Yayın Detay


 • Title : فعّالية طرق تدريس قواعد النحو العربي باستخدام استراتيجية الخرائط الذهنية للطلبة الأتراك

 • First Author : Muhammed Reşit MUNİS

 • Authors : -Musa YILDIZ

 • Keywords : Arabic grammar, mind mapping strategy, non-arabic speakers, second foreign language.

 • Basic Area : Yabancı Dil Eğitimi

 • Page Id : 437-457

 • Rank Id : 25

 • Year : 2023

 • Volume : 10

 • DOI : 10.29228/TIDSAD.73809

 • Yayına Git