ÇÖZÜM ÖNERİLERİ EKSENİNDE DERİN EKOLOJİ YAKLAŞIMININ ÇÖZÜMLENMESİ

Author:

Number of pages: 8-23
Year-Number: 2018-16

Abstract

Çalışmanın amacı derin ekoloji hareketinin nasıl çözüm önerileri benimsediğini analiz ederek ortaya koymaktır. Bu bağlamda derin ekoloji yaklaşımı, insanmerkezci ve çevremerkezci çevre etikleri açısından incelenmiştir. Çalışma birbiri ile bağlantılı üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde çözüm önerileri açısından insanmerkezci çevre etiği analiz edilmiş ve özellikleri belirlenmiştir. İkinci bölümde ise birinci bölümdeki aynı kriter çerçevesinde çevremerkezci çevre etiği analiz edilip genel olarak çevremerkezciliğin özellikleri belirlenmiştir. Belirlenen bu özellikler bağlamında, üçüncü bölümde, derin ekoloji yaklaşımının insanmerkezci ve çevremerkezci çevre etikleri çerçevesinde analizi yapılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of the study is to analyse what kind of proposals for solution approach is adopted by the deep ecology. In this respect, the deep ecology approach has been investigated, in terms of anthropocentric and ecocentric environmental influences. The study consists of three interrelated parts. In the first part, anthropocentric environmental ethics has been analyzed in proposals for solution and its characteristics has been determined. In the second part, ecocentric environmental ethics has been analyzed in the framework of the same criterion used in the first part and characteristics of ecocentricism has been determined too. In part three, anthropocentric and ecocentric environmental ethics of the deep ecology approach has been analyzed in the context of the determined characteristics.

Keywords