ISSN:2149-083X

EDAS YÖNTEMİ VE KÜMELEME ANALİZİ İLE G-10 ÜLKELERİNİN EKONOMİK ÖZGÜRLÜK KRİTERLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ


Bu çalışmada G-10 ülkeleri 2017 yılı için, ekonomik özgürlük endeksinde yer alan 12 göstergeden özgürlük ile direk ilişkili olan 6 gösterge dikkate alınarak Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinden biri olan EDAS (Ortalama Çözüm Uzaklığına Dayalı Değerlendirme) yöntemi uygulanarak, ülkeler en iyiden en kötüye sıralanmıştır. Aynı yıl aynı göstergelerle benzer ülkelerin belirlenmesinde ise kümeleme analizinden hiyerarşik olmayan k-ortalamalar yöntemi uygulanarak, G-10’a üye olan 11 ülke 2 kümeye ayrıştırılmıştır. EDAS yönteminden elde edilen sıralama ile k-ortalamalar yönteminden elde edilen benzer küme grupları karşılaştırılarak sonuçların birbiri ile uyumlu olup olmadığı incelenmiştir. Elde edilen bulgularda ise sıralamada arka arkaya yer alan bazı ülkelerin, k-ortalamalar yöntemi ile elde edilen kümelerde aynı kümede yer almadığı, bir başka ifade ile birbirine diğer ülkelere oranla 6 gösterge dikkate alındığında daha az benzediği gözlemlenmiştir. Çalışmadaki en önemli amaç EDAS ve k-ortalamalar yönteminin bu alanda da uygulanabilirliğini göstermektir.


Keywords


Ekonomik Özgürlük, EDAS, Kümeleme Analizi.

Author: Mehmet LEVENT - Çiğdem ÖZARI
Number of pages: 219-235
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.30876
Full text:
The Journal of Turk-Islam World Social Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.