ISSN:2149-083X

TÜRK TOPLUMUNDA KÜLTÜR, EKONOMİ VE SİYASET İLİŞKİSİ


Ortaçağ Avrupası’nda Feodal sistem egemendi. Feodal sistemde üretim tarıma dayalıydı. Avrupa’da yükselen orta sınıflar Sanayi devrimi ve Fransız devrimi ile Feodalizmi yıkmıştır. Avrupa’da feodalizmin yerine daha verimli ve rasyonel bir sistem olan kapitalizm kurulmuştur. Bu süreçte Liberalizm Batılı toplumların temel modernleşme ideolojisi olmuştur. Osmanlı Devleti’nin kurtuluşu için, Avrupa ülkelerinin gerçekleştirdiği gibi, toplumsal değişmeye ve yeni bir toplum yaratılmasına ihtiyaç olduğu tüm Osmanlı aydınları tarafından kabul edilmiştir. Ancak, Birinci Dünya Savaşının ardında Osmanlı Devleti çökmüş, saltanat ve hilafet son bulmuştu. 20. yüzyılda en etkin unsur ekonomiydi. Batılı toplumların ihtirasları ekonomiye odaklanıyordu. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin elitleri de medeniyetin yolunun sanayileşmekten geçtiğini görmüştü. Cumhuriyeti kuran elitler iktisadi kalkınmanın temel ve öncelikli koşulunun zihniyet değişikliği olduğunu fark etmişlerdi. Bu bağlamda çalışmada Türk toplumunda kültür, ekonomi ve siyaset ilişkisi üzerinde durulmaktadır.


Keywords


İktisat Sosyolojisi, Kültür, Ekonomi, Siyaset, Muhafazakarlık

Author: Tolga KABAŞ
Number of pages: 62-77
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.30874
Full text:
The Journal of Turk-Islam World Social Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.