Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


20 SayıEditör
Dr. Tahir ÇELİKBAĞ

Editör Yardımcısı
Dr. Chingiz BAGIROV - Ar. Gör. Ferhat ÇETİNKAYA

ELAZIĞ  2019

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenÖzlem ERCAN  
AŞK KELİMESİNİN DEĞİŞEN İMLÂSI
Sayı 20, s.1-23

SPELLING CHANGES IN THE WORD “ASK”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1690
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman GÖKSOY - Osman AYDIN  
YÖNETİCİLİK TECRÜBESİ BAĞLAMINDA İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN KULLANDIKLARI GÜÇ KAYNAKLARI HANGİLERİDİR ?
Sayı 20, s.24-44

WHAT ARE THE POWER RESOURCES THAT THE PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS USE IN THE CONTEXT OF MANAGEMENT EXPERIENCE?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1683
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rüştü YAYAR  
KREDİ KARTLARININ AKILCI KULLANIMINDA KİŞİSEL TUTUM VE ÖZELLİKLERİN ROLÜ
Sayı 20, s.45-58

THE ROLE OF PERSONAL ATTITUDES AND CHARACTERISTICS IN RATIONAL USE OF CREDIT CARDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1666
Özet | Abstract | Tam Metin |

Didem ERTEN BİLGİÇ - Esra Hosny ABDELHAMID  
DİN VE İNANÇLARDA SUYUN ÖNEMİ VE MİMARİYE YANSIMASI ELHAMRA SARAYI ÖRNEĞİ
Sayı 20, s.59-76

IMPORTANCE OF WATER IN BELIEFS AND RELIGIONS & ITS INFLUENCE ON ARCHITECTURE ALHAMBRA PALACE EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1698
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fikret BİRDİŞLİ - Maıtıtuohetı ATAWULA  
İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT)’NİN ÖNEMİ VE BÖLGESEL GÜVENLİK SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE İŞLEVSİZLİĞİNİN NEDENLERİ
Sayı 20, s.77-101

IMPORTANCE OF THE ORGANISATION OF ISLAMIC COOPERATION (OIC) AND THE REASONS OF ITS DYSFUNCTIONALITY ABOUT SOLVING OF THE REGIONAL SECURITY PROBLEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1668
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan DÜLGER  
SİLAHLI ÇATIŞMALARDA SİLAHLI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI KULLANIMININ ULUSLARARASI HUKUKA UYGUNLUĞU
Sayı 20, s.102-133

COMPLIANCE OF USING UNMANNED COMBAT AERIAL VEHICLES IN ARMED CONFLICTS TO INTERNATIONAL LAW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1645
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan BOZKURT  
YÜREĞİ VATAN AŞKIYLA ATAN BİR ŞÂİR: YÛSUF HÂLİS EFENDİ VE ŞEHNÂME-İ OSMÂNÎ’Sİ
Sayı 20, s.134-182

A POET WITH THE LOVE FOR HOMELAND: YUSUF HALİS EFENDİ AND HIS ŞEHNÂME-İ OSMANİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1686
Özet | Abstract | Tam Metin |

Resul ÖZAVŞAR  
HAYVAN ADLARININDA DUYGU DEĞERİ: ATASÖZLERİ VE DEYİMLER
Sayı 20, s.183-204

EMOTION VALUE IN ANIMAL NAMES: PROVERBS AND İDİOMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1694
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesrin DUMAN - Büşra ADIGÜZEL - Eda HÜSEYİNOĞLU - Ceyda KAPLAN  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNDE ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARINI TANIMA
Sayı 20, s.205-215

AWARENESS ON CHILD ABUSE AND NEGLECT IN INFANT SCHOOL TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1663
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahsin KULA  
IRVIN D.YALOM, VAROLUŞSAL PSİKOTERAPİ VE DİN
Sayı 20, s.216-231

IRVIN D.YALOM, EXISTENTIAL PSYCHOTHERAPY AND RELIGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1669
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şükran CALP  
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ ÇOCUKLARDA SORUMLULUK BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN NE YAPIYOR? NE YAPAMIYOR?
Sayı 20, s.232-247

WHAT DO ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS DO TO IMPROVE AWARENESS OF RESPONSIBILITY IN CHILDREN? WHAT CAN’T THEY DO?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1673
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa TEKDERE  
AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELERİN YEREL YÖNETİM YAPILARI
Sayı 20, s.248-282

LOCAL GOVERNMENT STRUCTURES OF EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1685
Özet | Abstract | Tam Metin |

Güzel SATIK  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ROL OYNAMA TEKNİĞİNİN FONKSİYONEL KULLANIMI
Sayı 20, s.283-293

FUNCTIONAL USE OF ROLE PLAYING TECHNIQUE IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1684
Özet | Abstract | Tam Metin |

ilker KEÇETEP  
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT UNIVERSITY, ÇAYCUMA VOCATIONAL SCHOOL
Sayı 20, s.294-302

OTTOMAN MADRASAHS AND SOCIAL SCIENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1670
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahnaz ŞAMİLOVA  
FRANSIZCA FIIL ZAMANLARI VE ONLARIN AZERBAYCAN TÜRKCESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 20, s.303-320

LES TEMPS DU VERBE FRANÇAIS ET LEUR COMPARAISON AVEC L’AZERBAÏDJANAIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1665
Özet | Abstract | Tam Metin |

Günel HÜSEYNOVA  
AZERBAYCAN DEMOKRATİK CUMHURİYETİNİN İLAN OLUNDUĞU GÜNE KADARKİ TARİHE BAKIŞ
Sayı 20, s.321-328

REVIEW TO THE DATE OF ADR HAS BEEN ANNOUNCED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1664
Özet | Abstract | Tam Metin |

G. E. Wheeler Çeviren: Aysel ERDOĞAN  
ORTA ASYA’DA SOVYET POLİTİKASI
Sayı 20, s.329-336

SOVIET POLICY IN CENTRAL ASIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1688
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yelda TUTAR SERTER  
RUMELİ’DEN ANADOLU’YA TÜRK GÖÇLERİ
Sayı 20, s.337-348

TURKISH MIGRATION FROM RUMELI TO ANATOLIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1681
Özet | Abstract | Tam Metin |

Coşkun ÖZDEMİR - Gökhan ATMACA  
YAHUDİLERİN PEYGAMBERLİK ALGISI VE PEYGAMBERLERE KARŞI TUTUMLARINA KUR’AN-I KERİM’İN ELEŞTİRİSİ
Sayı 20, s.349-364

JEWISH PERCEPTION OF PROPHETHOOD AND CRITIQUE OF QURAN BY ATTITUDES TOWARDS PROPHETS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1697
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağlar DÖNMEZ - Gonca YAYAN  
İLHAMİ ATALAY’IN ESERLERİNDEKİ MOTİF VE SEMBOLLERİN TÜRK MİTOLOJİSİ AÇISINDAN ANALİZİ
Sayı 20, s.365-378

ANALYSIS OF MOTIFS AND SYMBOLS IN ILHAMI ATALAY'S WORKS IN TERMS OF TURKISH MYTHOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1661
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berna KAYACIK  
1833 TARİHLİ NÜFUS DEFTERİNE GÖRE DİVLE KÖYÜ’NÜN İKTİSADİ VE İÇTİMAİ YAPISI
Sayı 20, s.379-395

THE STRUCTURE OF THE ECONOMIC AND SOCIAL OF DIVLE VILLAGE ACCORDING TO 1833 POPULATION BOOK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1680
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu KARTAL - Gonca Hülya YAYAN  
MEHMET GÖKOĞLU ESERLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 20, s.396-408

A STUDY ON MEHMET GÖKOĞLU WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1660
Özet | Abstract | Tam Metin |

Feride Gülsüm GÜMÜŞSOY - Ergin UZGÖREN  
TÜRKİYE’DE TÜKETİM HARCAMALARININ ESNEKLİKLERİ VE HANEHALKININ TÜKETİM KALIPLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ
Sayı 20, s.409-430

ELASTICITY OF CONSUMPTION EXPENDITURES IN TURKEY AND ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE CONSUMPTION PATTERNS OF THE HOUSEHOLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1691
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaprak Pelin ULUIŞIK - Ceylan KÜÇÜKGÜLMEZ  
BRUDNIY VE EŞMAMBETOV’UN DERLEDİĞİ KIRGIZ MASALLARINDA SİHİRLİ NESNELER
Sayı 20, s.431-445

MAGICAL OBJECTS IN KIRGHIZ FAIRY TALES COMPILED BY BRUDNIY AND ESHMAMBETOV
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1662
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hamit YÜKSEL  
BİR ROMANCI VE SAVAŞ GAZETECİSİ OLARAK VASİLİ GROSSMAN
Sayı 20, s.446-453

VASILY GROSSMAN AS A NOVELIST AND WAR JOURNALIST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1672
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zülfü GENÇ  
LEGO DESTEKLİ FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE VE FETEMM' E KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ
Sayı 20, s.454-464

THE EFFECTS OF LEGO SUPPORTED SCIENCE TEACHING ON STUDENTS' SCIENTIFIC PROCESS SKILLS AND STEM ATTITUDE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1700
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri