ISSN:2149-083X

TÜRK EDEBİYATINDA DEYİMLERİN STİLİSTİK KULLANIMI.


Konuşmanın parlak stilistik vasıtası olan deyimler insan nutkuna renklilik getirerek onu görüntülü ve inandırıcı ederler. Yerli yerinde kullanılmış, halk müdrikliyini nu yansıtan bir deyim dili canlandırmağa yardım eder. Deyimler esasen stilistik bir renk taşırlar ve kelime usalarının elinde hem karakterin, hem de yazarın kendisinin konuşmasını canlandırmağa hizmet ederler. Daha çok şiirlerde kullanılan deyimler üzerinde kimi zaman tam manzum yapılar bile kurulabilir. Makalemizde hem sözlü hem de yazılı Türk edebiyatında deyimlerin bedii amaclarla şairler ve yazarlar tarafından kullanımı, deyimlerin eselere renk katmak aletine çevrildiği incelenmişdir.


Keywords


deyimler, edebiyat, kelime ustaları, şiiriyat

Author: Ayten MAMMADOVA
Number of pages: 239-246
DOI: http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1701
Full text:
The Journal of Turk-Islam World Social Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.