ISSN:2149-083X

KÖY ENSTİTÜLERİNDE KÜTÜPHANENİN YERİ


Öz Köy enstitüleri eğitim tarihimizin önemli örnekleri arasında yer almaktadır. Enstitülerde kuruluş felsefesine uygun olarak bireyin temel ve uygulamalı bir eğitim sürecine dahil edilmesi amaçlanmıştır. Müfredatta genel kültür dersleri ile birlikte tarım ve teknik konulu derslerde yer almaktadır. Okuryazar nüfusun 1935- 1950 yılları arasında oldukça düşük olması sebebiyle Türkçe öğretimi ve okuma alışkanlığı önemli bir yere sahiptir. Her öğretmen, öğrenci için bir rol model olarak görülmüş ve öğretmenlerin bireyde okuma ve kütüphane kullanım alışkanlığı oluşturması hedeflenmiştir. Bu amaçla enstitülerin temel bileşenleri arasında kitap ve kütüphane önemli bir yer edinmiştir. Araştırmamızda Köy Enstitülerinin eğitim tarihimiz açısından önemine değinilirken, ayrıca temel bileşenleri arasında yer alan ve eğitimin bir parçası olarak görülen kütüphaneler değerlendirilmiştir.


Keywords


Köy Enstitüleri, Okul kütüphaneleri, Kütüphane

Author: Okan KOÇ
Number of pages: 164-173
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.30867
Full text:
Paylaş:
The Journal of Turk-Islam World Social Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.