ISSN:2149-083X
Giriş Yap Üye Ol

SES EĞİTİMİ DERSLERİNDE UYGULAMALI VE TEORİK OLARAK SES FİZYOLOJİSİ ANLATILMASININ EĞİTİM SÜRECİNE ETKİSİ


İnsan sesi pek çok kaynakta ve araştırmada belirtildiği gibi mükemmel bir enstrüman olarak tanımlanmaktadır. İnsanda ses üretimi ile bir müzik aletinde ses üretimi arasındaki en önemli farkın müzik aletinde ses üretimi direk olarak kontrol edilebilirken insan sesi üretilirken dolaylı bir kontrol sağlanmaktadır. Çünkü insan- da mükemmel sesi elde edebilmek için birçok organın birlikte hareket edebilmesi gerektirmektedir. Bu nedenle ses eğitimi sürecinde tıpkı yeni bir müzik aletinin öğ- retilmesine başlandığında çalgının bölümlerinin ve özelliklerinin anlatıldığı gibi se- sin oluşumunda yer alan organlar ve işlevlerinin öğrencilere anlatılması çok önemli olarak görülmektedir. Özellikle ses eğitimi başlangıcında dersin temel konularıyla birlikte ses fizyolojisinin tıp eğitimi boyutunda olmasa da genel olarak anlatılması- nın eğitim sürecine olumlu bir katkısının olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda yapılan bu araştırmada; Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanat- ları Bölümünü lisans birinci sınıfta ses eğitimi dersi alan 10 öğrenciye ses eğitimi temel konuları ile birlikte ses fizyolojisi de uygulamalı olarak anlatılmış ve sekiz haftalık eğitim sonucunda değerlendirme yapılmıştır. Araştırma sonucunda ses eği- timi sürecinde ses fizyolojisinin uygulamalı ve teorik olarak anlatılmasının öğren- cinin eğitim sürecine önemli bir katkısının olduğu derse olan ilgiyi artırdığı sonu- cuna varılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Ses Eğitimi, Ses Fizyolojisi, Eğitim Süreci, Etki

Yazar: Ayhan HELVACI -
Sayfa Sayısı: 247-257
DOI: http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1732
Tam Metin:
Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.