ISSN:2149-083X

RİSALE-İ NUR, DİL ve EDEBİYAT ÖĞRETİMİ


Dil, bütün maddî ve manevî değerlerin, duygu, düşünce ve hatıraların ortak hazinesi ve milletlerin en önemli sosyal varlığıdır. Kültürün de ilk ve temel unsuru dildir. İdeolojik bakışlarla bir millet ve dil görmezden gelinip inkar edilmemelidir. Yani eğitimde, resmi dili de ana dili de vazgeçilmez gören bir anlayışa sahip olmak gerekir... Kültür, varlığını nesilden nesile aktararak devam eder. Gelenek ve görenekler, dünya görüşü, din, sanat, tarih vs. dil sayesinde nesillere aktarılır. Milletin ve diğer kültür unsurlarının oluşmasında etkili olan ve en başta gelen dildir Ne yazık ki Türkçemizi, yetmiş küsur yıldan beri, milletimiz ve mazimizden ayrı görenlerin ve: “Dilimizdeki yabancı kelimeleri atalım; Eski Türkçe kelimeleri canlandıralım” diyerek uydurma kelimeler yapanların elinde acınacak hale düşmüştür. Yeryüzünde başka dillerden kelime almamış saf bir dil mevcut değildir. Dillerdeki kelimeler değil, kelimelerin grameri, mimarisi; sesleri, iç ve dış musikisi millidir. Bugün "dil böler" diyen siyasetçilerin aksine Said-i Nursi, anadil ile verilen eğitim ve kültürün baki kalacağını ve milli lisanla işlenen bir şeyin, içeriği ne olursa olsun, insanlara sıcak geleceğini belirtmiştir. Yaşadığımız küresel çağdaki kuşakların ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir eğitim sistemine çok ihtiyaç vardır. Üniversitelerimizde verilecek olan dil ve edebiyat dersleri, ilmî verimlilik için, belâgat dersiyle verilmeli, Anlamın gücünü sağlamak için, sadece kelimelerin kullanılmasıyla yetinilmeyip üslûp konusunun önemi de göz önünde bulundurulmalıdır. Büyük tahribat geçirerek bozulan bugünkü Türkçemiz, en mükemmel örnek, ölçü ve kalıp özellikleriyle, hakiki ve halis Türkçemize göre derlenerek düzeltilmelidir.


Keywords


Risale-i Nur, Türkî, edebiyat, üslûp, belagat.

Author: Maksut BELEN
Number of pages: 123-139
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.30877
Full text:
Paylaş:
The Journal of Turk-Islam World Social Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.