Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


9 SayıEditör
Dr. Tahir ÇELİKBAĞ

Editör Yardımcısı
Dr. Chingiz BAGIROV - Ar. Gör. Ferhat ÇETİNKAYA

ELAZIĞ  2016

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHasan TUTAR  
GRUP BAĞ(IM)LILIĞI VEYA GÖNÜLLÜ KULLUK ÜZERİNE SÖYLEV
Sayı 9, s.1-20

DISCOURSE ON GROUP DEPENDENCE OR VOLUNTARY SERVITUDE.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1199
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa CAKİR  
AVUSTURYA TÜRK TOPLUMUNUN GÜNCEL SORUNLARI
Sayı 9, s.21-36

CURRENT PROBLEMS OF AUSTRIAN TURKISH COMMUNITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1203
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elmas ŞAHİN  
METİN TURAN'IN ŞİİRİNDE ŞEHİRLER, ÜLKELER VE BİREY: "DALGA BOYU MED-CEZİR"
Sayı 9, s.37-51

CITIES, COUNTRIES AND INDIVIDUALS IN METİN TURAN'S POETRY: "EBB AND FLOW ALONG THE WAVES"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1197
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mikail BAT - Unvan ATAS  
FİLMLERDE HALKLA İLİŞKİLER: HALKLA İLİŞKİLERİN TEORİ VE PRATİKTE, 1999 VE 2013 YILLARI ARASINDA YAPILAN HOLLYWOOD FİLMLERİNDE NASIL YANSITILDIĞINA İLİŞKİN BİR ANALİZ
Sayı 9, s.52-71

PUBLIC RELATIONS IN FILMS: AN ANALYSIS OF HOW THE THEORY AND PRACTICE OF PUBLIC RELATIONS WAS REFLECTED IN A SELECTION OF HOLLYWOOD FILMS BETWEEN 1999 AND 2013
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.189
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra MANKAN  
TÜRKİYE’DE SUNULAN GASTRONOMİ ALANINDA YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİNDE GASTRONOMİ EĞİTİMİNİN YERİ
Sayı 9, s.72-81

AT MASTER AND POSTGRADUATE THESIS HELD IN FIELD OF GASTRONOMY IN TURKEY, THE PLACE OF THE GASTRONOMY EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1200
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan AKIN - Gökhan AYVERDİ  
ŞEYH GALİB DİVANINDA MİTOLOJİK VE EFSANEVÎ KUŞLAR
Sayı 9, s.82-98

MYTHOLOGICAL AND LEGENDARY BİRDS IN ŞEYH GÂLİB’S DÎVÂN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1205
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim ÖZAY  
YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRENEN TÜRK ÖĞRENCİLERİN YAZIM VE DİL BİLGİSİ HATALARININ ANALİZİ
Sayı 9, s.99-114

ANALYSIS OF WRITING AND GRAMMATICAL ERRORS OF TURKISH STUDENTS WHO LEARN ARABIC AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1207
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent ARPAT - Yılmaz ÖZKAN  
KIDEM, UNVAN VE İLK AMİR DEĞİŞKENLERİNİN GÜVENLİK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE ETKİSİ: DENİZLİ İLİ – METAL SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
Sayı 9, s.115-141

EFFECTS ON THE SAFETY CULTURE OF WORKING YEARS, JOB TITLE AND POSITION HELD: DENİZLİ PROVINCE – THE EXAMPLE OF METAL SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.194
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur KÜÇÜKÖZYİĞİT  
KÖŞE YAZARLARININ EKONOMİK ÖNGÖRÜLERİNİN TUTARLILIĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 9, s.142-149

A STUDY ON THE CONSİSTENCY OF TURKİSH COLUMNİSTS’ ECONOMİC FORECASTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.195
Özet | Abstract | Tam Metin |

Öznur ÖZDİNÇ - Özgür YÜKSEKBİLGİLİ  
DEĞİŞİM VE GELİŞİMİN KAVRAMSAL ANALİZİ
Sayı 9, s.150-155

CONCEPTUAL ANALYSIS OF CHANGE AND DEVELOPMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.190
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülhan GÜLDÜR  
BEYPAZARI YÖRESİ KUYUMCULUK SANATI
Sayı 9, s.156-163

BEYPAZARI REGİONAL JEWELERY ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1201
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fethullah ÇİFTÇİ - Hamdullah OKAY  
DİRİLİŞ DÜŞÜNCESİ TEMELİNDE SEZAİ KARAKOÇ’UN “ÇOCUKLUĞUMUZ” ŞİİRİNE BİR BAKIŞ
Sayı 9, s.162-173

AN OVERVIEW TO “ÇOCUKLUĞUMUZ” POETRY OF SEZAİ KARAKOÇ BASED ON RESURRECTION IDEA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.191
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Felat AKTAN  
DEHLEVÎ’NİN HAMSE’SİNDEKİ TEZHİP TAHRİRİ
Sayı 9, s.174-185

ILLUMINATION STORY IN THE ANCHOVY DEHLEVÎ'S
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.197
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sultan Yavuz EROĞLU - Adnan ERSOY - Süleyman ŞAHİN  
GENÇLİK HİZMETLERİ ve SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONELİN ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL GÜVEN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Sayı 9, s.186-201

ANALYZING ORGANIZATIONAL JUSTICE AND ORGANIZATIONAL RELIABILITY RELATIONSHIP OF STAFF WORKING AT YOUTH SERVICES AND SPORTS PROVINCIAL DIRECTORATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.192
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fuat BİNER  
AŞK SIRRININ KANDİLİ EŞREFOĞLU RUMÎ
Sayı 9, s.202-210

LOVE THE CANDLE EŞREFOGLU RUMÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.196
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail ARSLAN - Gonca YAYAN  
ŞAMANİZM’DE KULLANILAN SEMBOLLERİN RESSAM RAMAZAN CAN ESERLERİNE YANSIMALARI
Sayı 9, s.211-231

THE IMPACTS OF THE SYMBOLS WHICH USED IN SHAMANISM TO ARTIST RAMAZAN CAN’S WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.166
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sultan Yavuz EROĞLU - Seydi KARAKUŞ - Utku IŞIK  
TÜRK SPOR POLİTİKALARINDA GÜNCEL SORUNLARIN İNCELENMESİ
Sayı 9, s.232-244

Review of Current Issues in Turkish Sports Politics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1202
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hamdi BİRGÖREN  
AVNÎ’NİN MUHİBBÎ’YE ETKİSİ
Sayı 9, s.245-270

AVNİ’S İMPACT ON MUHİBBİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1204
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri