LİSAN-I Şİ’R KONUSUNDA TEVFİK FİKRET VE CENAB ŞEHABETTİN’İN DÜŞÜNCELERİ

Author:

Number of pages: 36-43
Year-Number: 2017-15

Abstract

Serveti Fünun Edebiyatı’nın iki önemli şairi Tevfik Fikret ve Cenab Şehabettin şiir lisanı hakkında görüşlerini dergi ve gazetelerde tefrika etmişlerdir. Her iki yazarın, şiir dili ve dilde sadeleşmeyi sürekli gündemleştirdikleri anlaşılmaktadır. Fikret ve Cenab dil meselesinde avam ve havas arasındaki farkı ortaya koyarak sanat dilinin gerekliliğine inanmışlardır. Yazın dili ve günlük dilin birleşemeyeceği kanısına varmışlardır. Dilde tasfiye hareketine karşı çıkmışlar, Osmanlıcanın o günkü halinin muhafaza edilip kelime hazinesin geliştirilmesi yönünde fikir beyan etmişlerdir. Dilden Farsça ve Arapça terkiplerin çıkarılmasının dili fakirleştireceğini savunmuşlardır. Bu çalışmada Fikret ve Cenab’ın dil üzerine yazmış oldukları eleştiri ve makaleleri incelenerek dil anlayışları ortaya konmuştur.

Keywords

Abstract

Tevfik Fikret and Cenab Şehabettin - the important poete of Serveti Fünun literature - gave important works on criticism (reviews) and article on langage of poem. During this period the type of criticism in the western sense, has entered our literature as a species. Tevfik Fikret and Cenap Şehabettin have depicted language arts by public and elite phrases (idioms) in issue of language. They considered that the daily language and written language cannot combine. They opposed to the purifying movement in language. They expressed their opinions to preserve and develop the vocabulary that day Ottoman language. They expressed that the removal of Arabic and Persian compound would get the language poor. In this study, Tevfik Fikret and Cenab Şehabettin's understanding of language were revealed by examining their reviews and articles on language.

Keywords