Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


20 SayıEditör
Dr. Tahir ÇELİKBAĞ

Editör Yardımcısı
Dr. Chingiz BAGIROV - Ar. Gör. Ferhat ÇETİNKAYA

ELAZIĞ  2019

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenÖzlem ERCAN  
AŞK KELİMESİNİN DEĞİŞEN İMLÂSI
Sayı 20, s.1-23

SPELLING CHANGES IN THE WORD “ASK”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1690
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman GÖKSOY - Osman AYDIN  
YÖNETİCİLİK TECRÜBESİ BAĞLAMINDA İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN KULLANDIKLARI GÜÇ KAYNAKLARI HANGİLERİDİR ?
Sayı 20, s.24-44

WHAT ARE THE POWER RESOURCES THAT THE PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS USE IN THE CONTEXT OF MANAGEMENT EXPERIENCE?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1683
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rüştü YAYAR  
KREDİ KARTLARININ AKILCI KULLANIMINDA KİŞİSEL TUTUM VE ÖZELLİKLERİN ROLÜ
Sayı 20, s.45-58

THE ROLE OF PERSONAL ATTITUDES AND CHARACTERISTICS IN RATIONAL USE OF CREDIT CARDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1666
Özet | Abstract | Tam Metin |

Didem ERTEN BİLGİÇ - Esra Hosny ABDELHAMID  
DİN VE İNANÇLARDA SUYUN ÖNEMİ VE MİMARİYE YANSIMASI ELHAMRA SARAYI ÖRNEĞİ
Sayı 20, s.59-76

IMPORTANCE OF WATER IN BELIEFS AND RELIGIONS & ITS INFLUENCE ON ARCHITECTURE ALHAMBRA PALACE EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1698
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fikret BİRDİŞLİ - Maıtıtuohetı ATAWULA  
İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT)’NİN ÖNEMİ VE BÖLGESEL GÜVENLİK SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE İŞLEVSİZLİĞİNİN NEDENLERİ
Sayı 20, s.77-101

IMPORTANCE OF THE ORGANISATION OF ISLAMIC COOPERATION (OIC) AND THE REASONS OF ITS DYSFUNCTIONALITY ABOUT SOLVING OF THE REGIONAL SECURITY PROBLEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1668
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan DÜLGER  
SİLAHLI ÇATIŞMALARDA SİLAHLI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI KULLANIMININ ULUSLARARASI HUKUKA UYGUNLUĞU
Sayı 20, s.102-133

COMPLIANCE OF USING UNMANNED COMBAT AERIAL VEHICLES IN ARMED CONFLICTS TO INTERNATIONAL LAW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1645
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan BOZKURT  
YÜREĞİ VATAN AŞKIYLA ATAN BİR ŞÂİR: YÛSUF HÂLİS EFENDİ VE ŞEHNÂME-İ OSMÂNÎ’Sİ
Sayı 20, s.134-182

A POET WITH THE LOVE FOR HOMELAND: YUSUF HALİS EFENDİ AND HIS ŞEHNÂME-İ OSMANİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1686
Özet | Abstract | Tam Metin |

Resul ÖZAVŞAR  
HAYVAN ADLARININDA DUYGU DEĞERİ: ATASÖZLERİ VE DEYİMLER
Sayı 20, s.183-204

EMOTION VALUE IN ANIMAL NAMES: PROVERBS AND İDİOMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1694
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesrin DUMAN - Büşra ADIGÜZEL - Eda HÜSEYİNOĞLU - Ceyda KAPLAN  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNDE ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARINI TANIMA
Sayı 20, s.205-215

AWARENESS ON CHILD ABUSE AND NEGLECT IN INFANT SCHOOL TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1663
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahsin KULA  
IRVIN D.YALOM, VAROLUŞSAL PSİKOTERAPİ VE DİN
Sayı 20, s.216-231

IRVIN D.YALOM, EXISTENTIAL PSYCHOTHERAPY AND RELIGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1669
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şükran CALP  
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ ÇOCUKLARDA SORUMLULUK BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN NE YAPIYOR? NE YAPAMIYOR?
Sayı 20, s.232-247

WHAT DO ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS DO TO IMPROVE AWARENESS OF RESPONSIBILITY IN CHILDREN? WHAT CAN’T THEY DO?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1673
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa TEKDERE  
AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELERİN YEREL YÖNETİM YAPILARI
Sayı 20, s.248-282

LOCAL GOVERNMENT STRUCTURES OF EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1685
Özet | Abstract | Tam Metin |

Güzel SATIK  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ROL OYNAMA TEKNİĞİNİN FONKSİYONEL KULLANIMI
Sayı 20, s.283-293

FUNCTIONAL USE OF ROLE PLAYING TECHNIQUE IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1684
Özet | Abstract | Tam Metin |

ilker KEÇETEP  
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT UNIVERSITY, ÇAYCUMA VOCATIONAL SCHOOL
Sayı 20, s.294-302

OTTOMAN MADRASAHS AND SOCIAL SCIENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1670
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahnaz ŞAMİLOVA  
FRANSIZCA FIIL ZAMANLARI VE ONLARIN AZERBAYCAN TÜRKCESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 20, s.303-320

LES TEMPS DU VERBE FRANÇAIS ET LEUR COMPARAISON AVEC L’AZERBAÏDJANAIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1665
Özet | Abstract | Tam Metin |

Günel HÜSEYNOVA  
AZERBAYCAN DEMOKRATİK CUMHURİYETİNİN İLAN OLUNDUĞU GÜNE KADARKİ TARİHE BAKIŞ
Sayı 20, s.321-328

REVIEW TO THE DATE OF ADR HAS BEEN ANNOUNCED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1664
Özet | Abstract | Tam Metin |

G. E. Wheeler Çeviren: Aysel ERDOĞAN  
ORTA ASYA’DA SOVYET POLİTİKASI
Sayı 20, s.329-336

SOVIET POLICY IN CENTRAL ASIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1688
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yelda TUTAR SERTER  
RUMELİ’DEN ANADOLU’YA TÜRK GÖÇLERİ
Sayı 20, s.337-348

TURKISH MIGRATION FROM RUMELI TO ANATOLIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1681
Özet | Abstract | Tam Metin |

Coşkun ÖZDEMİR - Gökhan ATMACA  
YAHUDİLERİN PEYGAMBERLİK ALGISI VE PEYGAMBERLERE KARŞI TUTUMLARINA KUR’AN-I KERİM’İN ELEŞTİRİSİ
Sayı 20, s.349-364

JEWISH PERCEPTION OF PROPHETHOOD AND CRITIQUE OF QURAN BY ATTITUDES TOWARDS PROPHETS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1697
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağlar DÖNMEZ - Gonca YAYAN  
İLHAMİ ATALAY’IN ESERLERİNDEKİ MOTİF VE SEMBOLLERİN TÜRK MİTOLOJİSİ AÇISINDAN ANALİZİ
Sayı 20, s.365-378

ANALYSIS OF MOTIFS AND SYMBOLS IN ILHAMI ATALAY'S WORKS IN TERMS OF TURKISH MYTHOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1661
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berna KAYACIK  
1833 TARİHLİ NÜFUS DEFTERİNE GÖRE DİVLE KÖYÜ’NÜN İKTİSADİ VE İÇTİMAİ YAPISI
Sayı 20, s.379-395

THE STRUCTURE OF THE ECONOMIC AND SOCIAL OF DIVLE VILLAGE ACCORDING TO 1833 POPULATION BOOK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1680
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu KARTAL - Gonca Hülya YAYAN  
MEHMET GÖKOĞLU ESERLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 20, s.396-408

A STUDY ON MEHMET GÖKOĞLU WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1660
Özet | Abstract | Tam Metin |

Feride Gülsüm GÜMÜŞSOY - Ergin UZGÖREN  
TÜRKİYE’DE TÜKETİM HARCAMALARININ ESNEKLİKLERİ VE HANEHALKININ TÜKETİM KALIPLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ
Sayı 20, s.409-430

ELASTICITY OF CONSUMPTION EXPENDITURES IN TURKEY AND ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE CONSUMPTION PATTERNS OF THE HOUSEHOLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1691
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaprak Pelin ULUIŞIK - Ceylan KÜÇÜKGÜLMEZ  
BRUDNIY VE EŞMAMBETOV’UN DERLEDİĞİ KIRGIZ MASALLARINDA SİHİRLİ NESNELER
Sayı 20, s.431-445

MAGICAL OBJECTS IN KIRGHIZ FAIRY TALES COMPILED BY BRUDNIY AND ESHMAMBETOV
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1662
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hamit YÜKSEL  
BİR ROMANCI VE SAVAŞ GAZETECİSİ OLARAK VASİLİ GROSSMAN
Sayı 20, s.446-453

VASILY GROSSMAN AS A NOVELIST AND WAR JOURNALIST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1672
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zülfü GENÇ  
LEGO DESTEKLİ FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE VE FETEMM' E KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ
Sayı 20, s.454-464

THE EFFECTS OF LEGO SUPPORTED SCIENCE TEACHING ON STUDENTS' SCIENTIFIC PROCESS SKILLS AND STEM ATTITUDE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1700
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  EYLÜL 2018

  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri