BOŞANMANIN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE EFFECT OF DIVORCE ON THE CHILD

Author : Sevcan BAYRAK ÇELİK
Number of pages : 75-83

Abstract

Aile, toplumumuzdaki en küçük sosyal alanın temelidir. Çocuk için ailenin önemi çok büyüktür. Çünkü çocuk hayata gözlerini açtığında ilk ailesiyle karşılaşır ve ailesi onun öğreneceği her şeyde ilk rolü oynar. Sevgi, şefkat ve bakım gibi temel ihtiyaçların karşılandığı ilk ortamdır. Evlilik ise kadın ve erkeğin birbirine bağlandığı ve toplumda geçerli olan yasal bir ilişki şeklidir. Boşanma ise mahkeme kararından sonra bitirilen evliliğe denir. Boşanmanın birçok nedeni vardır. Çift bu süreci ister istemez çocuğa da yansıtır. Boşanmanın, çocuğun üzerinde ruhsal bir etkisi olmasıyla beraber, bu etkiler olumlu veya olumsuz biçimde birçok şekilde görmekteyiz. Boşanma sonrası hem ebeveynler hem de çocuklar yeni bir düzen ve yeni bir hayat kurmaya başlarlar. Yaptıkları seçimler iyi veya kötü olabilir. Her seçim iyi olacak diye bir şey yoktur. Önemli olan alınan karardan sonra yapılacak olanlardır. Hem ebeveyn hem de çocuk için önemli olan ve aynı zamanda zor geçen bu süreçte alınacak olan hasarın en az seviyede hissetmek gerekir. Her çocuk bir gelecektir. Geleceğimizin güzel olabilmesi için çocuklarımızın ruhsal gelişimlerinin iyi olması gerekir. Bir ilişki bittikten sonra yeni ilişki kurmak ebeveynin hakkıdır. Önemli olan kuracakları ilişkide çocuğunda ne düşündüğünü ve ne hissettiğini bilmek ve onunda fikirlerini almaktır. Çocuk bu süreçte bir takım anlaşmazlıklar yapabilir ve zorluk çıkarabilir; ebeveynin sakin ve anlayışlı olmalıdır. Bu çalışmada boşanmanın çocuklar üzerindeki etkisi, boşanma sürecinden sonra ebeveynler ve çocuklar arasında ki ilişki nasıl olur, boşanma çocuğa nasıl söylenir, boşanma sonrası ebeveynlerin psikoloji nasıl olur ve ne yapması gerektiği açıklanarak konumuzla alakalı olarak okul öncesi eğitim sınıfında bulunan bir öğrencimizin öğretmeniyle küçük bir röportaj yaparak çalışmamız desteklenmiştir.

Keywords

Aile, evlilik, boşanma, boşanmanın çocuk üzerinde etkisi

Read: 23

Download: 13