OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE AİLE KATILIM ETKİNLİKLERİ

Author:

Number of pages: 395-408
Year-Number: 2018-19

Abstract

Okul öncesi eğitim, çocuğun doğumundan itibaren, ilköğretime kadar olan tüm yaşantılarını içeren eğitim sürecidir. 0-5 yaş dönemini kapsayan bu dönem, çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişiminin hızlı olduğu ve kişilik yapısının biçimlenmeye başladığı, temel alışkanlıkların çocuğa kazandırıldığı önemli bir dönemdir. Okul öncesi eğitim aile katılımını temel alan yapısıyla aileyi eğitim sürecinin parçası haline getirmektedir. Bu nedenle okul öncesi eğitim sürecinin sadece çocuğun gelişim süreçlerini desteklemekle kalmayıp aileye, eğitime katılımda da aktif bir süreç yaşattığı düşünülmelidir. Erken dönemde verilen eğitimin çocuk ve aile açısından doğrularının ortaya konulması bu dönem eğitiminin öneminin bir kez daha vurgulanması acısından önem taşımaktadır. Okul öncesi eğitim programları ne kadar iyi hazırlanmış olursa olsun, aileler tarafından desteklenmediği sürece etkili olmamaktadır. Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklarda kalıcı davranış değişikliklerinin gerçekleşebilmesi, programda planlanan öğrenme yaşantılarının ailede sürdürülmesi ile mümkündür. Anne ve babaların okul öncesi döneminde çocuklarını desteklemeleri gerekmektedir. Aile çocuğun hayatının her alanında ayrıcalıklı bir yere sahiptir ve küçük çocuklar bütünsel olarak ailelerine bağlıdırlar. Çocuk, ilk eğitimini ailede alır ve ebeveynler çocuklarının ilk eğitimcileridir. Her çocuk okula geldiği zaman yetiştiği aile yapısından izler taşır. Kritik dönem olarak nitelendirdiğimiz bu süreçte aile önemli bir rol oynamaktadır.

Keywords

Abstract

Pre-school education is the educational process that includes all the lives of the child from the birth of the child to primary school. This period, which covers the 0-5 age period, is an important period in which the child's physical, mental, emotional and social development is fast and the personality structure starts to form and the basic habits are given to the child. Pre-school education makes the family part of the education process with its structure based on family participation. For this reason, it should be considered that the pre-school education process not only supports the child's development processes but also provides an active process for the family and participation in education. It is important to emphasize the importance of the education given in the early period to emphasize the importance of education. No matter how well pre-school education programs are prepared, they are not effective unless supported by families. The realization of permanent behavioral changes in preschool education institutions in children is possible with the planned learning experiences in the program. Parents should support their children in preschool period. The family has a privileged place in every aspect of the child's life, and young children are wholly dependent on their families. The child takes his initial education in the family and the parents are the first educators of his children. When each child arrives at school, he or she has traces of family structure. The family plays an important role in this process, which we call a critical period.

Keywords