ISSN:2149-083X
Giriş Yap Üye Ol
Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Editör: Dr. Tahir ÇELİKBAĞ
Editör Yardımcısı: Dr. Chingiz BAGIROV - Ar. Gör. Ferhat ÇETİNKAYA
Yayın Yeri: ELAZIĞ
Yıl-Sayı: 2019-21
Jenerik Dosyası | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Bu sayıya ait makaleler

32x32

SADIK KARTAL EĞİTİMDE 2023 VİZYONU; DEĞİŞEN/DEĞİŞMEYEN VAATLER, 1-20
THE EDUCATION VISION 2023: VARYING/STABLE PROMISES
DOI : http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1709
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Bünyamin ER - Şeref KALAYCI Yusuf GÜNEYSU FİNANSAL OKURYAZARLIK: DİN ADAMLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, 21-33
FINANCIAL LITERACY: A STUDY AMONG THE RELIGIOUS MEN
DOI : http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1703
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Eyyup NACAR - Atalay GACAR Ömer Faruk TUTAR Atakan AKSU OKUL SPORLARI VOLEYBOL MÜSABAKALARINA KATILAN ERKEK SPORCULARIN SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, 34-42
INVESTIGATION OF THE TRAIT ANXIETY LEVELS OF MALE ATHLETES WHO PARTICIPATE IN VOLLEYBALL COMPETITIONS IN SCHOOL SPORTS
DOI : http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1729
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Mehmet YILMAZ MÜFİDE FERİT’İN AYDEMİR ROMANININ KAYNAKLARI, 43-50
INSPIRATIONS OF MUFIDE FERiT’S NOVEL AYDEMİR
DOI : http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1730
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

C. FATİH TÜRE MODERN POLİTİK DÜŞÜNCENİN 'AHLAKSIZLIĞI', 51-59
'AMORAL' of MODERN POLITICAL THINKING
DOI : http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1696
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Alev ÖNDER TANYERİ HOROZLARI ROMANINDA GÖÇ, 60-72
MIGRATION IN THE NOVEL TANYERİ HOROZLARI (THE COCKS OF DAWN)
DOI : http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1711
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Tahir BÜYÜKKARAGÖZ - Gonca YAYAN ÇAĞDAŞ TASARIM OLGUSU İÇERİSİNDE FÜREYA KORAL’IN YERİ, 73-86
THE IMPORTANCE OF FÜREYA KORAL IN CONTEMPORARY DESIGN
DOI : http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1727
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

ilker KEÇETEP TÜRKİYE’NİN II. DÜNYA SAVAŞI’NDAKİ DIŞ POLİTİKASI, 87-105
TURKEY’S FOREİGN POLICY DURING SECOND WORLD WAR
DOI : http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1714
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Sercan VAROL TÜRKİYE’DE SOSYAL BELEDİYECİLİK : İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ, 106-121
SOCIAL MUNICIPALITY İN TURKEY : EXAMPLE OF ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY
DOI : http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1713
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

SELÇUK ERGÜN ÇARPIK KENTLEŞME VE KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN İNCELENMESİNDE ÇARPICI BİR ÖRNEK: KANARYA MAHALLESİ, 122-143
A STRIKING EXAMPLE ABOUT EXAMINATION PROCESS OF IRREGULAR URBANIZATION AND URBAN TRANSFORMATION: KANARYA NEIGBOURHOOD Abstract
DOI : http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1710
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Abdullah ÇETİN ROMA ORDUSUNDA SOSYAL YAŞAM: AİLE VE EVLİLİK, 144-149
SOCIAL LIFE IN ROMAN ARMY: FAMILY AND MARRIAGE
DOI : http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1721
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Dilek ARIBOĞA II.MAHMUD DÖNEMİNDE KAMUOYU OLUŞTURMADA BEKTAŞÎ, MEVLEVÎ VE HALİDÎ TARİKATLERİNİN ROLÜ:, 150-167
THE ROLE OF BEKTASHI, MEVLEVI AND HALIDI ORDERS IN ESTABLISHING PUBLIC OPINION IN THE PERIOD OF SULTAN MAHMUD II:
DOI : http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1725
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Deniz BALÇIK - Hande ÜNSAL YEREL YÖNETİM DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KADINLARA YÖNELİKPOLİTİKALAR, 168-182
LOCAL GOVERNMENTS WOMEN POLICIES
DOI : http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1724
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ömer ŞAHİN MODERN ARAP EDEBİYATI’NDA ÖNE ÇIKAN TEMALAR, 183-189
MODERN THEMES IN MODERN ARABIC LITERATURE
DOI : http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1720
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Emeliya NABİYEVA MARKA ÖĞELERİNİN MARKA SADAKATİ ÜZERİNE ETKİSİ, 190-211
THE EFFECT OF BRAND ELEMENTS ON BRAND LOYALTY
DOI : http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1734
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Zeynel CİN - Güntekin ŞİMŞEK STRES VE STRES YÖNETİMİNİN İŞGÖRENLERİN PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: KONAKLAMA İŞLETMELERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA, 212-223
THE EFFECT OF STRESS AND STRESS MANAGEMENT ON THE PERFORMANCE OF WORKERS: AN APPLICATION FOR ACCOMMODATION BUSINESS
DOI : http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1719
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Havva ULUSOY - Esen ŞAHİN H. Halil BAŞER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YEŞİL ÜRÜN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN ÇEVRESEL TUTUM BAĞLAMINDA İNCELENMESİ, 224-238
INVESTIGATION OF GREEN PRODUCT PURCHASING TENDENCIES OF UNIVERSITY STUDENTS IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL ATTITUDE
DOI : http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1723
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ayten MAMMADOVA TÜRK EDEBİYATINDA DEYİMLERİN STİLİSTİK KULLANIMI., 239-246
FUNCTIONAL AND STYLISTIC USE OF IDIOMS IN TURKSIH LITERATURE
DOI : http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1701
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ayhan HELVACI SES EĞİTİMİ DERSLERİNDE UYGULAMALI VE TEORİK OLARAK SES FİZYOLOJİSİ ANLATILMASININ EĞİTİM SÜRECİNE ETKİSİ, 247-257
THE AFFECT OF EXPOSITION OF VOICE PHYSIOLOGY BOTH THE- ORETICALLY AND PRACTICALLY IN VOICE TRAINING LECTURES
DOI : http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1732
Özet | Abstract | Tam Metin


Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.