TÜRK MÛSİKÎSİ’NDE HAMPARSUM NOTA SİSTEMİ VE NEYZEN HASAN DEDE (ERİNÇ) 'İN HAMPARSUM NOTA DEFTERİ İLE NOTLARI IŞIĞINDA UYGULAMA BİÇİMİ

Author:

Year-Number: 2016-8
Number of pages: 84-91
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Klasik mûsikî âsârımızın günümüze nakledilmesinde mihenk taşı olan Hamparsum Nota Sistemi'nin mucidi Hamparsum Limonciyan'ın hayatı, Hamparsum Nota Sistemi ve Neyzen Hasan Dede (Erinç) 'in Hamparsum nota defteri ve notlarının incelenmesiyle, Klasik Türk Mûsikîsi'nde Hamparsum Notası'nın uygulanışını ele almaya çalıştık.

Keywords

Abstract

We tried to write the cornerstone for the transfer today of our classic musical works Hamparsum Notation System inventor Hamparsum Limonciyan's life, Hamparsum Notation System and Neyzen Hasan Dede (Erinç) in the examination of Hamparsum note book and note, addressed Hamparsum notas the implementation of the Classical Turkish Music.

Keywords