Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


6 SayıEditör
Dr. Tahir ÇELİKBAĞ

Editör Yardımcısı
Dr. Chingiz BAGIROV - Ar. Gör. Ferhat ÇETİNKAYA

VAN  2016

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet GÜMÜŞÇÜ - Gönül GÜMÜŞÇÜ  
AFRİKA'DA TARIMSAL VE KIRSAL KALKINMA
Sayı 6, s.1-10

THE AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT IN AFRICA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.120
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şureddin MEMMEDLİ  
11.–14. YÜZYILLARIN TİFLİSÎ NİSPELİ EDİPLERİ
Sayı 6, s.11-22

THE 11.-14. CENTURIES WHETHER THE TBILISI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.78
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halit DURSUNOĞLU  
AĞRI TÜRKÜLERİNDE AĞRI AĞZI
Sayı 6, s.23-35

AĞRI MOUTH IN AĞRI SONGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.140
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel KILIÇ  
SOSYO-KÜLTÜREL KOD OLARAK TÜRKMEN KADIN GİYSİ GELENEĞİ, ESTETİK VE RİTÜEL ÖZELLİKLERİ
Sayı 6, s.36-58

TRADITOIN OF TURKMEN WOMEN COSTUMES AS SOCIO CULTURAL CODE AND THEIR RITUAL CHARACTERISTICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.132
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevgi TÜZÜN RAD - Yavuz Selim GÜLMEZ - Fatih GÖKBUDAK - Enis Kurtay YILMAZ  
KOBİ’LERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI: ERDEMLİ ÖRNEĞİ
Sayı 6, s.59-69

USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES BY SMES: CASE OF ERDEMLİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.134
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ali ÇAKMAK - Aydan USTAOĞLU ÇELİK  
SOSYAL BİLGİLER DERSİ “İPEK YOLUNDA TÜRKLER” ÜNİTESİ İÇİN KAVRAM ÖĞRETİM MATERYALİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
Sayı 6, s.70-79

THE STUDY OF DEVELOPING CONCEPT TEACHING MATERIAL FOR THE “THE TURKS ON THE SILK ROAD” UNIT IN SOCIAL STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.137
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sena GÜRŞEN OTACIOĞLU  
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİKAL MOTİVASYON İLE TÜRKÇE VE MÜZİK DERSLERİNDEKİ AKADEMİK BAŞARI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 6, s.80-90

EXAMINATION OF ACADEMIC SUCCESS OF ELEMENTARY STUDENTS IN MUSIC AND TURKISH LESSONS WITH THEIR MUSIC MOTIVATION LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.142
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meher BAYRAMOĞLU  
ÇAĞDAŞ MİMARİ VE RESİM SANATINDA SİMETRİ, NAKIŞ VE SÜSLEME MOTİFLERİNİN ETKİLERİ
Sayı 6, s.91-98

THE EFFECT OF SYMMETRY, EMBROIDERY AND DECORATIVE MOTIFS IN MODERN ARCHITECTURE AND ART.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.116
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlkay KARADUMAN  
YENİ MEDYADA DUYGUSAL REKLAM ÇEKİCİLİKLERİ İÇEREN REKLAMA VE REKLAMI YAPILAN ÜRÜNE KARŞI TUTUM OLUŞTURMADA KİŞİLİK TİPLERİNİN ROLÜ
Sayı 6, s.99-117

THE ROLE OF PERSONALITY TYPES IN ATTITUDE FORMATION TOWARD ADVERTISEMENTS WITH EMOTIONAL APPEALS AND THE PRODUCT ADVERTISED IN NEW MEDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.119
Özet | Abstract | Tam Metin |

Frank van Tubergen Çeviren: İsmail GÜLLÜ  
HOLLANDA’DAKİ YENİ GÖÇMENLERİN DİNİ DEĞİŞİMİ: GÖÇ OLAYI
Sayı 6, s.118-136

RELIGIOUS CHANGE OF NEW IMMIGRANTS IN THE NETHERLANDS: THE EVENT OF MIGRATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.123
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hicabi ARSLAN - Faruk ÇETİN  
MEDYA EKONOMİSİ VE KARTELLEŞMENİN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE BASIN ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİSİ
Sayı 6, s.137-173

NEGATIVE EFFECT OF MEDIA ECONOMY AND CARTELIZATION UPON THE FREEDOM OF PRESS AND PRESS WORKERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.125
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ  
YENİ BİR İHTİLÂCNÂME NÜSHASI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME
Sayı 6, s.174-196

NEW İHTİLÂCNÂME THE COPY ON EVALUATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.129
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal KARABAŞOĞLU  
OSMANLI DÖNEMİ İSTANBUL TEKKELERİNDE MÛSİKÎ
Sayı 6, s.197-208

THE MUSIC OF ISTANBUL DERVISH LODGES IN OTTOMAN ERA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.130
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan ATA  
TARİH BOYUNCA SÜNNÎ-ŞİÎ MÜCADELESİ VE TÜRKLERİN TUTUMU
Sayı 6, s.209-226

SUNNÎ-SHIA DISPUTE THROUGHOUT HISTORY AND TURKS'POLITICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.131
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil SÖZLÜ  
OSMANİYE-TOPRAKKALE KALESİ
Sayı 6, s.227-246

OSMANİYE-TOPRAKKALE CASTLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.133
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Nur YORGANCILAR - Haldun SOYDAL  
KÜRESEL KRİZ SONRASI PARA POLİTİKASI UYGULAMALARI BAĞLAMINDA, GELİR DAĞILIMI - PARA POLİTİKASI İLİŞKİSİ
Sayı 6, s.247-263

IN THE CONTEXT OF APPLICATIONS OF GLOBAL CRISIS POLICY, THE RELATIONSHIP BETWEEN INCOME DISTRIBUTION AND MONETARY POLICY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.141
Özet | Abstract | Tam Metin |

Öznur YAŞAR  
GENÇLİK, SİYASET VE MİZAH
Sayı 6, s.264-276

YOUTH, POLITIC AND HUMOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.112
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ünver AKIN - Mustafa EMİR  
İSLAMİ GİRİŞİMCİLİK
Sayı 6, s.277-289

ISLAMIC ENTREPRENEURSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.113
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan ÇAYA  
TÜRK MUSİKÎSİNE DAİR ANTROPOLOJİK TESPİTLER
Sayı 6, s.290-303

ANTHROPOLOGICAL ASCERTAINMENTS REGARDING TURKISH MUSIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.115
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hızır DİLEK  
1946- 1950 SEÇİMLERİNDE MARDİN
Sayı 6, s.304-315

MARDIN IN THE 1946- 1950 ELECTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.110
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan TAŞKIRAN  
KARAMANOĞULLARIN ANADOLU’DA VAR OLMA MÜCADELESİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE SELÇUKLULARIYLA İLİŞKİLERİNİN GENEL SEYRİ
Sayı 6, s.316-328

A GENERAL LOOK AT THE RELATIONS KARAMANIDS WITH TURKEY SELJUKIDS AT THE CONTEXT OF THE STRUGGLE FOR EXISTENCE IN ANATOLIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.124
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan TAŞKIRAN  
KARAMANLI SARAYINDA BİR OSMANLI: MELEK HATUN
Sayı 6, s.329-338

AN OTTOMAN IN KARAMANIDS PALACE: MELEK HATUN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.122
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürkan CEVGER  
XVIII. YÜZYILDA AMİD KAZÂSI'NDA ASAYİŞ
Sayı 6, s.339-349

İN THE 18th CENTURY PUBLİC SECURİTY İN AMİD DİSTRİCT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.121
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selma ATAMAN  
DİVAN EDEBİYATI GELENEĞİNİN YİRMİNCİ ASIR PEYREVLERİ
Sayı 6, s.350-368

TWENTY CENTURY FOLLOWERS IN DİVAN LITERATURE TRADITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.128
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri