Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


7 SayıEditör
Dr. Tahir ÇELİKBAĞ

Editör Yardımcısı
Dr. Chingiz BAGIROV - Ar. Gör. Ferhat ÇETİNKAYA

VAN  2016

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet GÜNDÜZ  
KIRŞEHİR MEZARLIKLARINDA MEZAR TAŞLARINA YANSIYAN DUYGULAR
Sayı 7, s.1-25

FEELINGS REFLECTED ON THE GRAVE STONES IN KIRŞEHİR CEMETERIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.143
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan ÖZDEN - Sümeyye TORUN  
İSTANBUL TÜRK MİLLÎ MÛSİKÎ CEMİYETİ ve TALİMATNÂMESİ
Sayı 7, s.26-38

ISTANBUL TURKISH NATIONAL MUSIC SOCİETY AND REGULATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.168
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeliz YEŞİL - Fatma FİDAN - Dinçer YARKIN  
KOBİ’LERDE HİZMET İÇİ VE İŞE ALIŞTIRMA EĞİTİMİNİN İNCELENMESİ: ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 7, s.39-56

ANALYZING IN-SERVICE AND ORIENTATION TRAINING AT SME s: A RESEARCH AT ÇERKEZKÖY ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.136
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağhan ADAR  
İPEK YOLU MEVLEVİHANELERİ ve CUMHURİYET SONRASI AFYON MEVLEVİHANESİ’NDE MÛSİKÎ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 7, s.57-69

MEVLEVI LODGE OF THE SILK ROAD and MUSIC CULTURE OF THE AFYON MEVLEVI LODGES AFTER THE PROCLAMATION OF THE REPUBLIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.158
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Bakır ŞENGÜL  
MEHMET RAUF’UN GENÇ KIZ KALBİ ROMANINDA ‘YENİ KADIN’ TİPİ
Sayı 7, s.70-79

‘NEW WOMAN’ TYPE IN THE NOVEL GENÇ KIZ KALBİ OF MEHMET RAUF
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.160
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgay SEBZECİOĞLU  
IRK BİTİG’DE KAĞANLIK (KANLIK) ÖĞRETİSİ
Sayı 7, s.80-97

KHANATE DISCIPLINE IN IRK BİTİG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.163
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeliz YEŞİL - Zeki YEŞİL  
İŞLETME BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE İŞE ALIŞTIRMA EĞİTİMİNİN UYGULANMASININ İNCELENMESİ: ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ*
Sayı 7, s.98-105

ANALYZING IMPLEMENTATION OF ORIENTATION TRAINING ACCORDING TO SIZE OF ENTERPRISES: AN EXAMPLE OF ÇERKEZKÖY ORGANIZED ZONE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.164
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice KADIOĞLU ATEŞ  
EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMALARA GENEL BİR BAKIŞ
Sayı 7, s.106-130

AN OVERVİEW TO RESEARCHES CONDUCTED RELATED TO PROBLEM SOLVİNG SKİLLS OF EDUCATİONAL MANAGERS.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.165
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan ÇAYA  
İSTİKLÂL HARBİ’NDE MORAL-MÂNEVÎ UNSURLAR
Sayı 7, s.131-143

THE MORAL AND SPIRITUAL ELEMENTS DURING THE TURKISH WAR OF INDEPENDENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.147
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meltem WALLACE - Erhan V. KÜÇÜKERBAŞ  
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK KÜLTÜRÜNDE EV BAHÇESİ ANLAYIŞI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
Sayı 7, s.144-154

RESEARCHES ON THE ‘HOUSE GARDEN’ CONCEPT IN TURKISH CULTURE, PAST TO PRESENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.144
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yüksel DOĞDU - Şer,fe MIZRAK  
GAZİANTEP ERKEK KÖYNEK (GÖMLEK) ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 7, s.155-168

AN INVESTIGATION ON EXAMPLES OF GAZIANTEP MAN KOYNEK (SHIRT) WEARING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.157
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin KARAYOL - Adnan ERSOY - Halil BİŞGİN - Erdem EROĞLU  
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, MERKEZ TEŞKİLAT ÇALIŞANLARI’NIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İŞ DEĞERLERİNİN TESPİT EDİLMESİ
Sayı 7, s.169-181

THE CENTRAL ORGANİZATİON OF THE MİNİSTRY OF YOUTH AND SPORTS OF THE EMPLOYEES BASED ON PERSONALİTY TRAİTS ARE İNTENDED TO İDENTİFY BUSİNESS VALUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.155
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan TAŞKIRAN  
EMİR SÂDEDDİN KÖPEK’İN YÜKSELİŞİ VE DÜŞÜŞÜ
Sayı 7, s.182-190

EMIR SÂDEDDIN KOPEK'S ADVANCE AND DECLINE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.159
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aykut KAR  
İPEK YOLU’NDA TÜRKLER
Sayı 7, s.191-196

TURKS ON THE SILK ROAD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.169
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem GÖK  
FİRDEVSİ-İ RUMİ’NİN SÜLEYMAN-NAME’SİNDE KUŞLAR (37. CİLT)
Sayı 7, s.197-219

‘BIRDS’ IN THE FİRDEVSİ-İ RUMİ’S SÜLEYMAN-NAME (VOLUME 37)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.170
Özet | Abstract | Tam Metin |

Safiya YILMAZ DİNÇ - Ahmet AKIN - Ümran AKIN - Saranda RABA - Büşra SÖYLEMEZ  
ERGENLER İÇİN TAKIM ÇALIŞMASI ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU’NUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ
Sayı 7, s.220-227

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF THE TEAMWORK SCALE FOR ADOLESCENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.151
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sümeyye ASAN  
YALOVA TERMAL’DE DİNİ HAYAT: ÜVEZPINAR ÖRNEĞİ
Sayı 7, s.228-252

RELİGİOUS LİFE IN THE COUNTY OF TERMAL, YALOVA: CASE OF ÜVEZPINAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.145
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar ARSLAN - Safa YEPREM  
TÜRK DİN MUSİKİSİNİN SAĞLIKLI İNSANLARIN ATEŞ NABIZ TANSİYON ANKSİYETE VE KORTİZOL HORMONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 7, s.253-270

THE EFFECTS OF THE TURKISH RELIGIOUS MUSIC ON FEVER, PULSE, BLOOD PRESSURE, ANXIETY AND CORTISOL HORMONE OF THE HEALTHY SUBJECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.156
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süeda RADA - Ahmet AKIN - Saranda RABA - Sadık YILMAZ - Melek RADA  
GENEL AİDİYET ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 7, s.271-277

ADAPTATİON OF THE GENERAL BELONGİNGNESS SCALE TO TURKİSH: VALİDİTY AND RELİABİLİTY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.161
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri