ISSN:2149-083X

BELEDİYELERİN EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT ALANINDAKİ ÇALIŞMALARININ YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ: BEYLİKDÜZÜ ÖRNEĞİ


Kentlerde sosyal, ekonomik ve fiziksel çevrenin karşılıklı etkileşimiyle belirlenen yaşam kalitesi; yerel ve ulusal düzeydeki politika ve uygulamalardan etkilenmekte; bu nedenle yerel yönetimlere önemli görevler düşmektedir. Bu minvalde; halka yakınlık ve yerindenlik ilkesi kapsamında hizmet veren yerel yönetimlerin en önemli yapı taşı belediyelerdir. Bu çalışmada; belediyelerin gerçekleştirdiği eğitim, kültür ve sanat hizmetlerinin yaşam kalitesi üzerine etkisinin belirlenmesi, çalışmaların amacına ulaşmasını engelleyen faktörlerin, tespiti, olumsuz etken ve sorunlara yönelik çözüm önerileri ve hizmetlerin geliştirilmesi için bir yöntem oluşturulması amaçlanmaktadır. Belediye çalışmalarının yaşam kalitesi üzerindeki etkisini analiz etmek amacıyla; sürekli göç alan anakent İstanbul’un; 2017 TUİK verilerine göre nüfusu 314.670’e ulaşan ve günümüze kadar her yıl sürekli artış yaşandığı görülen Beylikdüzü ilçesi evren alınmıştır. Hızlı nüfus artışı kentlerde; kültür, sosyal, güvenlik, spor, rekreasyon, konut, sağlık, eğitim, çevre ve ulaşımla ilgili ihtiyaçlara göre hizmet üretilmesi gerekliliğini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, kentlerde yapılan eğitim, kültür ve sanat çalışmalarının bir plan çerçevesinde gerçekleştirilmesi, doğru iletişim ve yönetim süreçlerinin sağlıklı işlemesi gerekmektedir.


Keywords


Yerel Yönetim, Belediye, Eğitim, Sanat, Yaşam Kalitesi.

Author: Handan PEKİN
Number of pages: 187-206
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.30879
Full text:
The Journal of Turk-Islam World Social Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.