DEWEY ONLU SINIFLANDIRMA SİSTEMİNİN İSLAMİ İLİMLER TASNİFİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (İSAM KÜTÜPHANESİ-NEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ ÖRNEĞİ)

Author:

Number of pages: 413-425
Year-Number: 2017-12

Abstract

Dewey Onlu Sınıflandırma sistemi, dünya genelinde yaygın bir şekilde kullanılan önemli bir tasnif sistemidir. Melvil Dewey tarafından oluşturulan bu sistem, kitap tasnifi konusundaki ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla geliştirilmiştir. Dewey Onlu Sınıflandırma sisteminde, İslam dini 297 tasnif numarası içinde tasnif edilir. Bu sayısal değer içinde, İslami ilimlerin on alt başlığa ayrıldığını görürüz. Alt başlıklar genellikle akademik açıdan oluşan İslami ilimler tasnifiyle uyumludur. Ancak çeşitli eksiklikleri de barındırmaktadır. Bu çalışmada Dewey Onlu Sınıflandırma sisteminin İslami ilimlere uygulanışı incelenecektir. Bu inceleme yapılırken İslami ilimler alanının önemli kütüphaneleri olan İSAM Kütüphanesi ile NEÜ AKİF Kütüphanesi’nin uygulamaları da ele alınacaktır. Karşılaşılan tasnif problemleri değerlendirilerek çözüm önerilerine yer verilecektir.

Keywords

Abstract

The Dewey decimal classification is the important classification scheme used widely in the World. Created by Melvil Dewey, this scheme has been developed in order to respond to needs about book classification. In The Dewey decimal classification, the religion of Islam is classified in number 297. Within this numerical value, we can see that the Islamic sciences are divided into ten subheadings. Subheadings are often compatible with the classification of Islamic Sciences academically. However, they have several deficiencies. In this study, the application of the Dewey decimal classification to Islamic science will be examined. When this review is carried out, the applications of the ISAM Library and the NEÜ AKIF Library, two of the most important libraries in the field of Islamic sciences, will also be discussed. Common classification problems are evaluated and suggestions for solution will be given.

Keywords