KOBİ’LERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI: ERDEMLİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2016-6
Number of pages: 59-69
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

KOBİ’ler Türk iş dünyasının en dinamik bölümünü oluşturmakta, hizmet ve imalat sektörlerinin hemen hemen tüm alanlarında faaliyet göstermektedirler.Rekabetin her geçen gün daha da arttığı günümüz iş dünyasında küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ), kalıcı olabilmek ve sürdürülebilir karlı bir büyümeyi sağlamak için bilişim teknolojilerini kullanmalıdırlar. Ancak KOBİ’ler bilişim teknolojilerinden yeterince yararlanmamaktadır.Bu bağlamda; bu çalışmada bilişim teknolojilerinin KOBİ’lerde hangi alanlarda, ne ölçüde ve etkinlikte kullanıldığının ortaya konulması amaçlanmıştır.Çalışmada, KOBİ’lerin bilişim teknolojilerini daha çok satış, reklam, iletişim alanlarında kullandıkları belirlenmiştir. Ayrıca işletmeler arasında web site sahipliği oranının oldukça düşük olduğu saptanmıştır.

Keywords

Abstract

Small and Medium-size Enterprises (SMEs) constitute a dynamic segment of Turkish business community and are involved in nearly all domains of manufacturing and services sectors. SMEs should take advantages of information and communication technologies (ICT) to be sustain and ensure sustainable and profitable growth in existing highly competitive business environment. However; SMEs do not sufficiently use ICT. This study aims to explore the existing opportunities and domains where ICT can be used effectively by SMEs. Most commonly, SMEs use ICT in sales, promotion/advertisement and communication. But running their own web site is not a common practice among SMEs.

Keywords