ISSN:2149-083X

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİ SOSYAL BİLİMLERE HAZIRLAMAK: TÜBİTAK LİSELER ARASI PROJE YARIŞMASI


Toplumsal yaşantımızda sosyal bilimlerin önemli bir yeri vardır. Ancak bunun eğitim sistemi içerisindeki yeri ve önemi tartışılır bir konudur. Eğitim sistemimiz içinde ortaöğretim çağında; Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Coğrafya vb. dersleri ile sosyal bilimler alanında eğitim verilmektedir. Bu çalışmada, bahsi geçen dersler bağlamında sosyal bilimlerin eğitim programlarındaki yerini incelemek. Öğrencilerin bu derslere ilgisini değerlendirerek. Sosyal bilimlere ilgiyi artırmak adına yapılabilecekleri belirlemek amaçlanmıştır. Sosyal bilimlerde ele alınan konular sadece okunarak öğrenilen dersler şeklinde değerlendirilmemelidir. Sosyal bilimler alanında sorgulamak, problem belirlemek ve çözüm üretmek önemlidir. Bu anlamda proje tabanlı eğitim anlayışı ile derslerin yürütülmesi yararlı olacaktır. Tübitak tarafından düzenlenen liseler arası proje yarışmalarında 2008 yılından itibaren sosyal bilimler alanından da projeler hazırlanabilmektedir. Her yıl daha fazla sosyal bilimler alanında hazırlanan projeler öğrencilerin sosyal bilimlere karşı tutumları üzerinde olumlu katkılar sağlamaktadır. Proje yarışmaları ile sosyal bilimlerin eğitimin içindeki öneminin artırılmaya çalışılmasının toplumsal gelişimimiz açısından faydalı olarak değerlendirilmektedir.


Keywords


Tübitak, sosyal bilimler, proje tabanlı eğitim, proje, aktif öğrenme

Author: Şamil ÇAN
Number of pages: 36-48
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.32643
Full text:
The Journal of Turk-Islam World Social Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.