Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


6 SayıEditör
Dr. Tahir ÇELİKBAĞ

Editör Yardımcısı
Dr. Chingiz BAGIROV - Ar. Gör. Ferhat ÇETİNKAYA

VAN  2016

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet GÜMÜŞÇÜ - Gönül GÜMÜŞÇÜ  
AFRİKA'DA TARIMSAL VE KIRSAL KALKINMA
Sayı 6, s.1-10

THE AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT IN AFRICA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.120
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şureddin MEMMEDLİ  
11.–14. YÜZYILLARIN TİFLİSÎ NİSPELİ EDİPLERİ
Sayı 6, s.11-22

THE 11.-14. CENTURIES WHETHER THE TBILISI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.78
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halit DURSUNOĞLU  
AĞRI TÜRKÜLERİNDE AĞRI AĞZI
Sayı 6, s.23-35

AĞRI MOUTH IN AĞRI SONGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.140
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel KILIÇ  
SOSYO-KÜLTÜREL KOD OLARAK TÜRKMEN KADIN GİYSİ GELENEĞİ, ESTETİK VE RİTÜEL ÖZELLİKLERİ
Sayı 6, s.36-58

TRADITOIN OF TURKMEN WOMEN COSTUMES AS SOCIO CULTURAL CODE AND THEIR RITUAL CHARACTERISTICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.132
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevgi TÜZÜN RAD - Yavuz Selim GÜLMEZ - Fatih GÖKBUDAK - Enis Kurtay YILMAZ  
KOBİ’LERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI: ERDEMLİ ÖRNEĞİ
Sayı 6, s.59-69

USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES BY SMES: CASE OF ERDEMLİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.134
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ali ÇAKMAK - Aydan USTAOĞLU ÇELİK  
SOSYAL BİLGİLER DERSİ “İPEK YOLUNDA TÜRKLER” ÜNİTESİ İÇİN KAVRAM ÖĞRETİM MATERYALİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
Sayı 6, s.70-79

THE STUDY OF DEVELOPING CONCEPT TEACHING MATERIAL FOR THE “THE TURKS ON THE SILK ROAD” UNIT IN SOCIAL STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.137
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sena GÜRŞEN OTACIOĞLU  
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİKAL MOTİVASYON İLE TÜRKÇE VE MÜZİK DERSLERİNDEKİ AKADEMİK BAŞARI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 6, s.80-90

EXAMINATION OF ACADEMIC SUCCESS OF ELEMENTARY STUDENTS IN MUSIC AND TURKISH LESSONS WITH THEIR MUSIC MOTIVATION LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.142
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meher BAYRAMOĞLU  
ÇAĞDAŞ MİMARİ VE RESİM SANATINDA SİMETRİ, NAKIŞ VE SÜSLEME MOTİFLERİNİN ETKİLERİ
Sayı 6, s.91-98

THE EFFECT OF SYMMETRY, EMBROIDERY AND DECORATIVE MOTIFS IN MODERN ARCHITECTURE AND ART.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.116
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlkay KARADUMAN  
YENİ MEDYADA DUYGUSAL REKLAM ÇEKİCİLİKLERİ İÇEREN REKLAMA VE REKLAMI YAPILAN ÜRÜNE KARŞI TUTUM OLUŞTURMADA KİŞİLİK TİPLERİNİN ROLÜ
Sayı 6, s.99-117

THE ROLE OF PERSONALITY TYPES IN ATTITUDE FORMATION TOWARD ADVERTISEMENTS WITH EMOTIONAL APPEALS AND THE PRODUCT ADVERTISED IN NEW MEDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.119
Özet | Abstract | Tam Metin |

Frank van Tubergen Çeviren: İsmail GÜLLÜ  
HOLLANDA’DAKİ YENİ GÖÇMENLERİN DİNİ DEĞİŞİMİ: GÖÇ OLAYI
Sayı 6, s.118-136

RELIGIOUS CHANGE OF NEW IMMIGRANTS IN THE NETHERLANDS: THE EVENT OF MIGRATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.123
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hicabi ARSLAN - Faruk ÇETİN  
MEDYA EKONOMİSİ VE KARTELLEŞMENİN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE BASIN ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİSİ
Sayı 6, s.137-173

NEGATIVE EFFECT OF MEDIA ECONOMY AND CARTELIZATION UPON THE FREEDOM OF PRESS AND PRESS WORKERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.125
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ  
YENİ BİR İHTİLÂCNÂME NÜSHASI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME
Sayı 6, s.174-196

NEW İHTİLÂCNÂME THE COPY ON EVALUATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.129
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal KARABAŞOĞLU  
OSMANLI DÖNEMİ İSTANBUL TEKKELERİNDE MÛSİKÎ
Sayı 6, s.197-208

THE MUSIC OF ISTANBUL DERVISH LODGES IN OTTOMAN ERA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.130
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan ATA  
TARİH BOYUNCA SÜNNÎ-ŞİÎ MÜCADELESİ VE TÜRKLERİN TUTUMU
Sayı 6, s.209-226

SUNNÎ-SHIA DISPUTE THROUGHOUT HISTORY AND TURKS'POLITICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.131
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil SÖZLÜ  
OSMANİYE-TOPRAKKALE KALESİ
Sayı 6, s.227-246

OSMANİYE-TOPRAKKALE CASTLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.133
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Nur YORGANCILAR - Haldun SOYDAL  
KÜRESEL KRİZ SONRASI PARA POLİTİKASI UYGULAMALARI BAĞLAMINDA, GELİR DAĞILIMI - PARA POLİTİKASI İLİŞKİSİ
Sayı 6, s.247-263

IN THE CONTEXT OF APPLICATIONS OF GLOBAL CRISIS POLICY, THE RELATIONSHIP BETWEEN INCOME DISTRIBUTION AND MONETARY POLICY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.141
Özet | Abstract | Tam Metin |

Öznur YAŞAR  
GENÇLİK, SİYASET VE MİZAH
Sayı 6, s.264-276

YOUTH, POLITIC AND HUMOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.112
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ünver AKIN - Mustafa EMİR  
İSLAMİ GİRİŞİMCİLİK
Sayı 6, s.277-289

ISLAMIC ENTREPRENEURSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.113
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan ÇAYA  
TÜRK MUSİKÎSİNE DAİR ANTROPOLOJİK TESPİTLER
Sayı 6, s.290-303

ANTHROPOLOGICAL ASCERTAINMENTS REGARDING TURKISH MUSIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.115
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hızır DİLEK  
1946- 1950 SEÇİMLERİNDE MARDİN
Sayı 6, s.304-315

MARDIN IN THE 1946- 1950 ELECTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.110
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan TAŞKIRAN  
KARAMANOĞULLARIN ANADOLU’DA VAR OLMA MÜCADELESİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE SELÇUKLULARIYLA İLİŞKİLERİNİN GENEL SEYRİ
Sayı 6, s.316-328

A GENERAL LOOK AT THE RELATIONS KARAMANIDS WITH TURKEY SELJUKIDS AT THE CONTEXT OF THE STRUGGLE FOR EXISTENCE IN ANATOLIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.124
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan TAŞKIRAN  
KARAMANLI SARAYINDA BİR OSMANLI: MELEK HATUN
Sayı 6, s.329-338

AN OTTOMAN IN KARAMANIDS PALACE: MELEK HATUN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.122
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürkan CEVGER  
XVIII. YÜZYILDA AMİD KAZÂSI'NDA ASAYİŞ
Sayı 6, s.339-349

İN THE 18th CENTURY PUBLİC SECURİTY İN AMİD DİSTRİCT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.121
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selma ATAMAN  
DİVAN EDEBİYATI GELENEĞİNİN YİRMİNCİ ASIR PEYREVLERİ
Sayı 6, s.350-368

TWENTY CENTURY FOLLOWERS IN DİVAN LITERATURE TRADITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.128
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  EYLÜL 2018

  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri