XVIII. YÜZYILDA İSTANBUL MİMARÎSİ VE OSMANLI BATILILAŞMASI KAYNAKÇASI

Author:

Number of pages: 111-153
Year-Number: 2017-14

Abstract

XVIII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun yenileşme hareketleri genel olarak “Batılılaşma” şeklinde tabir edilmektedir. Bahsi geçen yüzyıl içinde askerî alanda yapılan ıslahatların ve değişimlerin yönü genellikle Fransa olmuştur. Bu çalışmada Osmanlı mimarlığında yaşanan Batılılaşma, İstanbul'daki eserler üzerinden incelenmiştir.

Keywords

Abstract

XVIII. century reform movements in the Ottoman Empire as the "Westernization" as it is called. The direction of reforms and changes made in the military field has often been mentioned century France. This study experienced westernization of the Ottoman architecture, it was examined through works in Istanbul.

Keywords