Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2 SayıEditör
Dr. Tahir ÇELİKBAĞ

Editör Yardımcısı
Dr. Chingiz BAGIROV - Ar. Gör. Ferhat ÇETİNKAYA

VAN  2015

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenYusuf Ziya SÜMBÜLLÜ  
TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNDE NASİHATNÂME İÇERİKLİ ESERLERE GENEL BAKIŞ
Sayı 2, s.1-7

TURKISH-ISLAMIC CULTURE NASIHATNAME CONTENT OVERVIEW OF WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.9
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal EROL - Emin Emrullah EROL  
MEVLANA’NIN MESNEVİ'SİNDE “İNSAN” TELAKKİSİ VE “İNSAN-İ KÂMİL” ÖLÇÜSÜ
Sayı 2, s.8-18

MEVLANA’S WAY OF LOOKING AT HUMAN BEING AND HIS CRITERION FOR THE CONCEPT OF “WİSE MAN”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.16
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ALPARSLAN KÜÇÜK  
KURAN’DAKİ “RENK” ALGISINA “MİTOLOJİK VE İKONOGRAFİK AÇIDAN” KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ
Sayı 2, s.19-54

A COMPARATIVEPERSPECTIVE 'COLOR' PERCEPTION OF THEQURAN(POINT OF VIEWMYTHOLOGICALANDICONOGRAPHIC)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.27
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Nuri KARDAŞ  
ORHUN ABİDELERİNİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DEĞER AKTARIMI BAKIMINDAN ÖNEMİ III: BİLGE KAĞAN ABİDESİ
Sayı 2, s.55-70

THE IMPORTANCE OF ORKHON MONOLITH IN TERMS OF VALUE TRANSFER IN TURKISH LANGUAGE TEACHİNG III : BILGE KAGAN MONOLITH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.32
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür SARI  
ORTADOĞU’DA GENÇLİĞİN SİYASAL KATILIMINDA ALTERNATİF KAMUSAL ALANLAR: SOSYAL MEDYA VE İNTERNET
Sayı 2, s.71-83

ALTERNATIVE PUBLIC SPHERES IN POLITICAL PARTICIPATION OF YOUTH IN MIDDLE EAST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.40
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine KOCA - Nurdan KUMAŞ  
YİTİRİLEN KÜLTÜREL DEĞERLER: GİRESUN İLİ YÖRESEL GELİN GİYSİLERİ
Sayı 2, s.84-95

LOSS OF CULTURAL VALUES: LOCAL BRİDAL DRESSES OF GİRESUN PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.41
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bünyamin ÇALIK  
EBU’L-HASAN HARAKANÎ’NİN İRŞAT VE TEBLİĞ METODU
Sayı 2, s.96-106

METHOD AND COMMUNICATION ENLİGHTENED ON THE ABU'L-HASAN HARAKANİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.8
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar BEDİRHAN - Fatih ÖZTOP  
XI. VE XIII. YÜZYILDA KAFKASYA İLE ANADOLU ARASINDA KURULAN KÜLTÜR KÖPRÜSÜ VE BUNUN MİMARLARI
Sayı 2, s.107-132

CULTURAL BRİDGE BUİLT BETWEEN THE CAUCASUS AND ANATOLİA AND İTS CREATORS İN XI. AND XIII. CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.11
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ŞAHİN - Feride SANÇMIŞ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK ŞİDDETE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 2, s.133-149

INVESTIGATION OF UNIVERSITY STUDENTS OPINIONS ABOUT PSYCHOLOGICAL VIOLENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.13
Özet | Abstract | Tam Metin |

Faruk ÇETİN  
BİLGİ EKONOMİSİNİN İNSANLIĞA ETKİLERİ
Sayı 2, s.150-158

EFFECTS OF KNOWLEDGE ECONOMY ON HUMANITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.30
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nebat YAĞIZ  
SİNEMADA TÜRLER
Sayı 2, s.159-166

THE GENRES IN CINEMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.22
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep ÇİNKILIÇ  
İḤSÂN ʿABDU'L-ḲUDDÛS'UN HAYATI, ESERLERİ VE EDEBÎ KİŞİLİĞİ
Sayı 2, s.167-223

THE BIOGRAPHY, ACHIEVEMENTS AND LITERARY CHARACTER OF IḤSÂN ʿABD AL-QUDDÛS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.31
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgay SEBZECİOĞLU - Sibel EKDİ  
TÜRKÇEDE DEVRİK TÜMCE VE SEZGİSEL TEMELLENDİRME
Sayı 2, s.224-236

INVERTED SENTENCE IN TURKISH AND HEURISTIC GROUNDING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.25
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet AKBABA - Salih DEMİR  
EĞİTİM FAKÜLTESİNDE GÖREVLİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖRGÜTSEL YÖNETİMLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Sayı 2, s.237-287

THE VIEWS OF INSTRUCTORS, WHO ARE WORKING ATYUZUNCU YILUNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION, ABOUT THE ORGANIZATIONAL MANAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.29
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih ÖZTOP  
SUÇ CETVELLERİNE GÖRE OSMANLI DEVLETİNDE “KIZ KAÇIRMAK” SUÇU: AYDIN VİLAYETİ ÖRNEĞİ (1908-1916)
Sayı 2, s.288-298

ACCORDING TO CRIME SCHEDULES “ABDUCTION” IN THE OTTOMAN EMPIRE: THE CASE OF AYDIN PROVINCE (1908-1916)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.34
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar BEDİRHAN - Fatih ÖZTOP  
İPEK YOLU BAĞLAMINDA GÖK TÜRKLER DEVRİNDE ÇİN’İN TÜRKİSTAN’I İSTİLA POLİTİKASI
Sayı 2, s.299-307

CHINESE INVASION POLICY OF TURKESTAN IN THE PERIOD OF GOKTURKS IN THE SENSE OF SILK ROAD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.33
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacı ÖNEN  
TABERÎ TEFSİRİNDE KELÂM KONULARI
Sayı 2, s.308-318

THE MATTERS OF KALAM IN THE TABARI’S TAFSEER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.28
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muzaffer DENİZ  
KAPATILAN ANTALYA İPEKBÖCEKÇİLİK MEKTEBİ VE ANTALYA'DA İPEKÇİLİK
Sayı 2, s.319-327

THE CLOSED ANTALYA SERICULTURE SCHOOL AND SILK INDUSTRY IN ANTALYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.39
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pakize ÇOBAN KARABULUT  
MUSUL SORUNU: 1914-1926
Sayı 2, s.328-349

MOSUL QUESTION: 1914-1926
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.12
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gencay SAATCI - Melis FİDANCI - Cevdet AVCIKURT  
PERSPECTIVE OF EMPLOYEES’ ABOUT WHISTLEBLOWING AS AN ETIC VALUE
Sayı 2, s.350-364

PERSPECTIVE OF EMPLOYEES’ ABOUT WHISTLEBLOWING AS AN ETIC VALUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.17
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mükremin DURMUŞ - Hasan AYDEMİR - Yalçın KARALI  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Sayı 2, s.365-377

A STUDY ON ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS' ATTITUDES TOWARDS THE TEACHING PROFESSİON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.20
Özet | Abstract | Tam Metin |

Enver ÇETİNKAYA  
İDARECİLERİN BAŞARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ BİR EĞİTİM KURUMUNDA UYGULAMA
Sayı 2, s.378-395

IMPACT OF SCHOOL MANAGERS ON SUCCESS APPLİCATİON İN AN EDUCATİONAL İNSTİTUTİON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.36
Özet | Abstract | Tam Metin |

Harun AKÇAM  
MİT, TARİH VE TARİHSELLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BAZI NOTLAR
Sayı 2, s.396-402

NOTES ON THE RELATIONSHIP BETWEEN MYTH, HISTORY AND HISTORICITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.37
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nebat YAĞIZ  
SİNEMANIN DİĞER SANATLAR İLE OLAN İLİŞKİSİ
Sayı 2, s.403-412

RELATIONSHIP OF CINEMA WITH OTHER ARTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.23
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Fatih IŞIK  
NİETZSCHE’DE “TANRI’NIN ÖLÜMÜ” İLE OLUŞAN BOŞLUĞUN “ÜSTİNSAN” İLE İNŞA EDİLMESİ
Sayı 2, s.413-419

IN NİETZSCHE THE FORMATION OF EMPTINESS WITH THE“DEATH OF GOD” AND ITS CONSTRUCTION WITH THE “SUPERIOR HUMAN”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.42
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Felat AKTAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: BÜLBÜLÜN KIRK ŞARKISI
Sayı 2, s.420-425

NIGHTINGALE FORTY SONGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.38
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet MOCAN  
HEM ESKİ HEM ASRÎ: HAYRİ İRDAL
Sayı 2, s.426-437

BOTH OLD AND NEW: HAYRİ İRDAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.19
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri