ISSN:2149-083X
Giriş Yap Üye Ol

STRES VE STRES YÖNETİMİNİN İŞGÖRENLERİN PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: KONAKLAMA İŞLETMELERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA


Stres, bireylerin iş yerinde ya da çevresinde yaşadığı negatif durumlar karşısında ortaya çıkan fizyolojik veya psikolojik tepkileri ifade etmektedir. Sanayi devrimiyle birlikte yaşanan değişimlerden sonra yaşam koşullarının değişiklik göstermesi, insanların bu değişimlere ayak uydurma çabalarını ortaya koymuştur. Bu bağlamda, değişikliklere bir bütün olarak uyum sağlamaya çalışmak mümkün olmamakta ve bu uyum sağlama sürecinde değişim, stresi de beraberinde getirmektedir. Günümüzde ekonomide, fiziki çevrede, teknolojide vb. pek çok unsurda meydana gelen değişimler turizm endüstrisinin temel taşı olan konaklama işletmelerini de etkisi altına almaktadır. İnsanlar hayatlarının önemli bir bölümünü işyerlerinde geçirmekte ve en fazla bu ortamlarda stresle karşılaşmaktadırlar. Konaklama işletmeleri emek gücünün fazla olması dolayısıyla insana çok fazla ihtiyaç duyulan ve stresin çok yoğun yaşandığı bir iş alanıdır. Bu bağlamda konaklama işletmesi yönetimi, iş görenlerin üzerinde stres yaratan unsurları en aza indirmek için gerekli önlemleri alması gerekmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda çalışmanın temel amacı, konaklama işletmelerinde strese yol açan nedenleri, herhangi bir sorun oluşması durumunda stresin nasıl yönetildiğini, stres ve stres yönetiminin turizm personellerinin verimliliği üzerinde nasıl bir etki yarattığını incelemektir.


Anahtar Kelimeler


Stres ve Stres Yönetimi, Performans, Konaklama İşletmeleri, Turizm Personelleri

Yazar: Zeynel CİN - - Güntekin ŞİMŞEK
Sayfa Sayısı: 212-223
DOI: http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1719
Tam Metin:
Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.