Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


9 SayıEditör
Dr. Tahir ÇELİKBAĞ

Editör Yardımcısı
Dr. Chingiz BAGIROV - Ar. Gör. Ferhat ÇETİNKAYA

ELAZIĞ  2016

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHasan TUTAR  
GRUP BAĞ(IM)LILIĞI VEYA GÖNÜLLÜ KULLUK ÜZERİNE SÖYLEV
Sayı 9, s.1-20

DISCOURSE ON GROUP DEPENDENCE OR VOLUNTARY SERVITUDE.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1199
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa CAKİR  
AVUSTURYA TÜRK TOPLUMUNUN GÜNCEL SORUNLARI
Sayı 9, s.21-36

CURRENT PROBLEMS OF AUSTRIAN TURKISH COMMUNITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1203
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elmas ŞAHİN  
METİN TURAN'IN ŞİİRİNDE ŞEHİRLER, ÜLKELER VE BİREY: "DALGA BOYU MED-CEZİR"
Sayı 9, s.37-51

CITIES, COUNTRIES AND INDIVIDUALS IN METİN TURAN'S POETRY: "EBB AND FLOW ALONG THE WAVES"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1197
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mikail BAT - Unvan ATAS  
FİLMLERDE HALKLA İLİŞKİLER: HALKLA İLİŞKİLERİN TEORİ VE PRATİKTE, 1999 VE 2013 YILLARI ARASINDA YAPILAN HOLLYWOOD FİLMLERİNDE NASIL YANSITILDIĞINA İLİŞKİN BİR ANALİZ
Sayı 9, s.52-71

PUBLIC RELATIONS IN FILMS: AN ANALYSIS OF HOW THE THEORY AND PRACTICE OF PUBLIC RELATIONS WAS REFLECTED IN A SELECTION OF HOLLYWOOD FILMS BETWEEN 1999 AND 2013
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.189
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra MANKAN  
TÜRKİYE’DE SUNULAN GASTRONOMİ ALANINDA YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİNDE GASTRONOMİ EĞİTİMİNİN YERİ
Sayı 9, s.72-81

AT MASTER AND POSTGRADUATE THESIS HELD IN FIELD OF GASTRONOMY IN TURKEY, THE PLACE OF THE GASTRONOMY EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1200
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan AKIN - Gökhan AYVERDİ  
ŞEYH GALİB DİVANINDA MİTOLOJİK VE EFSANEVÎ KUŞLAR
Sayı 9, s.82-98

MYTHOLOGICAL AND LEGENDARY BİRDS IN ŞEYH GÂLİB’S DÎVÂN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1205
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim ÖZAY  
YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRENEN TÜRK ÖĞRENCİLERİN YAZIM VE DİL BİLGİSİ HATALARININ ANALİZİ
Sayı 9, s.99-114

ANALYSIS OF WRITING AND GRAMMATICAL ERRORS OF TURKISH STUDENTS WHO LEARN ARABIC AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1207
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent ARPAT - Yılmaz ÖZKAN  
KIDEM, UNVAN VE İLK AMİR DEĞİŞKENLERİNİN GÜVENLİK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE ETKİSİ: DENİZLİ İLİ – METAL SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
Sayı 9, s.115-141

EFFECTS ON THE SAFETY CULTURE OF WORKING YEARS, JOB TITLE AND POSITION HELD: DENİZLİ PROVINCE – THE EXAMPLE OF METAL SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.194
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur KÜÇÜKÖZYİĞİT  
KÖŞE YAZARLARININ EKONOMİK ÖNGÖRÜLERİNİN TUTARLILIĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 9, s.142-149

A STUDY ON THE CONSİSTENCY OF TURKİSH COLUMNİSTS’ ECONOMİC FORECASTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.195
Özet | Abstract | Tam Metin |

Öznur ÖZDİNÇ - Özgür YÜKSEKBİLGİLİ  
DEĞİŞİM VE GELİŞİMİN KAVRAMSAL ANALİZİ
Sayı 9, s.150-155

CONCEPTUAL ANALYSIS OF CHANGE AND DEVELOPMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.190
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülhan GÜLDÜR  
BEYPAZARI YÖRESİ KUYUMCULUK SANATI
Sayı 9, s.156-163

BEYPAZARI REGİONAL JEWELERY ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1201
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fethullah ÇİFTÇİ - Hamdullah OKAY  
DİRİLİŞ DÜŞÜNCESİ TEMELİNDE SEZAİ KARAKOÇ’UN “ÇOCUKLUĞUMUZ” ŞİİRİNE BİR BAKIŞ
Sayı 9, s.162-173

AN OVERVIEW TO “ÇOCUKLUĞUMUZ” POETRY OF SEZAİ KARAKOÇ BASED ON RESURRECTION IDEA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.191
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Felat AKTAN  
DEHLEVÎ’NİN HAMSE’SİNDEKİ TEZHİP TAHRİRİ
Sayı 9, s.174-185

ILLUMINATION STORY IN THE ANCHOVY DEHLEVÎ'S
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.197
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sultan Yavuz EROĞLU - Adnan ERSOY - Süleyman ŞAHİN  
GENÇLİK HİZMETLERİ ve SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONELİN ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL GÜVEN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Sayı 9, s.186-201

ANALYZING ORGANIZATIONAL JUSTICE AND ORGANIZATIONAL RELIABILITY RELATIONSHIP OF STAFF WORKING AT YOUTH SERVICES AND SPORTS PROVINCIAL DIRECTORATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.192
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fuat BİNER  
AŞK SIRRININ KANDİLİ EŞREFOĞLU RUMÎ
Sayı 9, s.202-210

LOVE THE CANDLE EŞREFOGLU RUMÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.196
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail ARSLAN - Gonca YAYAN  
ŞAMANİZM’DE KULLANILAN SEMBOLLERİN RESSAM RAMAZAN CAN ESERLERİNE YANSIMALARI
Sayı 9, s.211-231

THE IMPACTS OF THE SYMBOLS WHICH USED IN SHAMANISM TO ARTIST RAMAZAN CAN’S WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.166
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sultan Yavuz EROĞLU - Seydi KARAKUŞ - Utku IŞIK  
TÜRK SPOR POLİTİKALARINDA GÜNCEL SORUNLARIN İNCELENMESİ
Sayı 9, s.232-244

Review of Current Issues in Turkish Sports Politics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1202
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hamdi BİRGÖREN  
AVNÎ’NİN MUHİBBÎ’YE ETKİSİ
Sayı 9, s.245-270

AVNİ’S İMPACT ON MUHİBBİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1204
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  EYLÜL 2018

  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri