YESEVÎ “HİKMET”LERİNİ NASIL ANLAMALIYIZ? YENİ BİR “DÎVÂN-I HİKMET” NEŞRİ ÜZERİNDE BİR METOT DENEMESİ

Author:

Number of pages: 12-22
Year-Number: 2016-8

Abstract

Sovyet Birliği’nin dağılmasından sonra Yesevî ve Yesevîlik üzerine büyük bir ilgi uyanmış, birçok kongre, sempozyum gibi faaliyetler ve yayımlar yapılmıştır. Buna rağmen bu konuda birinci dereceden kaynak olan hikmetlerin tahlilî bir değerlendirmesiyle tenkitli bir ilmî neşri bugüne kadar yapılamamıştır; çünkü araştırıcıların karşısında belli sınırlılıklar vardır. Birazdan okuyacağınız yazı; Ahmed Yesevî Üniversitesi’nin konuyla ilgili yeni yayımının birtakım aksamalarını örnek alarak hikmetlerin filolojik neşir metotları ile yeniden nasıl yayımlanması gerektiğine dairdir. Son olarak da Mısır/Kahire’de keşfettiğimiz ve şimdiye kadar bilinen en eski tarihli Hikmetler Mecmuasının en kısa yılı içinde bir filolojik neşir metotlarına göre yayımlanacağını muştular.

Keywords

Abstract

After the disintegration of Soviet Union, a great interest has awaken on Ahmad Yasaviy and Yasaviyya. Several new publications of The Divan-ı Hikmat, most of those popular, have appeared and some congresses and meetings have been held in the past years. The hikmats must have been esteemed the primary sources of the Yasavî tradition. However, a critical edition of the Divan-ı Hikmat, in which his poems were collected, has not been produced yet out of some limitations standing against researchers. In a shortwhile, the paper you will read, firstly, shows some stumbles, taken away among the huge number of ones, in the new version of Divan-ı Hikmat by Hodja Ahmad Yasaviy, International Turkish-Qazakh University, and emphasizes the necessity of a new critical edition of it by using the philological methods. Finally, it announces the discovery of a new manustcript, possibly the oldest, of The Divan-ı Hikmat which is in Egypt and its forthcoming edition based on philological methods.

Keywords