Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


7 SayıEditör
Dr. Tahir ÇELİKBAĞ

Editör Yardımcısı
Dr. Chingiz BAGIROV - Ar. Gör. Ferhat ÇETİNKAYA

VAN  2016

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet GÜNDÜZ  
KIRŞEHİR MEZARLIKLARINDA MEZAR TAŞLARINA YANSIYAN DUYGULAR
Sayı 7, s.1-25

FEELINGS REFLECTED ON THE GRAVE STONES IN KIRŞEHİR CEMETERIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.143
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan ÖZDEN - Sümeyye TORUN  
İSTANBUL TÜRK MİLLÎ MÛSİKÎ CEMİYETİ ve TALİMATNÂMESİ
Sayı 7, s.26-38

ISTANBUL TURKISH NATIONAL MUSIC SOCİETY AND REGULATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.168
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeliz YEŞİL - Fatma FİDAN - Dinçer YARKIN  
KOBİ’LERDE HİZMET İÇİ VE İŞE ALIŞTIRMA EĞİTİMİNİN İNCELENMESİ: ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 7, s.39-56

ANALYZING IN-SERVICE AND ORIENTATION TRAINING AT SME s: A RESEARCH AT ÇERKEZKÖY ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.136
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağhan ADAR  
İPEK YOLU MEVLEVİHANELERİ ve CUMHURİYET SONRASI AFYON MEVLEVİHANESİ’NDE MÛSİKÎ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 7, s.57-69

MEVLEVI LODGE OF THE SILK ROAD and MUSIC CULTURE OF THE AFYON MEVLEVI LODGES AFTER THE PROCLAMATION OF THE REPUBLIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.158
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Bakır ŞENGÜL  
MEHMET RAUF’UN GENÇ KIZ KALBİ ROMANINDA ‘YENİ KADIN’ TİPİ
Sayı 7, s.70-79

‘NEW WOMAN’ TYPE IN THE NOVEL GENÇ KIZ KALBİ OF MEHMET RAUF
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.160
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgay SEBZECİOĞLU  
IRK BİTİG’DE KAĞANLIK (KANLIK) ÖĞRETİSİ
Sayı 7, s.80-97

KHANATE DISCIPLINE IN IRK BİTİG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.163
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeliz YEŞİL - Zeki YEŞİL  
İŞLETME BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE İŞE ALIŞTIRMA EĞİTİMİNİN UYGULANMASININ İNCELENMESİ: ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ*
Sayı 7, s.98-105

ANALYZING IMPLEMENTATION OF ORIENTATION TRAINING ACCORDING TO SIZE OF ENTERPRISES: AN EXAMPLE OF ÇERKEZKÖY ORGANIZED ZONE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.164
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice KADIOĞLU ATEŞ  
EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMALARA GENEL BİR BAKIŞ
Sayı 7, s.106-130

AN OVERVİEW TO RESEARCHES CONDUCTED RELATED TO PROBLEM SOLVİNG SKİLLS OF EDUCATİONAL MANAGERS.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.165
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan ÇAYA  
İSTİKLÂL HARBİ’NDE MORAL-MÂNEVÎ UNSURLAR
Sayı 7, s.131-143

THE MORAL AND SPIRITUAL ELEMENTS DURING THE TURKISH WAR OF INDEPENDENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.147
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meltem WALLACE - Erhan V. KÜÇÜKERBAŞ  
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK KÜLTÜRÜNDE EV BAHÇESİ ANLAYIŞI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
Sayı 7, s.144-154

RESEARCHES ON THE ‘HOUSE GARDEN’ CONCEPT IN TURKISH CULTURE, PAST TO PRESENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.144
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yüksel DOĞDU - Şer,fe MIZRAK  
GAZİANTEP ERKEK KÖYNEK (GÖMLEK) ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 7, s.155-168

AN INVESTIGATION ON EXAMPLES OF GAZIANTEP MAN KOYNEK (SHIRT) WEARING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.157
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin KARAYOL - Adnan ERSOY - Halil BİŞGİN - Erdem EROĞLU  
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, MERKEZ TEŞKİLAT ÇALIŞANLARI’NIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İŞ DEĞERLERİNİN TESPİT EDİLMESİ
Sayı 7, s.169-181

THE CENTRAL ORGANİZATİON OF THE MİNİSTRY OF YOUTH AND SPORTS OF THE EMPLOYEES BASED ON PERSONALİTY TRAİTS ARE İNTENDED TO İDENTİFY BUSİNESS VALUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.155
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan TAŞKIRAN  
EMİR SÂDEDDİN KÖPEK’İN YÜKSELİŞİ VE DÜŞÜŞÜ
Sayı 7, s.182-190

EMIR SÂDEDDIN KOPEK'S ADVANCE AND DECLINE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.159
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aykut KAR  
İPEK YOLU’NDA TÜRKLER
Sayı 7, s.191-196

TURKS ON THE SILK ROAD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.169
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem GÖK  
FİRDEVSİ-İ RUMİ’NİN SÜLEYMAN-NAME’SİNDE KUŞLAR (37. CİLT)
Sayı 7, s.197-219

‘BIRDS’ IN THE FİRDEVSİ-İ RUMİ’S SÜLEYMAN-NAME (VOLUME 37)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.170
Özet | Abstract | Tam Metin |

Safiya YILMAZ DİNÇ - Ahmet AKIN - Ümran AKIN - Saranda RABA - Büşra SÖYLEMEZ  
ERGENLER İÇİN TAKIM ÇALIŞMASI ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU’NUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ
Sayı 7, s.220-227

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF THE TEAMWORK SCALE FOR ADOLESCENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.151
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sümeyye ASAN  
YALOVA TERMAL’DE DİNİ HAYAT: ÜVEZPINAR ÖRNEĞİ
Sayı 7, s.228-252

RELİGİOUS LİFE IN THE COUNTY OF TERMAL, YALOVA: CASE OF ÜVEZPINAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.145
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar ARSLAN - Safa YEPREM  
TÜRK DİN MUSİKİSİNİN SAĞLIKLI İNSANLARIN ATEŞ NABIZ TANSİYON ANKSİYETE VE KORTİZOL HORMONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 7, s.253-270

THE EFFECTS OF THE TURKISH RELIGIOUS MUSIC ON FEVER, PULSE, BLOOD PRESSURE, ANXIETY AND CORTISOL HORMONE OF THE HEALTHY SUBJECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.156
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süeda RADA - Ahmet AKIN - Saranda RABA - Sadık YILMAZ - Melek RADA  
GENEL AİDİYET ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 7, s.271-277

ADAPTATİON OF THE GENERAL BELONGİNGNESS SCALE TO TURKİSH: VALİDİTY AND RELİABİLİTY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.161
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  EYLÜL 2018

  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri