ISSN:2149-083X

BİRİNCİ BASAMAKTA HİZMET SUNAN HEKİMLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ BAZI BİLGİ VE TUTUMLARI


Amaç: Birinci basamakta hizmet sunmakta olan hekimlerin iş sağlığı bilgi ve tutumlarını değerlendirmek ve ihtiyaçlarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Yöntem: Ankara İli’nde birinci basamakta çalışan hekimlerin %80,3’ü ankete cevap vermiştir. Tanımlayıcı kesitsel tipteki çalışmada, hekimlerin bazı sosyo-demografik özellikleri, aldıkları eğitimler ve iş sağlığı ve meslek hastalıkları ile ilgili soruları içeren üç bölümden oluşan anket formu ilgili birimlere gönderilmiş, yanıtlanan anket formu 1 hafta sonra toplanmıştır. Bulgular: Katılımcıların %95,3’ü pratisyen hekim ve kıdem süreleri ortalama 15,8 ± 6,7 yıldır. Bilgi sorularında en çok doğru yanıt (%85,7) işyeri hekiminin çalıştığı işyerlerine ilişkin soruda alınmıştır. Hekimler, iş sağlığı, çalışma hayatının sağlık etkileri ve alınabilecek önlemler konusunda (%73,4) ortalama 17,3 ± 21,6 saat iş sağlığı eğitimi istemektedir. Sonuç: İş sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetlerinde yeterince irdelenmemektedir. Ülkemizde pratisyen hekimler için iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları konusunda önemli rolleri göz önüne alınarak daha fazla destek ve eğitim sağlanması gereklidir.


Keywords


Hekim, İş Sağlığı ve Güvenliği, Bilgi Düzeyi, İş Eğitimi

Author: Burcu KÜÇÜK BİÇER - Ali Naci YILDIZ - Alev YÜCEL - Mustafa AKSOY
Number of pages: 53-63
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.30849
Full text:
Paylaş:
The Journal of Turk-Islam World Social Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.