ŞANGHAY ÖĞRETİM PROGRAMI REFORMUNDAN ÇIKARILACAK DERSLER

Author:

Number of pages: 147-154
Year-Number: 2015-5

Abstract

Şanghay, öğretim programı reformunu en etkili ve başarılı şekilde gerçekleştiren bölgelerden biridir. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, Şanghay öğretim programı reformunu bazı açılardan incelemektir. İnceleme neticesinde elde edilecek derslerin ülkemizin öğretim programı reformları için yararlı olabileceği düşünülmektedir. Zira Şanghay, yapılan reformlar ile oldukça etkili öğretim programları elde etmiştir. Bunun sonucunda da 2009 PISA verilerine göre tüm alanlarda dünya birinciliğini elde etmiştir. Bu başarının arka planına bakıldığında, Şanghay öğretim programı reformunu gerçekleştirme sürecinde kendi milli yapılarına uygun bir öğretim programı elde edildiği ve öğretim programı reformu ile ilgili politikanın uzun yıllar kesintisiz devam ettirildiği görülmektedir. Sonuç olarak Şanghay öğretim programı reformundan çıkarılabilecek en önemli iki ders; öğretim programları özgün olmalıdır ve öğretim programı reformu ile ilgili politikalar süreklilik arz etmelidir şeklindedir.

Keywords

Abstract

Shanghai is one of the regions which curriculum reform carried out in the most effective and successful way. The purpose of this study, therefore, is to examine some aspects of the Shanghai curriculum reform. Study results that obtained from lessons are expected to be useful for curriculum reform of our country. Because Shanghai has achieved a highly effective curriculums via the reforms. According to the 2009 PISA data in all areas of the world championship has been gained as a result. Considering the background of this study, during the process of realization of Shanghai curriculum reform, it seems that they obtained an appropriate curriculum and the curriculum reform proceeded without interruption. As a result, the two most important lesson to be drawn from Shanghai curriculum reform are that curriculums must be original, and policies related to curriculum reform must be continuous.

Keywords