YEREL YÖNETİM DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KADINLARA YÖNELİKPOLİTİKALAR
LOCAL GOVERNMENTS WOMEN POLICIES

Author : Deniz BALÇIK - - Hande ÜNSAL
Number of pages : 168-182

Abstract

Toplum arasında kadınlara ve erkeklere biçilen roller, etkinlikler, davranışlar ve yaklaşımlar toplumsal cinsiyet olarak ifade edilmekte ve bu bağlamda ne yazık ki ülkemizde de cinsler arası eşitsizlik devam etmekte, kadınlar her alanda kaynaklara ulaşma ve haklarını kullanma açısından erkeklere göre aşağı konumlarda yer almaktadır. Tarih boyunca kadına yönelik bu haksızlıkların engellenmesi için uluslararası ve ulusal birçok kurum, kuruluş ve örgüt tarafından çalışmalar yapılmakla birlikte, günümüzde bu konuda ciddi politikalar geliştirerek hizmet sunan en önemli kurumlar yerel yönetimler olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışmada yerel yönetimlerin kadınlar için geliştirdiği politikalar incelenmiştir. Bu kapsamda; ilk olarak yerel yönetim kavramı açıklanmış ve yerel yönetimlerin ülkemizdeki tarihsel süreci ele alınarak günümüzün yerel yönetim türleri ortaya konmuş, müteakiben kadının dünya ve Türkiye üzerindeki konumu açıklanmıştır. Son olarak ülkemizde mevcut yerel yönetimlerce kadına yönelik yapılan hizmetler ile bu alanda geliştirilen hukuki düzenlemeler ortaya konularak çalışma tamamlanmıştır. Çalışmanın sonucunda; özellikle son dönemde kadın haklarının korunması yönünde atılan adımların ciddiyetle yürütüldüğü ve bu alanda kurumlar tarafından yürütülen politikalarda yerel yönetimlerin öne çıktığı görülmüştür.

Keywords

Yerel Yönetim, Kadın, Belediye, Toplumsal Cinsiyet.

Read:1767

Download: 798