ISSN:2149-083X

YEŞIL ÇATILARIN SÜRDÜRÜLEBILIR KENT TASARIMINA OLAN ETKISI


Hava kirliliği ve küresel ısınmanın beraberinde getirdiği problemlere çözüm olarak alınacak birçok tedbirden yanlızca biri olan yeşil çatı uygulamaları yeterli bilincin olmaması ve yüksek ilk yapım maliyetinden ötürü nadiren tercih edilmektedir.Oysa plansız,düzensiz büyüyen her yanı betonlaşan şehirlerin değişen ve kirlenen havasını temizleyebilmek,rekreasyon alan ihtiyacını karşılayabilmek,tasarruf sağlayabilmek,şehrin estetik görüntüsünü değiştirebilmek,iklim değişikliğinin getirdiği felaketlere önlem almak adına yeşil alanlara daha çok ihtiyaç duymaktayız.Mevcut düzensiz yapılaşmanın yerine yeşil alanların gelmesi ütopik bir düşünce olduğundan ötürü yeşil çatı uygulaması burada bir önlem olarak daha çok öne çıkmaktadır.Yeşil çatı uygulamaları sürdürülebilir çevreye duyarlı yapılarda karşımıza çıkmaktadır.Yeşil çatılardan maksimum fayda elde edebilmek adına diğer sürdürülebilir prensibler ile birlikte uygulanması verimi arttıracaktır.Her geçen gün daha katı tedbirler almak zorundayız.Ekolojik dengenin sağlanması adına yeşil alanlardaki bitkilelerin çeşitliliği büyük önem taşımaktadır doğal yeşil alanların aksine yeşil çatılar çok daha fazla türün bir arada bulunabilmesini sağladığından dolayı aynı metrekaredeki bir yeşil alana göre çok daha verimlilik sağlamaktadır.


Keywords


Yeşil çatı,yeşil alan,sürdürülebilirlik,ekolojik denge

Author: Emir DEMİRCİ - Zülküf GÜNELİ
Number of pages: 181-196
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.37347
Full text:
Paylaş:
The Journal of Turk-Islam World Social Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.