF THEQURAN(POINT OF VIEWMYTHOLOGICALANDICONOGRAPHIC)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.27
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Nuri KARDAŞ  
ORHUN ABİDELERİNİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DEĞER AKTARIMI BAKIMINDAN ÖNEMİ III: BİLGE KAĞAN ABİDESİ
Sayı 2, s.55-70

THE IMPORTANCE OF ORKHON MONOLITH IN TERMS OF VALUE TRANSFER IN TURKISH LANGUAGE TEACHİNG III : BILGE KAGAN MONOLITH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.32
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür SARI  
ORTADOĞU’DA GENÇLİĞİN SİYASAL KATILIMINDA ALTERNATİF KAMUSAL ALANLAR: SOSYAL MEDYA VE İNTERNET
Sayı 2, s.71-83

ALTERNATIVE PUBLIC SPHERES IN POLITICAL PARTICIPATION OF YOUTH IN MIDDLE EAST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.40
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine KOCA - Nurdan KUMAŞ  
YİTİRİLEN KÜLTÜREL DEĞERLER: GİRESUN İLİ YÖRESEL GELİN GİYSİLERİ
Sayı 2, s.84-95

LOSS OF CULTURAL VALUES: LOCAL BRİDAL DRESSES OF GİRESUN PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.41
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bünyamin ÇALIK  
EBU’L-HASAN HARAKANÎ’NİN İRŞAT VE TEBLİĞ METODU
Sayı 2, s.96-106

METHOD AND COMMUNICATION ENLİGHTENED ON THE ABU'L-HASAN HARAKANİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.8
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar BEDİRHAN - Fatih ÖZTOP  
XI. VE XIII. YÜZYILDA KAFKASYA İLE ANADOLU ARASINDA KURULAN KÜLTÜR KÖPRÜSÜ VE BUNUN MİMARLARI
Sayı 2, s.107-132

CULTURAL BRİDGE BUİLT BETWEEN THE CAUCASUS AND ANATOLİA AND İTS CREATORS İN XI. AND XIII. CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.11
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ŞAHİN - Feride SANÇMIŞ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK ŞİDDETE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 2, s.133-149

INVESTIGATION OF UNIVERSITY STUDENTS OPINIONS ABOUT PSYCHOLOGICAL VIOLENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.13
Özet | Abstract | Tam Metin |

Faruk ÇETİN  
BİLGİ EKONOMİSİNİN İNSANLIĞA ETKİLERİ
Sayı 2, s.150-158

EFFECTS OF KNOWLEDGE ECONOMY ON HUMANITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.30
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nebat YAĞIZ  
SİNEMADA TÜRLER
Sayı 2, s.159-166

THE GENRES IN CINEMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.22
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep ÇİNKILIÇ  
İḤSÂN ʿABDU'L-ḲUDDÛS'UN HAYATI, ESERLERİ VE EDEBÎ KİŞİLİĞİ
Sayı 2, s.167-223

THE BIOGRAPHY, ACHIEVEMENTS AND LITERARY CHARACTER OF IḤSÂN ʿABD AL-QUDDÛS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.31
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgay SEBZECİOĞLU - Sibel EKDİ  
TÜRKÇEDE DEVRİK TÜMCE VE SEZGİSEL TEMELLENDİRME
Sayı 2, s.224-236

INVERTED SENTENCE IN TURKISH AND HEURISTIC GROUNDING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.25
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet AKBABA - Salih DEMİR  
EĞİTİM FAKÜLTESİNDE GÖREVLİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖRGÜTSEL YÖNETİMLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Sayı 2, s.237-287

THE VIEWS OF INSTRUCTORS, WHO ARE WORKING ATYUZUNCU YILUNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION, ABOUT THE ORGANIZATIONAL MANAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.29
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih ÖZTOP  
SUÇ CETVELLERİNE GÖRE OSMANLI DEVLETİNDE “KIZ KAÇIRMAK” SUÇU: AYDIN VİLAYETİ ÖRNEĞİ (1908-1916)
Sayı 2, s.288-298

ACCORDING TO CRIME SCHEDULES “ABDUCTION” IN THE OTTOMAN EMPIRE: THE CASE OF AYDIN PROVINCE (1908-1916)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.34
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar BEDİRHAN - Fatih ÖZTOP  
İPEK YOLU BAĞLAMINDA GÖK TÜRKLER DEVRİNDE ÇİN’İN TÜRKİSTAN’I İSTİLA POLİTİKASI
Sayı 2, s.299-307

CHINESE INVASION POLICY OF TURKESTAN IN THE PERIOD OF GOKTURKS IN THE SENSE OF SILK ROAD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.33
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacı ÖNEN  
TABERÎ TEFSİRİNDE KELÂM KONULARI
Sayı 2, s.308-318

THE MATTERS OF KALAM IN THE TABARI’S TAFSEER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.28
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muzaffer DENİZ  
KAPATILAN ANTALYA İPEKBÖCEKÇİLİK MEKTEBİ VE ANTALYA'DA İPEKÇİLİK
Sayı 2, s.319-327

THE CLOSED ANTALYA SERICULTURE SCHOOL AND SILK INDUSTRY IN ANTALYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.39
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pakize ÇOBAN KARABULUT  
MUSUL SORUNU: 1914-1926
Sayı 2, s.328-349

MOSUL QUESTION: 1914-1926
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.12
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gencay SAATCI - Melis FİDANCI - Cevdet AVCIKURT  
PERSPECTIVE OF EMPLOYEES’ ABOUT WHISTLEBLOWING AS AN ETIC VALUE
Sayı 2, s.350-364

PERSPECTIVE OF EMPLOYEES’ ABOUT WHISTLEBLOWING AS AN ETIC VALUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.17
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mükremin DURMUŞ - Hasan AYDEMİR - Yalçın KARALI  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Sayı 2, s.365-377

A STUDY ON ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS' ATTITUDES TOWARDS THE TEACHING PROFESSİON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.20
Özet | Abstract | Tam Metin |

Enver ÇETİNKAYA  
İDARECİLERİN BAŞARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ BİR EĞİTİM KURUMUNDA UYGULAMA
Sayı 2, s.378-395

IMPACT OF SCHOOL MANAGERS ON SUCCESS APPLİCATİON İN AN EDUCATİONAL İNSTİTUTİON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.36
Özet | Abstract | Tam Metin |

Harun AKÇAM  
MİT, TARİH VE TARİHSELLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BAZI NOTLAR
Sayı 2, s.396-402

NOTES ON THE RELATIONSHIP BETWEEN MYTH, HISTORY AND HISTORICITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.37
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nebat YAĞIZ  
SİNEMANIN DİĞER SANATLAR İLE OLAN İLİŞKİSİ
Sayı 2, s.403-412

RELATIONSHIP OF CINEMA WITH OTHER ARTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.23
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Fatih IŞIK  
NİETZSCHE’DE “TANRI’NIN ÖLÜMÜ” İLE OLUŞAN BOŞLUĞUN “ÜSTİNSAN” İLE İNŞA EDİLMESİ
Sayı 2, s.413-419

IN NİETZSCHE THE FORMATION OF EMPTINESS WITH THE“DEATH OF GOD” AND ITS CONSTRUCTION WITH THE “SUPERIOR HUMAN”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.42
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Felat AKTAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: BÜLBÜLÜN KIRK ŞARKISI
Sayı 2, s.420-425

NIGHTINGALE FORTY SONGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.38
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet MOCAN  
HEM ESKİ HEM ASRÎ: HAYRİ İRDAL
Sayı 2, s.426-437

BOTH OLD AND NEW: HAYRİ İRDAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.19
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  EYLÜL 2018

  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri