ISSN:2149-083X

ESKİÇAĞDA YUSUFELİ VE ÇEVRESİ


Yusufeli ve çevresinin eskiçağı ile ilgili en eski veriler Tunç Çağına yöneliktir. Bu verilerden ilki yol yapımı esnasında bulunan bakır baltalar, ikincisi ise bir mağarada ele geçen tunçtan yapılmış baltalardır. Eski Tunç Çağına ait olduğu düşünülen bu buluntular bölgenin Kafkasya ile sürdürülen ticari ve kültürel ilişkilerini göstermesi açısından önemlidir. Bölge MÖ. 15. yüzyılın (M.Ö. II. binin ortası) sonlarından itibaren, Hayaşa krallığının sınırları içerisine dâhil edilir. Bayburt’tan Artvin’in doğusuna kadar uzanan Hayaşa krallığı, kuzeydoğu Anadolu’nun tarihi için önemlidir. Hitit kayıtlarında isimlerine rastlanmalarının sonucu olarak bölgenin tarih çağlarının başlamasına yol açmışlardır. Çalışma alanı MÖ. I. binde ise Asur kaynaklarına göre Daiaeni, Urartu kaynaklarına göre ise Diauehi olarak isimlendirilen bir beyliğin hâkimiyetindedir. Bu çalışma bölgenin eskiçağ tarihi ile ilgili eksikleri giderebilmek ve bölge tarihine yeni veriler ekleyebilmek için ele alınmıştır.


Keywords


Yusufeli, Eskiçağ, Çoruh

Author: Veli ÜNSAL
Number of pages: 1-13
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.37009
Full text:
The Journal of Turk-Islam World Social Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.