EKONOMİ BİLİMİNİN TEOLOJİK KAYNAKLARLA İLİŞKİSİ VE SOSYAL AHLAKIN ORTAYA ÇIKIŞI
THE RELATION OF ECONOMICS WITH THEOLOGICAL TEXTS AND EMERGENCE OF SOCIAL ETHICS

Author : Tolga KABAŞ
Number of pages : 1-13

Abstract

Sanayi devrimiyle başlayan süreçte Batılı toplumlar hızla rasyonelleşti ve sekülerleşti. Bu hızlı, denetimsiz vahşi toplumsal dönüşüm sırasında şiddetli sosyal sarsıntılar ortaya çıktı. Bu şiddetli sosyal sarsıntılar sonucunda Batılı entellektüeller tarafından sosyal ahlak bilimine ihtiyaç olduğu fark edilmiştir. Sosyal hayatın bir bütün olduğu ve ahlak boyutunu da içerdiği kaçınılmaz bir gerçektir. Böylece Batılı ülkelerde modernizmin ve kapitalizmin sebep olduğu sosyal sorunlara karşılık Hristiyan dinine dayalı sosyal ahlak bilimi geliştirilmiştir. Bu bağlamda sosyal ahlakın gelişmesi için dini metinlerin yorumlanması ve günümüz koşullarına uyarlanması gerekmektedir. Dini metinlerin insanlardan nasıl yaşamalarını istediğinin anlaşılması ve yorumlanması gerekmektedir. Sanayi devrimiyle birlikte bilimde, teknolojide, sanatta, kültürde büyük ilerlemeler olmuştur. Bu yüzden, dini metinlerin ilerleme ve gelişme perspektifine dayalı olarak yorumlanması gerekmektedir. Dine dayalı sosyal ahlak bilimi ilerleme düşüncesini içermektedir. Ancak modernizmin ve kapitalizmin doğurduğu sorunlara karşı çıkmaktadır. Bu bağlamda çalışmada, ekonomi biliminin teolojik kaynaklardan ayrılması ve sosyal ahlakın ortaya çıkışı kısaca anlatılmaktadır.

Keywords

Sosyal Ahlak, Walter Rauschenbusch, Cahit Tanyol, Ekonomi, Teoloji

Read: 135

Download: 34