EŞLERİ DİN GÖREVLİSİ OLAN KADINLARIN PSİKO-SOSYAL SORUNLARI

Author:

Number of pages: 409-426
Year-Number: 2018-19

Abstract

Yirminci yüzyılın son çeyreğinden bu yana, şehirleşme yaşam şekli ile birlikte, boşanma, parçalanmış aileler, evlilik dışı ilişkiler, cinsiyet rollerinin değişmesi gibi sorunlar orta çıkmıştır. Toplumun temel yapı taşı olan aile ile ilgili bu sorunlar, ne yazık ki, gerek bireysel gerek ailevi yaşantısıyla topluma rol-model olacak olan din görevlilerine ve ailelerine yansımıştır. Bu da ailevi sorunları olan din görevlisi profilini meydana getirmiş, böylece din görevlisinin mesleki başarısı da olumsuz etkilenmiştir. Din görevlisi, eğer çeşitli sorunları olan bir eşe sahip ise, bu onun gerek aile hayatını gerekse iş hayatını olumsuz etkileyecek; motivasyonu düşecek, çalışma isteği azalacaktır. Ancak sağlıklı bir eş ve aile ortamına sahip olan bireyde, durum tam tersi olacak ve mesleki yaşamında daha başarılı ve verimli olacaktır. Bu çalışmada din görevlilerinin başarısını artırmak adına, onların huzurlu bir aile ortamına sahip olmaları için Karadeniz Bölgesinde yer alan çeşitli il, ilçe merkezi ve köyde görev yapan din görevlilerinin eşleri ile yapılan mülakatlar yapılmış ve psikolojik ve sosyolojik olarak var olan sorunlarını tespit edilerek, bu sorunların çözümü yönünde öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Since the last quarter of the twentieth century, problems such as divorce, fragmented families, extramarital relations, changing gender roles have emerged along with urbanization life style. The problems with the family which is the foundation of the society, are reflected in the religious officials and their families, who will become role models for the society both in their individual and family life. This created a profile of religious officials with family problems, thus the professional success of religious officials was negatively affected. If the religious officer has a wife with various problems, this will affect both his family life and work life adversely, his motivation will decrease and his desire to work will be reduced. However, in an individual with a healthy wife and family relationship, the situation will be the opposite; he will be more successful and efficient in his professional life. In this study, in order to increase the success of religious officials, interviews were conducted with the wives of the religious officials who work various city center district centers and villages in the Black Sea Region and their psychological and sociological problems were determined and suggestions were made for the solution of these problems.

Keywords