ISSN:2149-083X

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ UYGULAMALARINDAKİ ETİK ALGILARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA DENİZLİ-BİŞKEK ÖRNEĞİ


Ülke Ekonomileri işletmeler temelinde varlığını sürdürür, gelişir ya da küçülür. Bir ülkenin ekonomisi ne kadar güçlü ise o ülkede yaşayan halkın refahına o derece etki eder. İşletmelerin finansal bilgilerinin ve bu bilgilerin çıktılarının açık net şeffaf ve karşılaştırılabilir olması önemlidir. İşte bu düzeni sağlayan ise muhasebe meslek mensuplarının tutumudur. Meslek mensupları, muhasebe kayıtlarını tutarken, sınıflandırırken, özetlerken ve raporlarken özenli ve titiz davranmak zorundadırlar. Muhasebe meslek mensupları sosyal sorumlulukları gereği bu özeni alışkanlık haline getirmelidirler. Muhasebe meslek elemanlarının bahis konusu kayıtlama ve raporlama aralığındaki işlemleri yaparken bir takım yanlışlıklar yapabilir. Bu yanlışlıkların kasıt olmaksızın yapılması durumu hata, kasıtlı yapılması durumu ise hile olarak tanımlanmaktadır. Meslek mensupları hata ve hile olasılığının bilincinde, gerekli özeni göstermesi etik gereğidir. Bu çalışmada Bişkek ili ile Denizli ilinde mesleğinde 10 yılını doldurmuş muhasebe meslek mensuplarına mesleki uygulamaları ile ilgili etik arasında bağlantı kurulan 4 adet soru sorulmuştur. Bu soruların cevapları literatüre uygun bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır.


Keywords


Muhasebe Meslek Mensubu, etik, muhasebe

Author: Emin YÜREKLİ - Seçkin GÖNEN
Number of pages: 78-86
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.30880
Full text:
The Journal of Turk-Islam World Social Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.