TÜRKİYE’NİN II. DÜNYA SAVAŞI’NDAKİ DIŞ POLİTİKASI
TURKEY’S FOREİGN POLICY DURING SECOND WORLD WAR

Author : ilker KEÇETEP
Number of pages : 87-105

Abstract

Üst üste yaşanan kanlı savaşlar sonucu yüzbinlerce evladını şehit veren, yorgun ve yoksul düşen Türkiye Cumhuriyeti bu sefer de Avrupa’da patlak veren II. Dünya Savaşı’nın tam merkezinde kendini bulmuştur. Savaşa neden olmayan ve savaştan hiçbir çıkarı olmayan Türkiye Cumhuriyeti haklı olarak savaşın olumsuz etkilerinden kendini korumak için bu kanlı savaşa dâhil olmak istememiştir. Avrupa başta olmak üzere hızla tüm dünyaya yayılan bu kanlı savaşın tam ortasında kalıp bu savaşa dâhil olmamak başarısının gösterildiği bu süreç Türk dış politikasının büyük bir başarısıdır. İsmet İnönü ve ekibinin son derece temkinli davranarak zekice yönettiği ve uyguladığı bu politika Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük felaketlere sürüklenmesinin önüne geçerek ülke için olumlu sonuçlar doğurmuştur. Bu çalışma dış politika kavramından başlayarak, Türk dış politikası, Atatürk dönemi Türk dış politikası, II. Dünya Savaşı sırasında Türk dış politikası ve bu dönemde yaşanan önemli gelişmeler konularına odaklanarak bu konuları ele alıp Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki dış politikasına ışık tutmayı hedeflemektir.

Keywords

Türk Dış Politikası, II. Dünya Savaşı, Türk Rus İlişkileri, Türk İngiliz İlişkileri, Türk Alman İlişkileri.

Read:2564

Download: 900