ESKİÇAĞDA ZAMAN VE TAKVİM KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI BAĞLAMINDA ESKİÇAĞDAKİ YEREL VE BÖLGELERÜSTÜ TAKVİMLER
LOCAL AND REGIONAL CALENDARS IN OLD AGES IN THE CONTEXT OF THE RELEASE OF TIME AND CALENDAR CONCEPT IN OLD AGE

Author : Mert AĞAOĞLU
Number of pages : 14-20

Abstract

Tarih boyunca insanlık ortaya çıktığından beri toplumların üzerinde durduğu, düşündüğü ve çözmeye çalıştığı konulardan biri de zaman ve zamanın ölçümü meselesi olmuştur. Çeşitli kültürler söz konusu zamanı ölçmek için kendi toplumsal değerlerini, inanışlarını ve ihtiyaçlarını ön planda tutarak farklı takvimler meydana getirmişlerdir. Böylece zamanın adlandırılarak kategorilere ayrılması mümkün olmuş, özellikle de tarımsal üretimin gerçekleştirilmesinde zaman ve takvim önemli bir yer tutmuştur. Dünya üzerindeki ilk medeniyetlerin ortaya çıktığı bölge olan Mezopotamya ve Mısır’da başlayan zamanı ölçme ve takvim oluşturma çabaları, Antik Yunan ve Roma’da da devam etmiştir. Tarımsal faaliyetler ve dinî inançlar bağlamında gelişen takvimler, kendine has özellikler gösteren yerel takvimler ve bölgeler üstü takvimler şeklinde ayrılmıştır. Bu çalışmada; Eskiçağ Yunan ve Roma dünyasında oluşturulan takvimler kısaca ele alınarak özellikleri belirtilmiştir.

Keywords

Zaman, Takvim, Eskiçağ, Antik Yunan, Roma

Read: 39

Download: 20