Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


5 SayıEditör
Dr. Tahir ÇELİKBAĞ

Editör Yardımcısı
Dr. Chingiz BAGIROV - Ar. Gör. Ferhat ÇETİNKAYA

VAN  2015

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMustafa CAKİR  
AVUSTURYA TÜRK TOPLUMUNUN DİNİ VE KÜLTÜREL KİMLİK SORUNSALI
Sayı 5, s.1-11

RELIGIOUS AND CULTURAL IDENTITY PROBLEMS OF AUSTRIAN TURKISH COMMUNITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.86
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhittin ELİAÇIK  
BELÂGAT KİTAPLARINDA MÜZÂVECE SANATININ TARİF VE TASNİFİ
Sayı 5, s.12-17

THE DEFINITION AND CLASSIFICATION OF THE MUZAVECE IN RHETORIC BOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.101
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fikriye KIRBAĞ ZENGİN - Gamze KIRILMAZKAYA  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK ALAN BİLGİSİ (TPAB) ÖZGÜVEN ALGILARININ İNCELENMESİ
Sayı 5, s.18-25

AN INVESTIGATION OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ PERCEPTIONS OF SELF-CONFIDENCE ABOUT THEIR TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE (TPACK)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.83
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal İYEM - Burcu BOSTANCI - Nahide ERDEM - Neslihan GÖKMEN  
‘DUYGUSAL EMEĞİ’ NASIL BİLİRDİNİZ? : CENAZE İŞLERİNDE ÇALIŞANLARIN GÖRÜNMEYEN ÇABASI
Sayı 5, s.26-40

HOW WOULD YOU KNOW “EMOTIONAL LABOUR?” UNKNOWN EFFORT OF FUNERAL SERVICE WORKERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.87
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nursel KARACA  
EBRU: SUYA AKSEDEN DÜŞLER
Sayı 5, s.41-57

MARBLING: DREAMS REFLECTING INTO WATER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.92
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayça ALPER AKÇAY  
RESİMDE DOKU KULLANIMI
Sayı 5, s.58-69

TEXTURE USAGE IN PAINTING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.94
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma YAŞAR EKİCİ  
ÇİZGİ FİLMLERİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE İLİŞKİN ÇOK BOYUTLU BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 5, s.70-84

ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF CARTOONS ON CHILDREN IN THE CONTEXT OF CHILD DEVELOPMENT, VIOLENCE AND AGGRESSION, CONSUMPTION HABITS AND CULTURAL TRANSFER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.96
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mine CAN  
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE MODERN MÜZECİLİĞİ EL SANATLARI EĞİTİMİNE ETKİLERİ
Sayı 5, s.85-92

THE EFFECTS OF MODERN MUSEOLOGY IN HANDICRAFTS EDUCATION IN PROCESS OF GLOBALIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.106
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eylem GÜZEL  
TUNCELİ İLİ OYA ÖRNEKLERİ
Sayı 5, s.93-104

TUNCELI PROVINCE EMBROIDERY SAMPLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.108
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüsna Asya ÇOBANOĞLU - Hasan ARSLAN  
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SÜRECİNE ÇÖZÜM OLARAK GERTİRİLEN SEVİYE BELİRLEME SINAVI (SBS)’NİN ARAŞTIRILMASI
Sayı 5, s.105-125

INVESTIGATION OF THE PLACEMENT EXAM (SBS) BROUGHT AS A SOLUTION FOR THE PROCESS OF THE TRANSITION TO SECONDARY EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.77
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep KIRKINCIOĞLU - Songül KURU  
KAHRAMANMARAŞ ÇOCUK ABALARINDA NAZARLIK
Sayı 5, s.126-136

KAHRAMANMARAŞ CHILDREN’S EVIL EYE ABA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.79
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan YENİÇIRAK  
SOSYOLOJİ NELİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 5, s.137-146

A TREATISE ON THE ESSENCE OF SOCIOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.80
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercenk HAMARAT  
ŞANGHAY ÖĞRETİM PROGRAMI REFORMUNDAN ÇIKARILACAK DERSLER
Sayı 5, s.147-154

LESSONS TAKEN FROM SHANGHAI CURRICULUM REFORM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.81
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan ÇAYA  
HAK EDEN MAHKÛMA, DIŞARIDA ISLAH ŞANSI BAHŞETMEK
Sayı 5, s.155-171

GRANTING A REFORM-CHANCE OUTDOORS, TO THE WORTHY CONVICT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.84
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Mustafa GÜLDÜR - Derya IRMAK  
BEYPAZARI YÖRESİ KADIN CEPKENLERİ VE BU CEPKENLERİN KESİM, DİKİM VE SÜSLEME ÖZELLİKLERİ
Sayı 5, s.172-185

THE WOMAN JACKETS (CEPKEN) AND THEIR CHARACTERISTICS OF MODELS, SEWING AND ORNAMENT STYLES IN BEYPAZARI REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.85
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkan GEÇER  
HEMŞİRELİKTE İLETİŞİM VE PROBLEM ÇÖZME SÜRECİ
Sayı 5, s.186-196

PROBLEM SOLVING PROCESS AND COMMUNICATION IN NURSING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.88
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep KAZANCI BAŞARAN - Mevlüde Canan CAN  
HİZMET ODAKLILIĞIN UYGULAMALARINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN TÜKETİCİLER TARAFINDAN NASIL ALGILANDIĞINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: RİZE ÖRNEĞİ
Sayı 5, s.197-212

A RESEARCH ABOUT THE PERCEPTION OF CONSUMER’S CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES: A CASE OF RIZE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.89
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz ÖZEK  
TÜRKİYE’DE CARİ İŞLEMLER AÇIĞI SORUNU
Sayı 5, s.213-224

THE CURRENT ACCOUNT DEFICIT PROBLEM IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.90
Özet | Abstract | Tam Metin |

Suzan TEPE YILMAZ  
SANATSAL DÖNÜŞÜM: ATIK KAĞITTAN HEYKELE
Sayı 5, s.225-234

ARTİSTİC RECYCLE : SCULPTURE FROM WASTE PAPER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.93
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağrıhan ERKAN  
ÇALGISAL MÜZİK BAĞLAMINDA, TÜRK MÜZİĞİNDE ÇALGIYA ÖZGÜ ESER ÜRETMEK
Sayı 5, s.235-239

IN CONTEXT OF INSTRUMENTAL MUSIC, TO PRODUCE NEW WORKS WITH TURKISH MUSIC INSTRUMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.95
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahar BARUT  
VEKÂLET KURAMI PERSPEKTİFİNDEN KAYIRMACILIK KAVRAMI
Sayı 5, s.240-250

AGENCY THEORY PERSPECTIVE; NEPOTİSM CONCEPT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.99
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ŞAHİN - Erhan SALMANLI  
KAMU ÇALIŞANLARININ STRESKAYNAKLARI VE PERFORMANSA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Sayı 5, s.251-259

EFFECT OF PERFORMANCE OF A STUDY ON STRESS AND STRESS SOURCES OF PUBLIC EMPLOYEES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.100
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa YİĞİTOĞLU  
AHMET ALTAN’IN ŞEYH KAREKTERİ “YUSUF EFENDİ”NİN DİN ALGISI
Sayı 5, s.260-276

AHMET ALTAN’S SHEIKH CHARACTER “YUSUF EFENDI”S PERCEPTION OF RELIGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.102
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mesud MUSAYEV  
HİNDİSTAN’IN STRATEJİK ÖNEMİ VE DIŞ POLİTİKA YAPISI
Sayı 5, s.277-289

STRATEGIC IMPORTANCE OF INDIA AND STUCTURE OF FOREIGN POLICY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.103
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur TATLISUMAK  
ORTADOĞU İSLAM HALKLARININ KÜLTÜREL PSİKOLOJİLERİNİN OLUŞUMUNDA “EHVEN-İ ŞER” DÜŞÜNCESİNİN ETKİSİ, TARİHSEL KÖKLERİ; KÜLTÜREL-SOSYAL ALANLARDAKİ YANSIMALARI
Sayı 5, s.290-299

THE EFFECT OF THE LESSER EVIL IDEA” IN CULTURAL PSYCHOLOGY’S FORMATION OF THE MIDDLE EASTERN, ISLAMIC COMMUNITIES AND ITS REFLECTIONS IN CULTURAL, SOCIAL FIELDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.104
Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan BİLİR - M. Levent AKSU  
EĞİTİM ve FEN FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KOROZYONUN ÇEVRESEL ETKİLERİ İLE İLGİLİ ALGILAMALARI
Sayı 5, s.300-312

PERCEPTIONS OF THE STUDENTS IN THE FACULTIES OF EDUCATION AND SCIENCE ON THE ENVIRONMENTAL IMPACTS OF CORROSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.105
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cem DOĞAN  
MODERNLEŞME ÇAĞINDA TECAVÜZ SUÇU VE OSMANLI CEZAİ SÖYLEMİ (1750-1918)
Sayı 5, s.313-330

RAPE CRIME AND OTTOMAN PUNITIVE DISCOURSES IN THE AGE OF MODERNIZATION (1750-1918)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.91
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Sümeyra DOĞAN  
YERİNDE ADALET KURUMU: HİSBE TEŞKİLATI
Sayı 5, s.331-338

INSTANTLY JUSTICE: HISBA ORGANIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.98
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erol EROĞLU - Yavuz KÖKTAN  
AHİLİK KÜLTÜRÜ VE GELENEKSEL SOHBET TOPLANTILARI
Sayı 5, s.339-348

AHİLİK CULTURE AND TRADITIONAL MEETİNGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.97
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  EYLÜL 2018

  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri