1946- 1950 SEÇİMLERİNDE MARDİN

Author:

Year-Number: 2016-6
Number of pages: 304-315
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1946 yılında Türkiye’de Mayıs ve Temmuz ayında birden fazla partinin seçime girmesiyle gerçek manada çok partili bir seçim yapılmıştır. Ancak 1946 seçimlerinde Mardin’de Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) tek başına yarışmıştır. Çünkü Demokrat Parti(DP) bu seçimlerde teşkilatlanmasını tamamlayamadığı için Mardin’de aday gösterememiştir. 1950 seçimlerinde ise Mardin’de CHP, DP ve bağımsız adaylar yarışacaktır. CHP’nin bölgedeki halkevleri ve halkodalarının faaliyetlerine rağmen DP’den daha az oy alacaktır. Bu seçimde CHP % 46.1 ile üç (3), DP % 46.3 ile üç (3), bağımsız aday % 7.6 ile bir (1) milletvekili çıkarmıştır. Bu çalışmanın amacı CHP’nin 1946 seçimlerinde Mardin’de tek başına seçimlere girmesine rağmen merkez ilçe dâhil tüm ilçe ve bağlı olduğu köylerde seçim propagandasını özverili bir şekilde yürütmesinin ve 1946 seçimlerindeki bu özverili çalışmanın meyvesini 1950 seçimlerinde almasının (mesela) sosyo-politik etmenlerini belirlemektir. Zira 1950 seçimlerinde ülkenin birçok yerinde çoğunluğu kaybederken Mardin’de DP ile başa baş gitmiştir. Çalışmada arşiv taraması, dönemin yerel, ulusal basını ve derleme kaynaklardan yararlanılmıştır.

Keywords

Abstract

In May and July 1946, multi-party election was literally done by entering more than one party in Turkey. Nonetheless, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) (The Republican People's Party) participate the election in Mardin alone. That is because Demokrat Parti(DP) (Democratic Party) could not nominate a candidate duo to the fact that the party could not legalise the Mardin branch on time. In 1950 election, CHP, DP and independent candidates were competed with each other. Although the support of people house and people room CHP got fewer votes than DP. In this election, CHP obtained three seats in parliament by 46.1% of the total votes and DP three seats as well by 46.3% of the total votes. An independent candidate also made through the parliament by obtaining 7.6% of votes. The purpose of this study is to determine socio-political factors of success of CHP in 1950 election. Although CHP entered 1946 election alone, the party work hard in all towns and villages of Mardin, including the central town so that, even they loosed many regions in Turkey, CHP von nearly the same votes with DP in there. In this study we scanned archives, national and local newspapers and collections.

Keywords