Merâgi’nin 24 Şubesi Ne Kadar Özgündür? Destinasyon İmajının Müzikolojik Sorgulanması

Author:

Year-Number: 2022-33
Number of pages: 229-251
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sistemciler Döneminin sonuncu teorisyenlerinden Abdülkadir Merâgi’nin müzik teorisi yazmaya başladığı 1400 yılından 1435 yılında ölünceye kadar yazdığı bütün müzik teorisi kitaplarında, 12 makam, 6 avazeden başka 24 şubeden bahseder. Merâgi, saydığı bu 24 şubenin kaynaklarını vermediği için ilk bakışta, hepsi Merâgi’nin eserine özgün olduğu sanılır. Pek çok araştırmada da şubelerden bahsederken, Merâgi’nin 24 şubesi ifadesi kullanılır. Gerçekten şubeler Merâgi’nin midir sorusu sorgulanmamıştır. Bu sorgulanması gereken bir destinasyon imajıdır. Merâgi’nin kendisinden önce bu şubelerden bahseden başka müzik teorisyenleri olmuş mudur? Yoksa 24 Şube Merâgi’ye özgün müdür? Merâgi üzerine yapılan yerli ve yabancı araştırmaların hiç birinde gerçekten Meragi’ye özgün müdür sorusu üzerinde durulmamış olduğu, şubelerin özgünlüğü konusunda bir araştırma yapılmadığı anlaşılmaktadır. Makalenin konusu ve amacı Abdülkadir Merâgi’nin 24 şubesinin kendine özgün olup olmadığı sorgulamak olarak belirlenmiştir. Bilindiği üzere bir eserdeki bilgi verileri, daha önceki yazarlar tarafından belirtilmemiş oldukları zaman özgün yani orijinal kabul edilirler. Aksi durumda aktarılan bilgiler, alanın genel-geçer bilgileridir. Bu makalede 24 şubenin genel-geçer bilgi olup olmadığı veya ne kadarının genel-geçer, ne kadarının özgün olduğu araştırılacaktır. Şubeler üzerinden destinasyon imajının müzikolojik sorgulanması amaçlanmaktadır. Araştırma Merâgi’nin eserlerinde yer alan 24 şubesinin öncelikle adları, ikincil olarak sırasayıları aynı mı, kendisinden önceki Sistemciler Dönemi’nin kaynaklarında bulunup bulunmadığı sorusunun incelenmesi ve buna ilave olarak Merâgi’ye özgün olup olmadıklarının tespiti ile sınırlıdır. Makalenin sonucunda Meragi’nin adını vermediği bazı kaynakları olduğu ortaya çıkmış ve 24 şubeden çok azının Meragi’ye özgün olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In all the music theory books that Abdulkadir Meragi, one of the nearly last theorists of the Systemists Period, wrote from 1400, when he started to write music theory, until his death in 1435, he mentions 12 makams, 6 avazahs, and 24 other branches. Since Meragi does not give the sources of these 24 branches he counted, at first glance, all of them are generally thought to be original to Meragi's work. The question of whether the branches really belong to Meragi has not been questioned. This is a destination image that needs to be questioned. Did any other music theorists mention these branches before Meragi himself? Or is 24 Branch unique to Meragi? It is understood that none of the domestic and foreign research on Meragi really focused on the question of the principal original to Meragi, and there was no research on the originality of the branches. The subject and purpose of the article is to question whether the 24 branches of Abdulkadir Meragi are unique to itself. As it is known, information data in a work are considered original when they are not specified by previous authors. Otherwise, the transferred information is the general information of the field. In this article, it will be investigated whether 24 branches are general information or how many of them are common and how many are original. It is aimed to question the destination image musicologically through the branches. The research is limited to examining the question of whether the names of the 24 branches in Meragi's works are the same, secondarily, whether they are the same in the sources of the Systemists Period before it, and in addition to determining whether they are original to Meragi or not. As a result of the article, it was revealed that Meragi had some sources that he did not name, and it was determined that very few of the 24 branches were original to Meragi.

Keywords