ISSN:2149-083X

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OYUN ÇEŞİTLERİ ve ÖZELLİKLERİ


Belli bir amaca yönelik olarak, fiziksel ve zihinsel yeteneklerle belirli bir yer ve zaman içerisinde, kendine özgü kurallarla yapılan, sosyal uyumu, zeka ve beceriyi geliştiren, aynı zamanda eğlendiren etkinliklerdir. Oyun, her yaşta insanın hayatında önemli yeri olan bir etkinliktir. Yetişkin için, eğlenme, dinlenme, boş zaman etkinliği gibi anlamlar ifade eden oyun, çocuk için, içinde yaşadığı dünyayı, çevresindeki insanları tanıma ve anlama aracıdır. Bu nedenle boş zaman etkinliği değil, çocuğun zamanının büyük bir bölümünü alan, ciddi bir uğraş olarak nitelendirilir. Oyun, çocuğun gelişmesi ve kişilik kazanması için sevgiden sonra gelen ikinci önemli duygusal doyumdur. Sevgiden yoksun bir çocukluk gibi, oyunsuz bir çocuklukta düşünülemez. Oyun, okul öncesi eğitiminde belirlenen hedeflere ulaşmak için istenilen davranışları kazandırmanın en iyi yoludur. Okul öncesi eğitim kurumlarında oynadığı yere mekana göre çeşitli oyunlar vardır.


Keywords


okul öncesi, oyun, öğrtemen, oyun çeşitleri

Author: Sevcan BAYRAK ÇELİK
Number of pages: 141-149
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.37355
Full text:
The Journal of Turk-Islam World Social Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.