MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNDE ATA SPORUMUZ GÜREŞİN ÖNEMİ

Author:

Number of pages: 68-78
Year-Number: 2018-19

Abstract

Güreş sporu geçmişten günümüze kadar milli ve manevi değerlerimizi besleyen çok önemli kaynaklardan bir tanesidir. Türk halk kültürünün şekillenmesinde önemli yapı taşlarındandır. Kültürel tarihimize baktığımızda birçok yerde güreş ile ilgili konuların olduğunu görmekteyiz. Böyle bir kaynağın daha aktif kullanılarak kültürel değerlerimizi korumak ve geliştirmek için bir araç olarak kullanılması gerektiği düşünülmektedir. Bu çalışma, milli ve manevi değerlerimizin korunması ve geliştirilmesi için ata sporumuz güreşin yaygın bir şekilde kullanılmasına dikkat çekmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma literatür taraması şeklinde hazırlanmıştır. Günümüzde kültürel yozlaşma ile beraber toplumumuzda değerler kaybı meydana gelmektedir. Milli ve manevi değerlerden oluşan bu tür kayıpları korumak için güreş gibi ata sporlarımızı bir araç olarak kullanılabiliriz. Özellikle ata sporumuz güreşin içerisinde geçen milli ve manevi kültürümüzü besleyen kavramlar yeni nesil gençlerimizde ilham kaynağı olabilir. Spor sadece fiziksel gelişimi değil aynı zamanda fizyolojik, psikolojik, kişilik ve karakter gelişimine katkıları bulunmaktadır. Ata sporumuz güreş binlerce yıllık tarihimizde her zaman en önemli milli sporlarımızdan bir tanesidir. Sonuç olarak günümüzde meydana gelen değerler kaybına neden olan etkenleri ortadan kaldırmak için ata sporumuz güreş bir araç olarak kullanılabilir.

Keywords

Abstract

Wrestling sport is nourishment of our national and spiritual values of the past to the present is one of the most important sources. One of the most important building stone in the formation of the Turkish folk cultures. We see that the subject related to wrestling in many places we look at our cultural history. Such a resource is used more actively to protect our cultural values and is thought to be used as a tool to develop. This study was made for our ancestor sport of wrestling use of widespread a way to draw attention to the protection and development of our national and spiritual values. The study was prepared by a literature. Today, cultural degeneration occurs with the loss of value in our society. Our ancestor sports such as wrestling can be used as a tool as to protect such losses arising from national and spiritual values. In particular, the concepts of ancestor sport wrestling to feed our national and spiritual culture and can inspire a new generation of our young people. Sports are not only for physical development but also make contributions to the development of physiological, psychological, personality and characters. Our history of thousands of years our ancestors sport of wrestling is always one of our most important national sports. As a result, today our ancestors sport to eliminate the factors that cause the loss of occurred value wrestling used as a tool.

Keywords