MODERN ARAP EDEBİYATI VE MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ELE ALINAN BENZER KONULAR VE YAZARLARI
SIMILAR SUBJECT IN MODERN ARAB LITERATURE AND MODERN TURKİSH LITERATURE AND THEIR WRITERS

Author : Mehmet ÇOTU
Number of pages : 65-74

Abstract

1798’de Napolyon’un Mısır’ı işgal etmesi ile Arap dünyası, 1839’da Tanzimat dönemiyle de Türk dünyası, Batıyla kaynaşma sürecine girmiştir. Her iki edebiyat dünyasında da benzer tarz eser ve yazarlar ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak Yusuf Kâmil Paşa ve Rıfa’t et-Tahtavî, “Telemak” adlı eseri çevirmişlerdir. İlk köy romanını, Nabızâde Nazım ve Hüseyin Heykel vermiştirler. Fuat Köprülü ve Sadık er-Râfî ise edebiyat tarihçileridirler. Cemal Kuntay ve Taha Hüseyin ise üç kuşak örneklerini ortaya koymuşlardır. Ahmet Hamdi Tanpınar ve Tevfik el-Hakim de doğu-batı çatışmasını ele almışlardır. N. Fazıl Kısakürek ve Necip el-Keylânî de Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayatını roman tarzında anlatmaya çalışmışlardır. M. Akif, Süleyman el-Bârunî ile Sadık er- Râfî vatan temasını ele almışlardır. H. Edip Adıvar, Nazik el-Melâ’ike’nin yanı sıra Kasım Emin ile Bekir Yıldız kadın temasını işlemişlerdir. Filistin temasını, Mahmud Derviş ve Nuri Pakdil sırtlanmışlardır. Sol görüşlüler kısmında, Nazım Hikmet ve Selame Musa ortaya çıkmaktadırlar. Karamsarlığı, Cahit Sıtkı ve Nazik el-Melâ’ike işlemiştirler.

Keywords

Modern Türk Edebiyatı, Modern Arap Edebiyatı, Modern Arap Edebiyatı ve Modern Türk Edebiyatında Benzer Konular ve Yazarları.

Read: 23

Download: 21