KOBİ’LERDE HİZMET İÇİ VE İŞE ALIŞTIRMA EĞİTİMİNİN İNCELENMESİ: ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2016-7
Number of pages: 39-56
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Örgütlerde hizmet içi eğitim çalışanların kalifiye eleman haline gelmeleri için gereklidir. Eğer çalışanlar kalifiye eleman haline gelirlerse, işlerini daha verimli bir şekilde yapacaklardır. Bu çalışmada mülakat metodu kullanılarak, hizmet içi eğitim ve işe alıştırma eğitimi Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’ ndeki 25 örgütte analiz edilmiştir. Örgütlerin farklı sektörlerdeki hizmet içi eğitim ve farklı oryantasyon programları analiz edilmiş ve daha etkili eğitim programları yapabilmek için bazı çözümler verilmiştir. Birinci bölümde giriş, ikinci bölümde hizmet içi eğitim, üçüncü bölümde işe alıştırma eğitimi, dördüncü bölümde araştırma, beşinci bölümde sonuçlar ve değerlendirme verilmiştir.

Keywords

Abstract

In organizations in-service training is important for the employees for becoming qualified person. If the employees become qualified person, they will make their work efficiently.In this study by using interview method; in-service and orientation training were analyzed at 25 organizations in Çerkezköy Organized Industrial Zone.Organizations’ in-service training and different orientation programmes at different sectors are analyzed and there are some solutions that are given for making more effective training programmes.At the first part introduction, at the second part in service training, at the third part orientation training, at the fourth part research, at the fifth part results and evaluation are given.

Keywords