MEKANİK ESTETİK (!)

Author:

Number of pages: 495-503
Year-Number: 2017-15

Abstract

Saygın ve büyük eğitim kurumları arasında yer alan Anadolu Üniversitesi, yeni bölümleriyle öylesine büyümüştür ki; merkez kampüsünde yeni birimlerin yapılmasına olanak verecek arazisi kalmamıştır. Üniversitenin en eski bölümlerinden Eczacılık Fakültesi, eğitim kalitesini, niteliğini arttırmak için yeni laboratuarlara ihtiyaç duysa da yer sıkıntısı yaşadığından bu ihtiyacını sürekli ötelemektedir. Bu sıkıntının çözümü olarak tasarlanacak yeni yapının, sıra dışı, avangart ve eşine az rastlanılan bir yaklaşımla, mevcut binaların ortasındaki avluya yerleştirilmesi öngörülür. Bu “yeni” öngörünün tasarım farklılığı kadar inşasının da farklı olması düşünülmüştür. Eğitim sürecinde ve bitmiş yapıların ortasında bir imalat gerçekleştirilecek olması, tasarım sürecini de zorlayan en ciddi parametredir. Bu nedenle imalat, fabrikasyon üretimle gelip, talaşlı hiçbir imalatı mevcut yapıya sokmayarak avluda sadece montajın gerçekleşmesi şeklinde olması planlanmıştır. Bu yapı aracılığıyla; mimari tasarımın, sınırlı olanaklarla dahi problemlere çözüm üretilebilecek güçte bir metafor olduğu anlatılmaya çalışılmaktadır. Tasarımsal çözüm metodu olarak; Strüktürün ve fonksiyonalist beklentilerin yüksek olduğu laboratuar yapısında, yüzey tasarımlarının da bütünle örtüştürülmesi düşünülmüş ve bu tasarım girdisinin üniversiteden kente, sonrasında da ülkeye yayılarak örnek olması hedeflenmektedir.

Keywords

Abstract

Anadolu University, which is among the most respected and large educational institutions, grows so much with its new departments that; there is no room to allow new units to be built on the central campus. The Faculty of Pharmacy, which is one of the oldest departments of the university, needs new laboratories to improve the quality of education but it is constantly postponing this need because of the lack of space. It is anticipated that The new structure to be designed as the solution to these problems, shoul be placed in the courtyard which is in the middle of existing building, with an approach of rare and avangarde. It is thought that the construction of this "new" preview must differs as well as the design difference. The fact that a manufacturing will be carried out during the training process and in the middle of the finished structures is the most serious parameter that forces the design process. For this reason, it is planned that the manufacturing will come to the factory with the production, and that no assembly of the sawdust will be put into the existing structure. Through this structure; It is tried to be explained that architectural design is a powerful metaphor for solutions to problems with limited possibilities. As a method of design solution; In the structure of the laboratory, where the structural and functionalist expectations are high, it is thought that the surface designs are overlapped with the whole, and this design is aimed to be an example by spreading to the city from the university and then to the country.

Keywords