Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


5 SayıEditör
Dr. Tahir ÇELİKBAĞ

Editör Yardımcısı
Dr. Chingiz BAGIROV - Ar. Gör. Ferhat ÇETİNKAYA

VAN  2015

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMustafa CAKİR  
AVUSTURYA TÜRK TOPLUMUNUN DİNİ VE KÜLTÜREL KİMLİK SORUNSALI
Sayı 5, s.1-11

RELIGIOUS AND CULTURAL IDENTITY PROBLEMS OF AUSTRIAN TURKISH COMMUNITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.86
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhittin ELİAÇIK  
BELÂGAT KİTAPLARINDA MÜZÂVECE SANATININ TARİF VE TASNİFİ
Sayı 5, s.12-17

THE DEFINITION AND CLASSIFICATION OF THE MUZAVECE IN RHETORIC BOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.101
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fikriye KIRBAĞ ZENGİN - Gamze KIRILMAZKAYA  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK ALAN BİLGİSİ (TPAB) ÖZGÜVEN ALGILARININ İNCELENMESİ
Sayı 5, s.18-25

AN INVESTIGATION OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ PERCEPTIONS OF SELF-CONFIDENCE ABOUT THEIR TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE (TPACK)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.83
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal İYEM - Burcu BOSTANCI - Nahide ERDEM - Neslihan GÖKMEN  
‘DUYGUSAL EMEĞİ’ NASIL BİLİRDİNİZ? : CENAZE İŞLERİNDE ÇALIŞANLARIN GÖRÜNMEYEN ÇABASI
Sayı 5, s.26-40

HOW WOULD YOU KNOW “EMOTIONAL LABOUR?” UNKNOWN EFFORT OF FUNERAL SERVICE WORKERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.87
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nursel KARACA  
EBRU: SUYA AKSEDEN DÜŞLER
Sayı 5, s.41-57

MARBLING: DREAMS REFLECTING INTO WATER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.92
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayça ALPER AKÇAY  
RESİMDE DOKU KULLANIMI
Sayı 5, s.58-69

TEXTURE USAGE IN PAINTING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.94
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma YAŞAR EKİCİ  
ÇİZGİ FİLMLERİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE İLİŞKİN ÇOK BOYUTLU BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 5, s.70-84

ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF CARTOONS ON CHILDREN IN THE CONTEXT OF CHILD DEVELOPMENT, VIOLENCE AND AGGRESSION, CONSUMPTION HABITS AND CULTURAL TRANSFER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.96
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mine CAN  
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE MODERN MÜZECİLİĞİ EL SANATLARI EĞİTİMİNE ETKİLERİ
Sayı 5, s.85-92

THE EFFECTS OF MODERN MUSEOLOGY IN HANDICRAFTS EDUCATION IN PROCESS OF GLOBALIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.106
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eylem GÜZEL  
TUNCELİ İLİ OYA ÖRNEKLERİ
Sayı 5, s.93-104

TUNCELI PROVINCE EMBROIDERY SAMPLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.108
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüsna Asya ÇOBANOĞLU - Hasan ARSLAN  
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SÜRECİNE ÇÖZÜM OLARAK GERTİRİLEN SEVİYE BELİRLEME SINAVI (SBS)’NİN ARAŞTIRILMASI
Sayı 5, s.105-125

INVESTIGATION OF THE PLACEMENT EXAM (SBS) BROUGHT AS A SOLUTION FOR THE PROCESS OF THE TRANSITION TO SECONDARY EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.77
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep KIRKINCIOĞLU - Songül KURU  
KAHRAMANMARAŞ ÇOCUK ABALARINDA NAZARLIK
Sayı 5, s.126-136

KAHRAMANMARAŞ CHILDREN’S EVIL EYE ABA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.79
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan YENİÇIRAK  
SOSYOLOJİ NELİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 5, s.137-146

A TREATISE ON THE ESSENCE OF SOCIOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.80
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercenk HAMARAT  
ŞANGHAY ÖĞRETİM PROGRAMI REFORMUNDAN ÇIKARILACAK DERSLER
Sayı 5, s.147-154

LESSONS TAKEN FROM SHANGHAI CURRICULUM REFORM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.81
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan ÇAYA  
HAK EDEN MAHKÛMA, DIŞARIDA ISLAH ŞANSI BAHŞETMEK
Sayı 5, s.155-171

GRANTING A REFORM-CHANCE OUTDOORS, TO THE WORTHY CONVICT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.84
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Mustafa GÜLDÜR - Derya IRMAK  
BEYPAZARI YÖRESİ KADIN CEPKENLERİ VE BU CEPKENLERİN KESİM, DİKİM VE SÜSLEME ÖZELLİKLERİ
Sayı 5, s.172-185

THE WOMAN JACKETS (CEPKEN) AND THEIR CHARACTERISTICS OF MODELS, SEWING AND ORNAMENT STYLES IN BEYPAZARI REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.85
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkan GEÇER  
HEMŞİRELİKTE İLETİŞİM VE PROBLEM ÇÖZME SÜRECİ
Sayı 5, s.186-196

PROBLEM SOLVING PROCESS AND COMMUNICATION IN NURSING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.88
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep KAZANCI BAŞARAN - Mevlüde Canan CAN  
HİZMET ODAKLILIĞIN UYGULAMALARINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN TÜKETİCİLER TARAFINDAN NASIL ALGILANDIĞINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: RİZE ÖRNEĞİ
Sayı 5, s.197-212

A RESEARCH ABOUT THE PERCEPTION OF CONSUMER’S CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES: A CASE OF RIZE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.89
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz ÖZEK  
TÜRKİYE’DE CARİ İŞLEMLER AÇIĞI SORUNU
Sayı 5, s.213-224

THE CURRENT ACCOUNT DEFICIT PROBLEM IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.90
Özet | Abstract | Tam Metin |

Suzan TEPE YILMAZ  
SANATSAL DÖNÜŞÜM: ATIK KAĞITTAN HEYKELE
Sayı 5, s.225-234

ARTİSTİC RECYCLE : SCULPTURE FROM WASTE PAPER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.93
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağrıhan ERKAN  
ÇALGISAL MÜZİK BAĞLAMINDA, TÜRK MÜZİĞİNDE ÇALGIYA ÖZGÜ ESER ÜRETMEK
Sayı 5, s.235-239

IN CONTEXT OF INSTRUMENTAL MUSIC, TO PRODUCE NEW WORKS WITH TURKISH MUSIC INSTRUMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.95
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahar BARUT  
VEKÂLET KURAMI PERSPEKTİFİNDEN KAYIRMACILIK KAVRAMI
Sayı 5, s.240-250

AGENCY THEORY PERSPECTIVE; NEPOTİSM CONCEPT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.99
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ŞAHİN - Erhan SALMANLI  
KAMU ÇALIŞANLARININ STRESKAYNAKLARI VE PERFORMANSA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Sayı 5, s.251-259

EFFECT OF PERFORMANCE OF A STUDY ON STRESS AND STRESS SOURCES OF PUBLIC EMPLOYEES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.100
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa YİĞİTOĞLU  
AHMET ALTAN’IN ŞEYH KAREKTERİ “YUSUF EFENDİ”NİN DİN ALGISI
Sayı 5, s.260-276

AHMET ALTAN’S SHEIKH CHARACTER “YUSUF EFENDI”S PERCEPTION OF RELIGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.102
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mesud MUSAYEV  
HİNDİSTAN’IN STRATEJİK ÖNEMİ VE DIŞ POLİTİKA YAPISI
Sayı 5, s.277-289

STRATEGIC IMPORTANCE OF INDIA AND STUCTURE OF FOREIGN POLICY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.103
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur TATLISUMAK  
ORTADOĞU İSLAM HALKLARININ KÜLTÜREL PSİKOLOJİLERİNİN OLUŞUMUNDA “EHVEN-İ ŞER” DÜŞÜNCESİNİN ETKİSİ, TARİHSEL KÖKLERİ; KÜLTÜREL-SOSYAL ALANLARDAKİ YANSIMALARI
Sayı 5, s.290-299

THE EFFECT OF THE LESSER EVIL IDEA” IN CULTURAL PSYCHOLOGY’S FORMATION OF THE MIDDLE EASTERN, ISLAMIC COMMUNITIES AND ITS REFLECTIONS IN CULTURAL, SOCIAL FIELDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.104
Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan BİLİR - M. Levent AKSU  
EĞİTİM ve FEN FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KOROZYONUN ÇEVRESEL ETKİLERİ İLE İLGİLİ ALGILAMALARI
Sayı 5, s.300-312

PERCEPTIONS OF THE STUDENTS IN THE FACULTIES OF EDUCATION AND SCIENCE ON THE ENVIRONMENTAL IMPACTS OF CORROSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.105
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cem DOĞAN  
MODERNLEŞME ÇAĞINDA TECAVÜZ SUÇU VE OSMANLI CEZAİ SÖYLEMİ (1750-1918)
Sayı 5, s.313-330

RAPE CRIME AND OTTOMAN PUNITIVE DISCOURSES IN THE AGE OF MODERNIZATION (1750-1918)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.91
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Sümeyra DOĞAN  
YERİNDE ADALET KURUMU: HİSBE TEŞKİLATI
Sayı 5, s.331-338

INSTANTLY JUSTICE: HISBA ORGANIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.98
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erol EROĞLU - Yavuz KÖKTAN  
AHİLİK KÜLTÜRÜ VE GELENEKSEL SOHBET TOPLANTILARI
Sayı 5, s.339-348

AHİLİK CULTURE AND TRADITIONAL MEETİNGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.97
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri